Pokus vytvorit priestor pre mediaciu problemu na ceskej wiki...