User language
zh-N 中文是这位用户的母语
nan-3 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ê lêng-le̍k sī ko-kip.
lzh-3 此君工於文言也。
Users by language

由於中文為我的母語,故我主要活動於文言文維基百科以及華語維基百科,簡繁本一家,請各位移駕User:S099001/zh-tw