Nhìn ở trang thành viên điEdit

@NgocMaiDH: Sang trang thành viên đi có thứ hay để đọc đó :)) Autumn VN (talk) 09:06, 27 August 2020 (UTC)[]

Trả lờiEdit

@Mora Rino:

Vậy thì làm cho nhanh cứ vòng vo làm chi cho mất thời gian Khả Vân Đại Hãn (talk) 08:28, 3 September 2021 (UTC)[]

@Khả Vân Đại Hãn: Vậy thì ta công bố những điều khoản sau:

  • Các đồng minh trong trường hợp bị cấm vô hạn hoặc có thời hạn sẽ tạm thời chuyển sang Meta thảo luận
  • Liên minh quân sự của hai bên sẽ kích hoạt khi có chiến tranh nhằm phá loạn kẻ địch (thông qua rối hoặc ném bom)
  • Các đồng minh có quyền được từ chối cứu giúp các đồng minh nếu nó ảnh hưởng đến lợi ích của họ.

Mời người cho ý kiến Mora Rino (talk) 08:35, 3 September 2021 (UTC)[]

nếu có điều khoản thứ 3 thì đây chỉ là Hiệp ước tương trợ chứ không phải Liên minh quân sự rồi Khả Vân Đại Hãn (talk) 08:37, 3 September 2021 (UTC)[]

Đánh với Alphama tháng rồi, xem ở đây

Khả Vân Đại Hãn (talk) 08:38, 3 September 2021 (UTC)[]

Hiện tại hết hứng vào wiki rồi, chắc nghỉ xả hơi, nhưng có thể ký với bạn 1 Hiệp ước tương trợ, nếu ok thì qua bên viwiki soạn thảo và công bố luôn bên đó, tôi sẽ vào ký Khả Vân Đại Hãn (talk) 08:46, 3 September 2021 (UTC)[]

Vậy thôi nghỉ đi, bye Khả Vân Đại Hãn (talk) 08:49, 3 September 2021 (UTC)[]