Русская Традиціонная ВикипедіяEdit

Добраго Вамъ времени сутокъ. Меня зовутъ Левъ, мнѣ извѣстно о Вашей активности въ проектѣ по созданію дореволюціонной русской Википедіи болѣе 10 лѣтъ назадъ. Я бы хотѣлъ предложить Вамъ принять участіе въ созданіи Русской Традиціонной Википедіи [1]. Благодарю. — Левъ Царёвъ (talk) 22:03, 28 August 2019 (UTC)