bg:Индийска национална академия на науките 7-094
bg:Северна палмова катерица 7-093
bg:Джеймс Бонд (орнитолог) 7-092
bg:Мегафлора 7-091
bg:Вулканоид 7-090
bg:Вулкан (хипотетична планета) 7-089
bg:Джузепе Пиаци 7-088
bg:Икономика на даровете 7-087
bg:Синдром на карпалния тунел 7-086
bg:Сезонна депресия 7-085
bg:Отстранени обекти от Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО 7-084
bg:Kryptonesticus beroni 7-083
bg:Полидипсия 7-082
bg:Видар Томе 7-081
bg:Роналд Девор 7-080
bg:Чуждестранен член на БАН 7-079
bg:Иван Димовски 7-078
bg:Васил Попов (математик) 7-077
bg:Йорданка Юрукова 7-076
bg:Гъртруд Елион 7-075
bg:Многослоен перцептрон 7-074
bg:Стивън Коул Клийни 7-073
bg:Игра с нулев резултат 7-072
bg:Транспортна задача 7-071
bg:SCImago Journal Rank 7-070
bg:Михаил Остроградски 7-069
bg:Димитър Стоянов (физик) 7-068
bg:Холотип 7-067
bg:Вантаблек 7-066
bg:Стефан Христов (инженер) 7-066
bg:Христо Цветанов (химик) 7-065
bg:Никола Ценов 7-064
bg:Георги Хлебаров 7-063
bg:Полувписана сфера 7-062
bg:Вписана сфера 7-061
bg:Описана сфера 7-060
bg:Симедиана 7-059
bg:Овал на Декарт 7-058
bg:Анализ Защо–защото 7-057
bg:Иван-Асен Петков 7-056
bg:Трагедията на общите блага 7-055
bg:Ничо Иванов 7-054
bg:Клиф 7-053
bg:Едит Ан Стоуни 7-052
bg:Извличане на знания от текст 7-051
bg:Сриниваса Рамануджан 7-050
bg:Катлийн Лонсдейл 7-049
bg:Джон Литълууд 7-048
bg:Обработка на данни 7-047
bg:Ено Ауфдерхайде 7-046
bg:Изчисления в реално време 7-045
bg:Капсаицин 7-044
bg:Тримерно биопринтиране 7-043
bg:Еволюта 7-042
bg:Прости числа близнаци 7-041
bg:Наредена n-орка 7-040
bg:Статистически модел 7-039
bg:Брайън Кокс (физик) 7-038
bg:Маргарет Майър 7-037
bg:Проблем за достижимостта 7-036
bg:Замърсяване на почвата 7-035
bg:Ескейпизъм 7-034
bg:Хирургически шев 7-033
bg:Алберт Хиршман 7-032
bg:CRISP-DM 7-031
bg:Оценка на въздействието върху околната среда 7-030
bg:Правилото 90-90 7-029
bg:Мюриъл Кенет Уейлс 7-028
bg:Влажна зона 7-027
bg:Орнитологично важно място 7-026
bg:Замърсяване на водите 7-025
bg:Екологична катастрофа 7-024
bg:Фитоценоза 7-023
bg:Хигрофит 7-022
bg:Ксерофит 7-021
bg:Анализ на дървото на отказите 7-020
bg:Бейсова мрежа 7-019
bg:Алиша Бул Стот 7-018
bg:Модел на претеглената сума 7-017
bg:Майкъл Йънг 7-016
bg:Майкъл Росбаш 7-015
bg:Джефри Хол 7-014
bg:Циркаден ритъм 7-013
bg:Пол Леви 7-012
bg:Качество на данните 7-011
bg:Визуализация на данни 7-010
bg:Воксел 7-009
bg:Open-world assumption 7-008
bg:Бари Бариш 7-007
bg:Кип Торн 7-006
bg:Райнър Уайс 7-005
bg:Планетариум „Рио Тинто Алкан“ 7-004
bg:Ролф Неванлина (награда) 7-003
bg:Асима Чатърджи 7-002
bg:Мамография 7-001