User language
vi-N Thành viên này xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ.
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
Users by language
This user come from
Vietnam.
This user is Man.
This user's time zone is UTC+7.
This user has created a global account. This user's main account is on Wikipedia (Vietnamese).