User:COIBot/COIReports/2007, Jun 10

 1. 10:32:00, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Wolfram von Eschenbach (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Wolfram von Eschenbach <-> Wolfram von Eschenbach (Wolfram von Eschenbach - diff - COIBot UserReport)
 2. 10:33:56, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:Boca Juniors (contribs; 1/59) scores 100% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 50%) on calculated overlap Boca Juniors <-> Boca Juniors Buenos Aires (Boca Juniors Buenos Aires - diff - COIBot UserReport)
 3. 10:34:02, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Tripller (contribs; 1/23) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Tripller <-> Tripller (Tripller - diff - COIBot UserReport)
 4. 10:34:20, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Tripller (contribs; 2/24) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Tripller <-> Tripller (Tripller - diff - COIBot UserReport)
 5. 10:34:41, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Tripller (contribs; 3/25) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Tripller <-> Tripller (Tripller - diff - COIBot UserReport)
 6. 10:34:59, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Tripller (contribs; 4/26) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Tripller <-> Tripller (Tripller - diff - COIBot UserReport)
 7. 10:35:37, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Tripller (contribs; 5/27) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Tripller <-> Tripller (Tripller - diff - COIBot UserReport)
 8. 10:36:09, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Tripller (contribs; 6/28) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Tripller <-> Tripller (Tripller - diff - COIBot UserReport)
 9. 10:36:44, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Tripller (contribs; 7/29) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Tripller <-> Tripller (Tripller - diff - COIBot UserReport)
 10. 10:37:16, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Tripller (contribs; 8/30) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Tripller <-> Tripller (Tripller - diff - COIBot UserReport)
 11. 10:37:21, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:Boca Juniors (contribs; 2/60) scores 100% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 50%) on calculated overlap Boca Juniors <-> Boca Juniors Buenos Aires (Boca Juniors Buenos Aires - diff - COIBot UserReport)
 12. 10:37:36, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Tripller (contribs; 9/31) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Tripller <-> Tripller (Tripller - diff - COIBot UserReport)
 13. 10:38:02, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Tripller (contribs; 10/32) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Tripller <-> Tripller (Tripller - diff - COIBot UserReport)
 14. 10:39:08, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:Boca Juniors (contribs; 3/61) scores 100% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 50%) on calculated overlap Boca Juniors <-> Boca Juniors Buenos Aires (Boca Juniors Buenos Aires - diff - COIBot UserReport)
 15. 10:41:05, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Roman Schieber (contribs; 1/1) scores 66.58% (U->P) & 61.82% (P->U) (ratio: 41.1%) on calculated overlap Roman Schieber <-> Albert Schieber (Albert Schieber - diff - COIBot UserReport)
 16. 10:45:11, Sun Jun 10, 2007 - en:user:C8h11n (contribs; 1/1) scores 100% (U->L) & 46.15% (L->U) (ratio: 46.1%) on calculated overlap C8h11n <-> c8h11n.bebo.com (Avatar - diff - COIBot UserReport - COIBot LinkReport - Link report - Linksearch - Spamsearch)
 17. 10:51:12, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Dickov (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Dickov <-> Dickov (Dickov - diff - COIBot UserReport)
 18. 10:54:58, Sun Jun 10, 2007 - no:user:SOA (contribs; 1/6) scores 60% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 30%) on calculated overlap SOA <-> Smog (Smog - diff - COIBot UserReport)
 19. 10:58:33, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Dickov (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Dickov <-> Dickov (Dickov - diff - COIBot UserReport)
 20. 10:58:54, Sun Jun 10, 2007 - fr:user:AIRAZUR (contribs; 1/12) scores 51.42% (U->P) & 51.42% (P->U) (ratio: 26.4%) on calculated overlap AIRAZUR <-> Erasure (Erasure - diff - COIBot UserReport)
 21. 11:00:37, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Riggaccess (contribs; 1/2) scores 67.29% (U->P) & 67.29% (P->U) (ratio: 45.2%) on calculated overlap Riggaccess <-> Rope access (Rope access - diff - COIBot UserReport)
 22. 11:01:37, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:ThunderCatsLtd (contribs; 1/1) scores 78.57% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 78.5%) on calculated overlap ThunderCatsLtd <-> Thundercats (Thundercats - diff - COIBot UserReport)
 23. 11:07:08, Sun Jun 10, 2007 - fr:user:René Prunières (contribs; 1/1) scores 76.38% (U->P) & 76.38% (P->U) (ratio: 58.3%) on calculated overlap René Prunières <-> Henry Prunières (Henry Prunières - diff - COIBot UserReport)
 24. 11:09:09, Sun Jun 10, 2007 - en:user:King-carlos (contribs; 1/1) scores 54.54% (U->P) & 46.15% (P->U) (ratio: 25.1%) on calculated overlap King-carlos <-> Carlos youssef (Carlos youssef - diff - COIBot UserReport)
 25. 11:10:37, Sun Jun 10, 2007 - en:user:KylePIB (contribs; 1/1) scores 100% (U->L) & 38.88% (L->U) (ratio: 38.8%) on calculated overlap KylePIB <-> kylepib.blogspot.com (Bad Taste - diff - COIBot UserReport - COIBot LinkReport - Link report - Linksearch - Spamsearch)
 26. 11:12:11, Sun Jun 10, 2007 - fr:user:René Prunières (contribs; 2/2) scores 76.38% (U->P) & 76.38% (P->U) (ratio: 58.3%) on calculated overlap René Prunières <-> Henry Prunières (Henry Prunières - diff - COIBot UserReport)
 27. 11:12:46, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Pipstarr (contribs; 1/1) scores 62.5% (U->L) & 71.42% (L->U) (ratio: 44.6%) on calculated overlap Pipstarr <-> starr.tv (Kevin Buzzacott - diff - COIBot UserReport - COIBot LinkReport - Link report - Linksearch - Spamsearch)
 28. 11:13:30, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Getüm (contribs; 1/30) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Getüm <-> Getüm (Getüm - diff - COIBot UserReport)
 29. 11:21:40, Sun Jun 10, 2007 - en:user:CollieGirl (contribs; 1/1) scores 60% (U->P) & 85.71% (P->U) (ratio: 51.4%) on calculated overlap CollieGirl <-> Collies (Collies - diff - COIBot UserReport)
 30. 11:21:41, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Dr.phees (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 46.66% (P->U) (ratio: 46.6%) on calculated overlap Dr.phees <-> Dr.phees/John Kay (Dr.phees/John Kay - diff - COIBot UserReport)
 31. 11:22:13, Sun Jun 10, 2007 - pt:user:Alfredo Seven (contribs; 1/5) scores 78.58% (U->P) & 78.58% (P->U) (ratio: 61.7%) on calculated overlap Alfredo Seven <-> Alfredo Neves (Alfredo Neves - diff - COIBot UserReport)
 32. 11:22:33, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Riggaccess (contribs; 2/3) scores 67.29% (U->P) & 67.29% (P->U) (ratio: 45.2%) on calculated overlap Riggaccess <-> Rope access (Rope access - diff - COIBot UserReport)
 33. 11:22:42, Sun Jun 10, 2007 - en:user:CollieGirl (contribs; 2/2) scores 60% (U->P) & 85.71% (P->U) (ratio: 51.4%) on calculated overlap CollieGirl <-> Collies (Collies - diff - COIBot UserReport)
 34. 11:23:58, Sun Jun 10, 2007 - en:user:CollieGirl (contribs; 3/3) scores 60% (U->P) & 85.71% (P->U) (ratio: 51.4%) on calculated overlap CollieGirl <-> Collies (Collies - diff - COIBot UserReport)
 35. 11:24:43, Sun Jun 10, 2007 - en:user:CollieGirl (contribs; 4/4) scores 60% (U->P) & 85.71% (P->U) (ratio: 51.4%) on calculated overlap CollieGirl <-> Collies (Collies - diff - COIBot UserReport)
 36. 11:25:03, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Roman Schieber (contribs; 2/2) scores 66.58% (U->P) & 61.82% (P->U) (ratio: 41.1%) on calculated overlap Roman Schieber <-> Albert Schieber (Albert Schieber - diff - COIBot UserReport)
 37. 11:25:46, Sun Jun 10, 2007 - en:user:CollieGirl (contribs; 5/5) scores 60% (U->P) & 85.71% (P->U) (ratio: 51.4%) on calculated overlap CollieGirl <-> Collies (Collies - diff - COIBot UserReport)
 38. 11:26:20, Sun Jun 10, 2007 - en:user:CollieGirl (contribs; 6/6) scores 60% (U->P) & 85.71% (P->U) (ratio: 51.4%) on calculated overlap CollieGirl <-> Collies (Collies - diff - COIBot UserReport)
 39. 11:26:58, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Minack (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 46.15% (P->U) (ratio: 46.1%) on calculated overlap Minack <-> Minack Theatre (Minack Theatre - diff - COIBot UserReport)
 40. 11:28:34, Sun Jun 10, 2007 - en:user:CollieGirl (contribs; 7/7) scores 60% (U->P) & 85.71% (P->U) (ratio: 51.4%) on calculated overlap CollieGirl <-> Collies (Collies - diff - COIBot UserReport)
 41. 11:31:33, Sun Jun 10, 2007 - en:user:UNIL MATHUR (contribs; 1/1) scores 60% (U->P) & 46.15% (P->U) (ratio: 27.6%) on calculated overlap UNIL MATHUR <-> APRAMYA MATHUR (APRAMYA MATHUR - diff - COIBot UserReport)
 42. 11:31:37, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Sese Ingolstadt (contribs; 1/11) scores 71.42% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 71.4%) on calculated overlap Sese Ingolstadt <-> Ingolstadt (Ingolstadt - diff - COIBot UserReport)
 43. 11:34:45, Sun Jun 10, 2007 - en:user:UNIL MATHUR (contribs; 2/2) scores 60% (U->P) & 46.15% (P->U) (ratio: 27.6%) on calculated overlap UNIL MATHUR <-> APRAMYA MATHUR (APRAMYA MATHUR - diff - COIBot UserReport)
 44. 11:35:24, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Getüm (contribs; 2/31) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Getüm <-> Getüm (Getüm - diff - COIBot UserReport)
 45. 11:36:14, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:Jeziorak194555 (contribs; 1/1) scores 57.14% (U->P) & 57.14% (P->U) (ratio: 32.6%) on calculated overlap Jeziorak194555 <-> Jeziorak Iława (Jeziorak Iława - diff - COIBot UserReport)
 46. 11:36:36, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:Jeziorak194555 (contribs; 2/2) scores 57.14% (U->P) & 57.14% (P->U) (ratio: 32.6%) on calculated overlap Jeziorak194555 <-> Jeziorak Iława (Jeziorak Iława - diff - COIBot UserReport)
 47. 11:38:14, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:Jeziorak194555 (contribs; 3/3) scores 57.14% (U->P) & 57.14% (P->U) (ratio: 32.6%) on calculated overlap Jeziorak194555 <-> Jeziorak Iława (Jeziorak Iława - diff - COIBot UserReport)
 48. 11:38:15, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:Rotic (contribs; 1/4) scores 100% (U->P) & 71.42% (P->U) (ratio: 71.4%) on calculated overlap Rotic <-> E-Rotic (E-Rotic - diff - COIBot UserReport)
 49. 11:39:42, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Daisirazu (contribs; 1/1) scores 57.78% (U->P) & 52.52% (P->U) (ratio: 30.3%) on calculated overlap Daisirazu <-> David Sirota (David Sirota - diff - COIBot UserReport)
 50. 11:40:35, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Daisirazu (contribs; 2/2) scores 57.78% (U->P) & 52.52% (P->U) (ratio: 30.3%) on calculated overlap Daisirazu <-> David Sirota (David Sirota - diff - COIBot UserReport)
 51. 11:40:52, Sun Jun 10, 2007 - en:user:X07faria (contribs; 1/1) scores 62.5% (U->P) & 55.55% (P->U) (ratio: 34.7%) on calculated overlap X07faria <-> Adam faria (Adam faria - diff - COIBot UserReport)
 52. 11:40:59, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Aka (contribs; 1/64) scores 100% (U->P) & 66.66% (P->U) (ratio: 66.6%) on calculated overlap Aka <-> KAA (KAA - diff - COIBot UserReport)
 53. 11:41:00, Sun Jun 10, 2007 - fr:user:Bizgratuit (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Bizgratuit <-> Bizgratuit (Bizgratuit - diff - COIBot UserReport)
 54. 11:41:05, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Arno Matthias (contribs; 1/3) scores 72.13% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 36%) on calculated overlap Arno Matthias <-> Matthias Claudius (Matthias Claudius - diff - COIBot UserReport)
 55. 11:45:15, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Antpsp123 (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Antpsp123 <-> Antpsp123 (Antpsp123 - diff - COIBot UserReport)
 56. 11:46:01, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:Enejsi (contribs; 1/1) scores 57.15% (U->P) & 47.62% (P->U) (ratio: 27.2%) on calculated overlap Enejsi <-> Renesans (Renesans - diff - COIBot UserReport)
 57. 11:46:22, Sun Jun 10, 2007 - en:user:X07faria (contribs; 2/2) scores 62.5% (U->P) & 55.55% (P->U) (ratio: 34.7%) on calculated overlap X07faria <-> Adam faria (Adam faria - diff - COIBot UserReport)
 58. 11:46:47, Sun Jun 10, 2007 - fr:user:Oisin Allen (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Oisin Allen <-> Oisin Allen (Oisin Allen - diff - COIBot UserReport)
 59. 11:49:30, Sun Jun 10, 2007 - it:user:Genesis1985 (contribs; 1/3) scores 63.63% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 63.6%) on calculated overlap Genesis1985 <-> Genesis (Genesis - diff - COIBot UserReport)
 60. 11:49:43, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Hamburger Hydra (contribs; 1/1) scores 50% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 50%) on calculated overlap Hamburger Hydra <-> Hamburg (Hamburg - diff - COIBot UserReport)
 61. 11:51:20, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Brest (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Brest <-> Brest (Brest - diff - COIBot UserReport)
 62. 11:51:29, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Achates (contribs; 1/1) scores 57.14% (U->P) & 44.44% (P->U) (ratio: 25.3%) on calculated overlap Achates <-> Bill Gates (Bill Gates - diff - COIBot UserReport)
 63. 11:51:39, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Profi-5 (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 25.92% (P->U) (ratio: 25.9%) on calculated overlap Profi-5 <-> PROFI-5 Mikrocomputerfamilie (PROFI-5 Mikrocomputerfamilie - diff - COIBot UserReport)
 64. 11:52:37, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Eckhard Lucius (contribs; 1/18) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Eckhard Lucius <-> Eckhard Lucius (Eckhard Lucius - diff - COIBot UserReport)
 65. 11:53:24, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Brest (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Brest <-> Brest (Brest - diff - COIBot UserReport)
 66. 11:54:53, Sun Jun 10, 2007 - it:user:Genesis1985 (contribs; 2/4) scores 63.63% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 63.6%) on calculated overlap Genesis1985 <-> Genesis (Genesis - diff - COIBot UserReport)
 67. 11:56:17, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Getüm (contribs; 3/32) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Getüm <-> Getüm (Getüm - diff - COIBot UserReport)
 68. 11:57:21, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:Sietske (contribs; 1/1) scores 55.71% (U->P) & 76.2% (P->U) (ratio: 42.4%) on calculated overlap Sietske <-> Etsen (Etsen - diff - COIBot UserReport)
 69. 11:57:48, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Ratangarh (contribs; 1/12) scores 100% (U->P) & 56.25% (P->U) (ratio: 56.2%) on calculated overlap Ratangarh <-> Ratangarh, Bijnor (Ratangarh, Bijnor - diff - COIBot UserReport)
 70. 11:57:50, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:Sietske (contribs; 2/2) scores 55.71% (U->P) & 76.2% (P->U) (ratio: 42.4%) on calculated overlap Sietske <-> Etsen (Etsen - diff - COIBot UserReport)
 71. 11:59:29, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Ralfk (contribs; 1/1) scores 54% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 27%) on calculated overlap Ralfk <-> Ahrtal (Ahrtal - diff - COIBot UserReport)
 72. 12:02:09, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Ratangarh (contribs; 2/13) scores 100% (U->P) & 56.25% (P->U) (ratio: 56.2%) on calculated overlap Ratangarh <-> Ratangarh, Bijnor (Ratangarh, Bijnor - diff - COIBot UserReport)
 73. 12:02:18, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:Sietske (contribs; 3/3) scores 42.85% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 42.8%) on calculated overlap Sietske <-> Ets (Ets - diff - COIBot UserReport)
 74. 12:03:30, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Bertels (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 58.33% (P->U) (ratio: 58.3%) on calculated overlap Bertels <-> Coach Bertels (Coach Bertels - diff - COIBot UserReport)
 75. 12:04:14, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Bertels (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 58.33% (P->U) (ratio: 58.3%) on calculated overlap Bertels <-> Coach Bertels (Coach Bertels - diff - COIBot UserReport)
 76. 12:04:19, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:Sietske (contribs; 4/4) scores 55.71% (U->P) & 76.2% (P->U) (ratio: 42.4%) on calculated overlap Sietske <-> Etsen (Etsen - diff - COIBot UserReport)
 77. 12:06:30, Sun Jun 10, 2007 - it:user:Nikbot (contribs; 1/1) scores 48.33% (U->P) & 65.25% (P->U) (ratio: 31.5%) on calculated overlap Nikbot <-> Boot (Boot - diff - COIBot UserReport)
 78. 12:08:26, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Bertels (contribs; 3/3) scores 100% (U->P) & 58.33% (P->U) (ratio: 58.3%) on calculated overlap Bertels <-> Coach Bertels (Coach Bertels - diff - COIBot UserReport)
 79. 12:08:49, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Manecke (contribs; 1/10) scores 42.85% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 27.2%) on calculated overlap Manecke <-> Neyman (Neyman - diff - COIBot UserReport)
 80. 12:10:32, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Tnssuhas (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Tnssuhas <-> Tnssuhas (Tnssuhas - diff - COIBot UserReport)
 81. 12:10:46, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Bertels (contribs; 4/4) scores 100% (U->P) & 58.33% (P->U) (ratio: 58.3%) on calculated overlap Bertels <-> Coach Bertels (Coach Bertels - diff - COIBot UserReport)
 82. 12:11:42, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Bertels (contribs; 5/5) scores 100% (U->P) & 58.33% (P->U) (ratio: 58.3%) on calculated overlap Bertels <-> Coach Bertels (Coach Bertels - diff - COIBot UserReport)
 83. 12:13:58, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Bertels (contribs; 6/6) scores 100% (U->P) & 58.33% (P->U) (ratio: 58.3%) on calculated overlap Bertels <-> Coach Bertels (Coach Bertels - diff - COIBot UserReport)
 84. 12:14:58, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Media-scout (contribs; 1/7) scores 45.45% (U->P) & 62.5% (P->U) (ratio: 28.4%) on calculated overlap Media-scout <-> Fjp media (Fjp media - diff - COIBot UserReport)
 85. 12:25:57, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Socd´albatera (contribs; 1/1) scores 57.14% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 57.1%) on calculated overlap Socd´albatera <-> Albatera (Albatera - diff - COIBot UserReport)
 86. 12:26:23, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Socd´albatera (contribs; 2/2) scores 57.14% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 57.1%) on calculated overlap Socd´albatera <-> Albatera (Albatera - diff - COIBot UserReport)
 87. 12:26:46, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:ArnaudH (contribs; 1/4) scores 42.85% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 27.2%) on calculated overlap ArnaudH <-> Scharn (Scharn - diff - COIBot UserReport)
 88. 12:28:16, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Stevetee (contribs; 1/1) scores 68.95% (U->P) & 40.58% (P->U) (ratio: 27.9%) on calculated overlap Stevetee <-> Steve Turner (writer) (Steve Turner (writer) - diff - COIBot UserReport)
 89. 12:28:18, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Mcmahonfamily (contribs; 1/1) scores 53.84% (U->P) & 69.26% (P->U) (ratio: 37.2%) on calculated overlap Mcmahonfamily <-> Angie mcmahon (Angie mcmahon - diff - COIBot UserReport)
 90. 12:29:13, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Stevetee (contribs; 2/2) scores 68.95% (U->P) & 40.58% (P->U) (ratio: 27.9%) on calculated overlap Stevetee <-> Steve Turner (writer) (Steve Turner (writer) - diff - COIBot UserReport)
 91. 12:30:25, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Mcmahonfamily (contribs; 2/2) scores 53.84% (U->P) & 69.26% (P->U) (ratio: 37.2%) on calculated overlap Mcmahonfamily <-> Angie mcmahon (Angie mcmahon - diff - COIBot UserReport)
 92. 12:30:40, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Queerudite (contribs; 1/1) scores 56.8% (U->P) & 48.55% (P->U) (ratio: 27.5%) on calculated overlap Queerudite <-> Queer theology (Queer theology - diff - COIBot UserReport)
 93. 12:31:01, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Stevetee (contribs; 3/3) scores 68.95% (U->P) & 40.58% (P->U) (ratio: 27.9%) on calculated overlap Stevetee <-> Steve Turner (writer) (Steve Turner (writer) - diff - COIBot UserReport)
 94. 12:31:36, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Stevetee (contribs; 4/4) scores 68.95% (U->P) & 40.58% (P->U) (ratio: 27.9%) on calculated overlap Stevetee <-> Steve Turner (writer) (Steve Turner (writer) - diff - COIBot UserReport)
 95. 12:32:35, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Gorgi13 (contribs; 1/1) scores 71.42% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 71.4%) on calculated overlap Gorgi13 <-> Gorgi (Gorgi - diff - COIBot UserReport)
 96. 12:34:35, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Mcmahonfamily (contribs; 3/3) scores 53.84% (U->P) & 69.26% (P->U) (ratio: 37.2%) on calculated overlap Mcmahonfamily <-> Angie mcmahon (Angie mcmahon - diff - COIBot UserReport)
 97. 12:36:02, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:Rio-man (contribs; 1/1) scores 42.85% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 27.2%) on calculated overlap Rio-man <-> Kia Rio (Kia Rio - diff - COIBot UserReport)
 98. 12:36:05, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Berland (contribs; 1/8) scores 42.85% (U->P) & 60% (P->U) (ratio: 25.7%) on calculated overlap Berland <-> Sylan (Sylan - diff - COIBot UserReport)
 99. 12:36:17, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:Rio-man (contribs; 2/2) scores 42.85% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 27.2%) on calculated overlap Rio-man <-> Kia Rio (Kia Rio - diff - COIBot UserReport)
 100. 12:36:51, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:Rio-man (contribs; 3/3) scores 42.85% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 27.2%) on calculated overlap Rio-man <-> Kia Rio (Kia Rio - diff - COIBot UserReport)
 101. 12:37:02, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Getüm (contribs; 2/33) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Getüm <-> Getüm (Getüm - diff - COIBot UserReport)
 102. 12:37:39, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Mcmahonfamily (contribs; 4/4) scores 53.84% (U->P) & 69.26% (P->U) (ratio: 37.2%) on calculated overlap Mcmahonfamily <-> Angie mcmahon (Angie mcmahon - diff - COIBot UserReport)
 103. 12:37:40, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:Wiggles007 (contribs; 1/4) scores 70% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 70%) on calculated overlap Wiggles007 <-> Wiggles (Wiggles - diff - COIBot UserReport)
 104. 12:38:28, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Mcmahonfamily (contribs; 5/5) scores 53.84% (U->P) & 69.26% (P->U) (ratio: 37.2%) on calculated overlap Mcmahonfamily <-> Angie mcmahon (Angie mcmahon - diff - COIBot UserReport)
 105. 12:38:36, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Mcmahonfamily (contribs; 6/6) scores 53.84% (U->P) & 69.26% (P->U) (ratio: 37.2%) on calculated overlap Mcmahonfamily <-> Angie mcmahon (Angie mcmahon - diff - COIBot UserReport)
 106. 12:39:50, Sun Jun 10, 2007 - fr:user:Tonnelier (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 39.13% (P->U) (ratio: 39.1%) on calculated overlap Tonnelier <-> Georges-Pierre Tonnelier (Georges-Pierre Tonnelier - diff - COIBot UserReport)
 107. 12:42:02, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Jpp (contribs; 1/3) scores 66.66% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 33.3%) on calculated overlap Jpp <-> JPEG (JPEG - diff - COIBot UserReport)
 108. 12:44:01, Sun Jun 10, 2007 - it:user:Nikbot (contribs; 2/2) scores 63.5% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 31.7%) on calculated overlap Nikbot <-> Botijo (Botijo - diff - COIBot UserReport)
 109. 12:44:33, Sun Jun 10, 2007 - es:user:JammaRO (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap JammaRO <-> JammaRO (JammaRO - diff - COIBot UserReport)
 110. 12:44:37, Sun Jun 10, 2007 - sv:user:Sloman (contribs; 1/1) scores 62.37% (U->P) & 42% (P->U) (ratio: 26.1%) on calculated overlap Sloman <-> Stålmannen (Stålmannen - diff - COIBot UserReport)
 111. 12:44:59, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Millicandalton (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Millicandalton <-> Millican Dalton (Millican Dalton - diff - COIBot UserReport)
 112. 12:45:02, Sun Jun 10, 2007 - es:user:JammaRO (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap JammaRO <-> JammaRO (JammaRO - diff - COIBot UserReport)
 113. 12:46:26, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Getüm (contribs; 3/34) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Getüm <-> Getüm (Getüm - diff - COIBot UserReport)
 114. 12:48:46, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Fleshlight411 (contribs; 1/1) scores 76.92% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 76.9%) on calculated overlap Fleshlight411 <-> Fleshlight (Fleshlight - diff - COIBot UserReport)
 115. 12:49:00, Sun Jun 10, 2007 - sv:user:Graal (contribs; 1/2) scores 100% (U->P) & 55.55% (P->U) (ratio: 55.5%) on calculated overlap Graal <-> Graalglas (Graalglas - diff - COIBot UserReport)
 116. 12:49:06, Sun Jun 10, 2007 - en:user:71.228.14.6 (contribs; 1/34) scores 43.74% (R->L) & 68.32% (L->R) (ratio: 29.8%) on calculated overlap comprehensivesettlements.com - Life settlement; 71.228.14.6 -> comprehensivesettlements.com (spam) (Life settlement - diff - COIBot UserReport)
 117. 12:49:43, Sun Jun 10, 2007 - es:user:JammaRO (contribs; 3/3) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap JammaRO <-> JammaRO (JammaRO - diff - COIBot UserReport)
 118. 12:50:09, Sun Jun 10, 2007 - es:user:JammaRO (contribs; 4/4) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap JammaRO <-> JammaRO (JammaRO - diff - COIBot UserReport)
 119. 12:52:16, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Resilienzi (contribs; 1/33) scores 90% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 90%) on calculated overlap Resilienzi <-> Resilienz (Resilienz - diff - COIBot UserReport)
 120. 12:52:29, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Aka (contribs; 1/65) scores 87% (U->P) & 33.33% (P->U) (ratio: 28.9%) on calculated overlap Aka <-> Akrobatik (Akrobatik - diff - COIBot UserReport)
 121. 12:53:33, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Resilienzi (contribs; 2/34) scores 90% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 90%) on calculated overlap Resilienzi <-> Resilienz (Resilienz - diff - COIBot UserReport)
 122. 12:54:50, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Fleshlight411 (contribs; 2/2) scores 76.92% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 76.9%) on calculated overlap Fleshlight411 <-> Fleshlight (Fleshlight - diff - COIBot UserReport)
 123. 12:55:25, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Millicandalton (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Millicandalton <-> Millican Dalton (Millican Dalton - diff - COIBot UserReport)
 124. 12:56:12, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Fleshlight411 (contribs; 3/3) scores 76.92% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 76.9%) on calculated overlap Fleshlight411 <-> Fleshlight (Fleshlight - diff - COIBot UserReport)
 125. 12:57:04, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Bendono (contribs; 1/3) scores 55.54% (U->P) & 48% (P->U) (ratio: 26.6%) on calculated overlap Bendono <-> Roy S. Benson (Roy S. Benson - diff - COIBot UserReport)
 126. 12:58:16, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Karan ganpathi (contribs; 1/1) scores 38.46% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 38.4%) on calculated overlap Karan ganpathi <-> Karan (Karan - diff - COIBot UserReport)
 127. 13:00:27, Sun Jun 10, 2007 - pt:user:Lgrave (contribs; 1/1) scores 63.5% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 31.7%) on calculated overlap Lgrave <-> Avelã (Avelã - diff - COIBot UserReport)
 128. 13:04:24, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Demi-Moore-Fan (contribs; 1/1) scores 64.28% (U->P) & 81% (P->U) (ratio: 52%) on calculated overlap Demi-Moore-Fan <-> Demi Moore (Demi Moore - diff - COIBot UserReport)
 129. 13:04:28, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Dickov (contribs; 1/3) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Dickov <-> Dickov (Dickov - diff - COIBot UserReport)
 130. 13:04:55, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Demi-Moore-Fan (contribs; 2/2) scores 64.28% (U->P) & 81% (P->U) (ratio: 52%) on calculated overlap Demi-Moore-Fan <-> Demi Moore (Demi Moore - diff - COIBot UserReport)
 131. 13:05:56, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Dickov (contribs; 2/4) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Dickov <-> Dickov (Dickov - diff - COIBot UserReport)
 132. 13:07:11, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Dickov (contribs; 3/5) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Dickov <-> Dickov (Dickov - diff - COIBot UserReport)
 133. 13:08:34, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Psvasekar (contribs; 1/1) scores 77.77% (U->P) & 46.66% (P->U) (ratio: 36.2%) on calculated overlap Psvasekar <-> Tryambak Vasekar (Tryambak Vasekar - diff - COIBot UserReport)
 134. 13:14:00, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Diniz (contribs; 1/2) scores 80% (U->P) & 57.14% (P->U) (ratio: 45.7%) on calculated overlap Diniz <-> Gordini (Gordini - diff - COIBot UserReport)
 135. 13:19:22, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Achates (contribs; 1/2) scores 54.28% (U->P) & 52.2% (P->U) (ratio: 28.3%) on calculated overlap Achates <-> Athos (Athos - diff - COIBot UserReport)
 136. 13:22:05, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Poweroutage (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Poweroutage <-> Power outage (Power outage - diff - COIBot UserReport)
 137. 13:23:29, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Poweroutage (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Poweroutage <-> Power outage (Power outage - diff - COIBot UserReport)
 138. 13:25:08, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Poweroutage (contribs; 3/3) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Poweroutage <-> Power outage (Power outage - diff - COIBot UserReport)
 139. 13:25:51, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Robertomichael (contribs; 1/1) scores 92.85% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 92.8%) on calculated overlap Robertomichael <-> Robert Michael (Robert Michael - diff - COIBot UserReport)
 140. 13:26:21, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Syedalisafvi2 (contribs; 1/1) scores 92.3% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 92.3%) on calculated overlap Syedalisafvi2 <-> Syed Ali Safvi (Syed Ali Safvi - diff - COIBot UserReport)
 141. 13:26:36, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:Wiggles007 (contribs; 2/5) scores 70% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 70%) on calculated overlap Wiggles007 <-> Wiggles (Wiggles - diff - COIBot UserReport)
 142. 13:28:20, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Syedalisafvi2 (contribs; 2/2) scores 92.3% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 92.3%) on calculated overlap Syedalisafvi2 <-> Syed Ali Safvi (Syed Ali Safvi - diff - COIBot UserReport)
 143. 13:30:30, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Paxtonbro (contribs; 1/21) scores 100% (U->P) & 64.28% (P->U) (ratio: 64.2%) on calculated overlap Paxtonbro <-> Paxton brothers (Paxton brothers - diff - COIBot UserReport)
 144. 13:30:44, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Pvosta (contribs; 1/4) scores 78.3% (U->P) & 38.66% (P->U) (ratio: 30.2%) on calculated overlap Pvosta <-> Paul van Ostaijen (Paul van Ostaijen - diff - COIBot UserReport)
 145. 13:32:15, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Syedalisafvi2 (contribs; 3/3) scores 92.3% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 92.3%) on calculated overlap Syedalisafvi2 <-> Syed Ali Safvi (Syed Ali Safvi - diff - COIBot UserReport)
 146. 13:33:23, Sun Jun 10, 2007 - de:user:LKD (contribs; 1/2) scores 87% (U->P) & 33.33% (P->U) (ratio: 28.9%) on calculated overlap LKD <-> Volkslied (Volkslied - diff - COIBot UserReport)
 147. 13:36:40, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Socd´albatera (contribs; 1/3) scores 57.14% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 57.1%) on calculated overlap Socd´albatera <-> Albatera (Albatera - diff - COIBot UserReport)
 148. 13:38:21, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Thedoctorxx (contribs; 1/3) scores 81.81% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 81.8%) on calculated overlap Thedoctorxx <-> The Doctor (The Doctor - diff - COIBot UserReport)
 149. 13:38:44, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Paxtonbro (contribs; 2/22) scores 100% (U->P) & 64.28% (P->U) (ratio: 64.2%) on calculated overlap Paxtonbro <-> Paxton brothers (Paxton brothers - diff - COIBot UserReport)
 150. 13:39:36, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Warrior Wars (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 78.57% (P->U) (ratio: 78.5%) on calculated overlap Warrior Wars <-> Warrior Wars rpg (Warrior Wars rpg - diff - COIBot UserReport)
 151. 13:47:30, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:Allgau (contribs; 1/2) scores 54.3% (U->P) & 54.3% (P->U) (ratio: 29.4%) on calculated overlap Allgau <-> Harlau (Harlau - diff - COIBot UserReport)
 152. 13:47:33, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Judydexter (contribs; 1/1) scores 60% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 30%) on calculated overlap Judydexter <-> Dexter, Maine (Dexter, Maine - diff - COIBot UserReport)
 153. 13:47:45, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Paxtonbro (contribs; 3/23) scores 100% (U->P) & 64.28% (P->U) (ratio: 64.2%) on calculated overlap Paxtonbro <-> Paxton brothers (Paxton brothers - diff - COIBot UserReport)
 154. 13:48:06, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Klausgroh (contribs; 1/20) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Klausgroh <-> Klaus Groh (Klaus Groh - diff - COIBot UserReport)
 155. 13:49:24, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Getüm (contribs; 1/35) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Getüm <-> Getüm (Getüm - diff - COIBot UserReport)
 156. 13:50:54, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Paxtonbro (contribs; 4/24) scores 100% (U->P) & 64.28% (P->U) (ratio: 64.2%) on calculated overlap Paxtonbro <-> Paxton brothers (Paxton brothers - diff - COIBot UserReport)
 157. 13:52:46, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Klausgroh (contribs; 2/21) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Klausgroh <-> Klaus Groh (Klaus Groh - diff - COIBot UserReport)
 158. 13:53:12, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Thedoctorxx (contribs; 2/4) scores 81.81% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 81.8%) on calculated overlap Thedoctorxx <-> The Doctor (The Doctor - diff - COIBot UserReport)
 159. 13:53:17, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Claude J (contribs; 1/1) scores 77.14% (U->P) & 40% (P->U) (ratio: 30.8%) on calculated overlap Claude J <-> Claude Chevalley (Claude Chevalley - diff - COIBot UserReport)
 160. 13:53:54, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Klausgroh (contribs; 3/22) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Klausgroh <-> Klaus Groh (Klaus Groh - diff - COIBot UserReport)
 161. 13:55:07, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Harshsilver (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Harshsilver <-> Harsh silver (Harsh silver - diff - COIBot UserReport)
 162. 13:55:55, Sun Jun 10, 2007 - en:user:The-G-Unit-Boss (contribs; 1/25) scores 40% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 40%) on calculated overlap The-G-Unit-Boss <-> G-Unit (G-Unit - diff - COIBot UserReport)
 163. 13:56:03, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Partickfan (contribs; 1/3) scores 69.56% (U->P) & 48.81% (P->U) (ratio: 33.9%) on calculated overlap Partickfan <-> Partick Thistle F.C. (Partick Thistle F.C. - diff - COIBot UserReport)
 164. 13:57:48, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Getüm (contribs; 2/36) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Getüm <-> Getüm (Getüm - diff - COIBot UserReport)
 165. 13:57:48, Sun Jun 10, 2007 - en:user:RK Chevy (contribs; 1/1) scores 71.42% (U->P) & 71.42% (P->U) (ratio: 51%) on calculated overlap RK Chevy <-> 57 Chevy (57 Chevy - diff - COIBot UserReport)
 166. 13:59:15, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:Rasbak (contribs; 1/3) scores 50% (U->P) & 75% (P->U) (ratio: 37.5%) on calculated overlap Rasbak <-> Tras (Tras - diff - COIBot UserReport)
 167. 13:59:44, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Millicandalton (contribs; 1/3) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Millicandalton <-> Millican Dalton (Millican Dalton - diff - COIBot UserReport)
 168. 14:01:08, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Geher (contribs; 1/8) scores 60% (U->P) & 42.85% (P->U) (ratio: 25.7%) on calculated overlap Geher <-> Scherge (Scherge - diff - COIBot UserReport)
 169. 14:01:15, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Aka (contribs; 1/66) scores 66.66% (U->P) & 66.66% (P->U) (ratio: 44.4%) on calculated overlap Aka <-> Zak (Zak - diff - COIBot UserReport)
 170. 14:02:50, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Cam-a-wam (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Cam-a-wam <-> Cam-a-wam (Cam-a-wam - diff - COIBot UserReport)
 171. 14:02:53, Sun Jun 10, 2007 - it:user:Enzo.alia (contribs; 1/1) scores 50% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 50%) on calculated overlap Enzo.alia <-> Alia (Alia - diff - COIBot UserReport)
 172. 14:03:11, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Cam-a-wam (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Cam-a-wam <-> Cam-a-wam (Cam-a-wam - diff - COIBot UserReport)
 173. 14:03:32, Sun Jun 10, 2007 - en:user:RK Chevy (contribs; 2/2) scores 71.42% (U->P) & 62.5% (P->U) (ratio: 44.6%) on calculated overlap RK Chevy <-> Chevy Van (Chevy Van - diff - COIBot UserReport)
 174. 14:06:34, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Cam-a-wam (contribs; 3/3) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Cam-a-wam <-> Cam-a-wam (Cam-a-wam - diff - COIBot UserReport)
 175. 14:06:48, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Cam-a-wam (contribs; 4/4) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Cam-a-wam <-> Cam-a-wam (Cam-a-wam - diff - COIBot UserReport)
 176. 14:08:07, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:ŁKS Łomża (contribs; 1/12) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap ŁKS Łomża <-> ŁKS Łomża (ŁKS Łomża - diff - COIBot UserReport)
 177. 14:08:26, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Paxtonbro (contribs; 5/25) scores 100% (U->P) & 64.28% (P->U) (ratio: 64.2%) on calculated overlap Paxtonbro <-> Paxton brothers (Paxton brothers - diff - COIBot UserReport)
 178. 14:08:57, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:ŁKS Łomża (contribs; 2/13) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap ŁKS Łomża <-> ŁKS Łomża (ŁKS Łomża - diff - COIBot UserReport)
 179. 14:09:08, Sun Jun 10, 2007 - pt:user:Cbjv (contribs; 1/2) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Cbjv <-> CBJV (CBJV - diff - COIBot UserReport)
 180. 14:09:33, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:Smogory (contribs; 1/1) scores 80.28% (U->P) & 72.5% (P->U) (ratio: 58.2%) on calculated overlap Smogory <-> Smogóry (Smogóry - diff - COIBot UserReport)
 181. 14:09:43, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:ŁKS Łomża (contribs; 3/14) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap ŁKS Łomża <-> ŁKS Łomża (ŁKS Łomża - diff - COIBot UserReport)
 182. 14:10:32, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Wolfgang Dorninger (contribs; 1/13) scores 90% (U->P) & 80.95% (P->U) (ratio: 72.8%) on calculated overlap Wolfgang Dorninger <-> Wolfgang Fadi Dorninger (Wolfgang Fadi Dorninger - diff - COIBot UserReport)
 183. 14:11:57, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:ŁKS Łomża (contribs; 4/15) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap ŁKS Łomża <-> ŁKS Łomża (ŁKS Łomża - diff - COIBot UserReport)
 184. 14:12:34, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:ŁKS Łomża (contribs; 5/16) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap ŁKS Łomża <-> ŁKS Łomża (ŁKS Łomża - diff - COIBot UserReport)
 185. 14:13:06, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Partickfan (contribs; 2/4) scores 69.56% (U->P) & 48.81% (P->U) (ratio: 33.9%) on calculated overlap Partickfan <-> Partick Thistle F.C. (Partick Thistle F.C. - diff - COIBot UserReport)
 186. 14:13:41, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:ŁKS Łomża (contribs; 6/17) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap ŁKS Łomża <-> ŁKS Łomża (ŁKS Łomża - diff - COIBot UserReport)
 187. 14:15:12, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:ŁKS Łomża (contribs; 7/18) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap ŁKS Łomża <-> ŁKS Łomża (ŁKS Łomża - diff - COIBot UserReport)
 188. 14:15:38, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:ŁKS Łomża (contribs; 8/19) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap ŁKS Łomża <-> ŁKS Łomża (ŁKS Łomża - diff - COIBot UserReport)
 189. 14:15:50, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Paxtonbro (contribs; 6/26) scores 100% (U->P) & 64.28% (P->U) (ratio: 64.2%) on calculated overlap Paxtonbro <-> Paxton brothers (Paxton brothers - diff - COIBot UserReport)
 190. 14:16:08, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:ŁKS Łomża (contribs; 9/20) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap ŁKS Łomża <-> ŁKS Łomża (ŁKS Łomża - diff - COIBot UserReport)
 191. 14:16:31, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:ŁKS Łomża (contribs; 10/21) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap ŁKS Łomża <-> ŁKS Łomża (ŁKS Łomża - diff - COIBot UserReport)
 192. 14:16:31, Sun Jun 10, 2007 - en:user:RK Chevrolet (contribs; 1/1) scores 81.81% (U->P) & 69.23% (P->U) (ratio: 56.6%) on calculated overlap RK Chevrolet <-> Chevrolet Nova (Chevrolet Nova - diff - COIBot UserReport)
 193. 14:16:52, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:ŁKS Łomża (contribs; 11/22) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap ŁKS Łomża <-> ŁKS Łomża (ŁKS Łomża - diff - COIBot UserReport)
 194. 14:17:09, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Blackrosepictures (contribs; 1/3) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Blackrosepictures <-> Blackrose pictures (Blackrose pictures - diff - COIBot UserReport)
 195. 14:17:25, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Blackrosepictures (contribs; 2/4) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Blackrosepictures <-> Blackrose pictures (Blackrose pictures - diff - COIBot UserReport)
 196. 14:17:45, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Blackrosepictures (contribs; 3/5) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Blackrosepictures <-> Blackrose pictures (Blackrose pictures - diff - COIBot UserReport)
 197. 14:17:47, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Ratangarh (contribs; 1/14) scores 100% (U->P) & 56.25% (P->U) (ratio: 56.2%) on calculated overlap Ratangarh <-> Ratangarh, Bijnor (Ratangarh, Bijnor - diff - COIBot UserReport)
 198. 14:18:39, Sun Jun 10, 2007 - en:user:RK Chevrolet (contribs; 2/2) scores 81.81% (U->P) & 52.94% (P->U) (ratio: 43.3%) on calculated overlap RK Chevrolet <-> Chevrolet Citation (Chevrolet Citation - diff - COIBot UserReport)
 199. 14:20:58, Sun Jun 10, 2007 - en:user:RK Toyota (contribs; 1/1) scores 86.25% (U->P) & 54.54% (P->U) (ratio: 47%) on calculated overlap RK Toyota <-> Toyota Prius (Toyota Prius - diff - COIBot UserReport)
 200. 14:22:04, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Partickfan (contribs; 3/5) scores 69.56% (U->P) & 48.81% (P->U) (ratio: 33.9%) on calculated overlap Partickfan <-> Partick Thistle F.C. (Partick Thistle F.C. - diff - COIBot UserReport)
 201. 14:22:32, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Rosalindfranklin (contribs; 1/5) scores 100% (U->P) & 69.56% (P->U) (ratio: 69.5%) on calculated overlap Rosalindfranklin <-> Rosalind Franklin, author (Rosalind Franklin, author - diff - COIBot UserReport)
 202. 14:22:57, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Partickfan (contribs; 4/6) scores 69.56% (U->P) & 48.81% (P->U) (ratio: 33.9%) on calculated overlap Partickfan <-> Partick Thistle F.C. (Partick Thistle F.C. - diff - COIBot UserReport)
 203. 14:23:07, Sun Jun 10, 2007 - en:user:RK Toyota (contribs; 2/2) scores 68.95% (U->P) & 37.5% (P->U) (ratio: 25.8%) on calculated overlap RK Toyota <-> Toyota Highlander (Toyota Highlander - diff - COIBot UserReport)
 204. 14:23:10, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Rosalindfranklin (contribs; 2/6) scores 100% (U->P) & 69.56% (P->U) (ratio: 69.5%) on calculated overlap Rosalindfranklin <-> Rosalind Franklin, author (Rosalind Franklin, author - diff - COIBot UserReport)
 205. 14:23:23, Sun Jun 10, 2007 - pt:user:Cbjv (contribs; 2/3) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Cbjv <-> CBJV (CBJV - diff - COIBot UserReport)
 206. 14:23:27, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:Jip Kranjcar (contribs; 1/47) scores 60.79% (U->P) & 57.15% (P->U) (ratio: 34.7%) on calculated overlap Jip Kranjcar <-> Niko Kranjčar (Niko Kranjčar - diff - COIBot UserReport)
 207. 14:23:38, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Partickfan (contribs; 5/7) scores 69.56% (U->P) & 48.81% (P->U) (ratio: 33.9%) on calculated overlap Partickfan <-> Partick Thistle F.C. (Partick Thistle F.C. - diff - COIBot UserReport)
 208. 14:23:52, Sun Jun 10, 2007 - pt:user:Cbjv (contribs; 3/4) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Cbjv <-> CBJV (CBJV - diff - COIBot UserReport)
 209. 14:24:03, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Blackrosepictures (contribs; 4/6) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Blackrosepictures <-> Blackrose pictures (Blackrose pictures - diff - COIBot UserReport)
 210. 14:24:36, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Partickfan (contribs; 6/8) scores 69.56% (U->P) & 48.81% (P->U) (ratio: 33.9%) on calculated overlap Partickfan <-> Partick Thistle F.C. (Partick Thistle F.C. - diff - COIBot UserReport)
 211. 14:28:21, Sun Jun 10, 2007 - pt:user:Net Esportes (contribs; 1/32) scores 55.71% (U->P) & 48.64% (P->U) (ratio: 27%) on calculated overlap Net Esportes <-> 2007 no desporto (2007 no desporto - diff - COIBot UserReport)
 212. 14:29:15, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:Smogory (contribs; 2/2) scores 80.28% (U->P) & 72.5% (P->U) (ratio: 58.2%) on calculated overlap Smogory <-> Smogóry (Smogóry - diff - COIBot UserReport)
 213. 14:33:13, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Kamen Rider (es) (contribs; 1/7) scores 83.33% (U->P) & 64.11% (P->U) (ratio: 53.4%) on calculated overlap Kamen Rider (es) <-> Shocker (Kamen Rider) (Shocker (Kamen Rider) - diff - COIBot UserReport)
 214. 14:34:49, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:ThunderCatsLtd (contribs; 1/2) scores 78.57% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 78.5%) on calculated overlap ThunderCatsLtd <-> Thundercats (Thundercats - diff - COIBot UserReport)
 215. 14:35:25, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Lexaschwarz (contribs; 1/1) scores 88.18% (U->P) & 80.84% (P->U) (ratio: 71.2%) on calculated overlap Lexaschwarz <-> Alexej Schwarz (Alexej Schwarz - diff - COIBot UserReport)
 216. 14:35:42, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Blackrosepictures (contribs; 5/7) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Blackrosepictures <-> Blackrose pictures (Blackrose pictures - diff - COIBot UserReport)
 217. 14:36:30, Sun Jun 10, 2007 - it:user:AchilleT (contribs; 1/1) scores 55.12% (U->P) & 66.15% (P->U) (ratio: 36.4%) on calculated overlap AchilleT <-> Sacile (Sacile - diff - COIBot UserReport)
 218. 14:36:45, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:ThunderCatsLtd (contribs; 2/3) scores 78.57% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 78.5%) on calculated overlap ThunderCatsLtd <-> Thundercats (Thundercats - diff - COIBot UserReport)
 219. 14:38:03, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:ThunderCatsLtd (contribs; 3/4) scores 78.57% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 78.5%) on calculated overlap ThunderCatsLtd <-> Thundercats (Thundercats - diff - COIBot UserReport)
 220. 14:38:30, Sun Jun 10, 2007 - no:user:Wolfmann (contribs; 1/4) scores 59.11% (U->P) & 52.54% (P->U) (ratio: 31%) on calculated overlap Wolfmann <-> Sally Mann (Sally Mann - diff - COIBot UserReport)
 221. 14:38:54, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Lexaschwarz (contribs; 2/2) scores 88.18% (U->P) & 80.84% (P->U) (ratio: 71.2%) on calculated overlap Lexaschwarz <-> Alexej Schwarz (Alexej Schwarz - diff - COIBot UserReport)
 222. 14:39:51, Sun Jun 10, 2007 - pt:user:Abelcardoso (contribs; 1/2) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Abelcardoso <-> Abel Cardoso (Abel Cardoso - diff - COIBot UserReport)
 223. 14:40:42, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:ThunderCatsLtd (contribs; 4/5) scores 78.57% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 78.5%) on calculated overlap ThunderCatsLtd <-> Thundercats (Thundercats - diff - COIBot UserReport)
 224. 14:41:56, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:Wiggles007 (contribs; 1/6) scores 70% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 70%) on calculated overlap Wiggles007 <-> Wiggles (Wiggles - diff - COIBot UserReport)
 225. 14:44:25, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:ThunderCatsLtd (contribs; 5/6) scores 78.57% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 78.5%) on calculated overlap ThunderCatsLtd <-> Thundercats (Thundercats - diff - COIBot UserReport)
 226. 14:45:31, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:ThunderCatsLtd (contribs; 6/7) scores 78.57% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 78.5%) on calculated overlap ThunderCatsLtd <-> Thundercats (Thundercats - diff - COIBot UserReport)
 227. 14:45:37, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Blackrosepictures (contribs; 6/8) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Blackrosepictures <-> Blackrose pictures (Blackrose pictures - diff - COIBot UserReport)
 228. 14:45:50, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:ThunderCatsLtd (contribs; 7/8) scores 78.57% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 78.5%) on calculated overlap ThunderCatsLtd <-> Thundercats (Thundercats - diff - COIBot UserReport)
 229. 14:49:44, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Blackrosepictures (contribs; 7/9) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Blackrosepictures <-> BlackRose Pictures (BlackRose Pictures - diff - COIBot UserReport)
 230. 14:50:35, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Blackrosepictures (contribs; 8/10) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Blackrosepictures <-> Blackrose pictures (Blackrose pictures - diff - COIBot UserReport)
 231. 14:51:26, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:ThunderCatsLtd (contribs; 8/9) scores 78.57% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 78.5%) on calculated overlap ThunderCatsLtd <-> Thundercats (Thundercats - diff - COIBot UserReport)
 232. 14:52:04, Sun Jun 10, 2007 - it:user:Taolo (contribs; 1/1) scores 68.4% (U->P) & 54.28% (P->U) (ratio: 37.1%) on calculated overlap Taolo <-> Tipoldo (Tipoldo - diff - COIBot UserReport)
 233. 14:53:08, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:ThunderCatsLtd (contribs; 9/10) scores 78.57% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 78.5%) on calculated overlap ThunderCatsLtd <-> Thundercats (Thundercats - diff - COIBot UserReport)
 234. 14:54:02, Sun Jun 10, 2007 - it:user:Taolo (contribs; 2/2) scores 68.4% (U->P) & 54.28% (P->U) (ratio: 37.1%) on calculated overlap Taolo <-> Tipoldo (Tipoldo - diff - COIBot UserReport)
 235. 14:54:23, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Blackrosepictures (contribs; 9/11) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Blackrosepictures <-> Blackrose pictures (Blackrose pictures - diff - COIBot UserReport)
 236. 14:58:15, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Getüm (contribs; 1/37) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Getüm <-> Getüm (Getüm - diff - COIBot UserReport)
 237. 14:59:04, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:ThunderCatsLtd (contribs; 10/11) scores 78.57% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 78.5%) on calculated overlap ThunderCatsLtd <-> Thundercats (Thundercats - diff - COIBot UserReport)
 238. 15:01:29, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Robbmoser (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Robbmoser <-> Robb Moser (Robb Moser - diff - COIBot UserReport)
 239. 15:01:41, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Blackrosepictures (contribs; 10/12) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Blackrosepictures <-> BlackRose Pictures (BlackRose Pictures - diff - COIBot UserReport)
 240. 15:02:45, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Robbmoser (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Robbmoser <-> Robb Moser (Robb Moser - diff - COIBot UserReport)
 241. 15:03:56, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:MarKar (contribs; 1/1) scores 78.3% (U->P) & 46.15% (P->U) (ratio: 36.1%) on calculated overlap MarKar <-> Mark Pivarunas (Mark Pivarunas - diff - COIBot UserReport)
 242. 15:04:16, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:ThunderCatsLtd (contribs; 11/12) scores 78.57% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 78.5%) on calculated overlap ThunderCatsLtd <-> Thundercats (Thundercats - diff - COIBot UserReport)
 243. 15:05:23, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Shahlufu (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Shahlufu <-> Shahlufu (Shahlufu - diff - COIBot UserReport)
 244. 15:06:42, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Blackrosepictures (contribs; 11/13) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Blackrosepictures <-> Blackrose pictures (Blackrose pictures - diff - COIBot UserReport)
 245. 15:07:30, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:ThunderCatsLtd (contribs; 12/13) scores 78.57% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 78.5%) on calculated overlap ThunderCatsLtd <-> Thundercats (Thundercats - diff - COIBot UserReport)
 246. 15:07:30, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Blackrosepictures (contribs; 12/14) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Blackrosepictures <-> BlackRose Pictures (BlackRose Pictures - diff - COIBot UserReport)
 247. 15:07:50, Sun Jun 10, 2007 - en:user:John Caird (contribs; 1/3) scores 100% (U->P) & 52.94% (P->U) (ratio: 52.9%) on calculated overlap John Caird <-> John Caird (director) (John Caird (director) - diff - COIBot UserReport)
 248. 15:12:23, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Wdhowells (contribs; 1/1) scores 87.77% (U->P) & 52.66% (P->U) (ratio: 46.2%) on calculated overlap Wdhowells <-> William W. Howells (William W. Howells - diff - COIBot UserReport)
 249. 15:15:35, Sun Jun 10, 2007 - en:user:V aviles (contribs; 1/1) scores 60.5% (U->P) & 42.14% (P->U) (ratio: 25.4%) on calculated overlap V aviles <-> Vicente Avilés (Vicente Avilés - diff - COIBot UserReport)
 250. 15:15:55, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Blackrosepictures (contribs; 13/15) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Blackrosepictures <-> BlackRose Pictures (BlackRose Pictures - diff - COIBot UserReport)
 251. 15:16:08, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:Strienenaer (contribs; 1/4) scores 70.26% (U->P) & 70.26% (P->U) (ratio: 49.3%) on calculated overlap Strienenaer <-> Strienestad (Strienestad - diff - COIBot UserReport)
 252. 15:17:10, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Finkefamily (contribs; 1/1) scores 65.28% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 32.6%) on calculated overlap Finkefamily <-> Family Circle (Family Circle - diff - COIBot UserReport)
 253. 15:17:35, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:MarKar (contribs; 2/2) scores 78.3% (U->P) & 46.15% (P->U) (ratio: 36.1%) on calculated overlap MarKar <-> Mark Pivarunas (Mark Pivarunas - diff - COIBot UserReport)
 254. 15:17:37, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:ThunderCatsLtd (contribs; 13/14) scores 78.57% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 78.5%) on calculated overlap ThunderCatsLtd <-> ThunderCats (ThunderCats - diff - COIBot UserReport)
 255. 15:18:06, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Dcllay (contribs; 1/1) scores 66.66% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 66.6%) on calculated overlap Dcllay <-> Llay (Llay - diff - COIBot UserReport)
 256. 15:18:12, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Stefan Graz (contribs; 1/1) scores 40% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 40%) on calculated overlap Stefan Graz <-> Graz (Graz - diff - COIBot UserReport)
 257. 15:18:41, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Dcllay (contribs; 2/2) scores 66.66% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 66.6%) on calculated overlap Dcllay <-> Llay (Llay - diff - COIBot UserReport)
 258. 15:18:59, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Stefan Graz (contribs; 2/2) scores 40% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 40%) on calculated overlap Stefan Graz <-> Graz (Graz - diff - COIBot UserReport)
 259. 15:19:01, Sun Jun 10, 2007 - en:user:PeterStJohn (contribs; 1/9) scores 66.47% (U->P) & 60.93% (P->U) (ratio: 40.5%) on calculated overlap PeterStJohn <-> Pamela St. John (Pamela St. John - diff - COIBot UserReport)
 260. 15:20:08, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Smurthwaite (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 68.75% (P->U) (ratio: 68.7%) on calculated overlap Smurthwaite <-> Aaron smurthwaite (Aaron smurthwaite - diff - COIBot UserReport)
 261. 15:20:37, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Stefan Graz (contribs; 3/3) scores 40% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 40%) on calculated overlap Stefan Graz <-> Graz (Graz - diff - COIBot UserReport)
 262. 15:21:54, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Stefan Graz (contribs; 4/4) scores 40% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 40%) on calculated overlap Stefan Graz <-> Graz (Graz - diff - COIBot UserReport)
 263. 15:22:34, Sun Jun 10, 2007 - fr:user:FrancoBras (contribs; 1/1) scores 45% (U->P) & 60.75% (P->U) (ratio: 27.3%) on calculated overlap FrancoBras <-> Canoas (Canoas - diff - COIBot UserReport)
 264. 15:22:35, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Smurthwaite (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 68.75% (P->U) (ratio: 68.7%) on calculated overlap Smurthwaite <-> Aaron smurthwaite (Aaron smurthwaite - diff - COIBot UserReport)
 265. 15:23:11, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Stefan Graz (contribs; 5/5) scores 40% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 40%) on calculated overlap Stefan Graz <-> Graz (Graz - diff - COIBot UserReport)
 266. 15:23:17, Sun Jun 10, 2007 - en:user:V aviles (contribs; 2/2) scores 60.5% (U->P) & 42.14% (P->U) (ratio: 25.4%) on calculated overlap V aviles <-> Vicente Avilés (Vicente Avilés - diff - COIBot UserReport)
 267. 15:24:17, Sun Jun 10, 2007 - en:user:V aviles (contribs; 3/3) scores 60.5% (U->P) & 42.14% (P->U) (ratio: 25.4%) on calculated overlap V aviles <-> Vicente Avilés (Vicente Avilés - diff - COIBot UserReport)
 268. 15:24:41, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:Info@vaninnis.be (contribs; 1/1) scores 66.45% (U->P) & 66.45% (P->U) (ratio: 44.1%) on calculated overlap Info@vaninnis.be <-> Piano's Van Innis (Piano's Van Innis - diff - COIBot UserReport)
 269. 15:25:10, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Cacaufansamuel (contribs; 1/23) scores 35.71% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 35.7%) on calculated overlap Cacaufansamuel <-> Cacau (Cacau - diff - COIBot UserReport)
 270. 15:25:58, Sun Jun 10, 2007 - fr:user:FrancoBras (contribs; 2/2) scores 45% (U->P) & 60.75% (P->U) (ratio: 27.3%) on calculated overlap FrancoBras <-> Canoas (Canoas - diff - COIBot UserReport)
 271. 15:27:02, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Rachel herz (contribs; 1/2) scores 86.4% (U->P) & 66.66% (P->U) (ratio: 57.5%) on calculated overlap Rachel herz <-> Rachel Sarah Herz (Rachel Sarah Herz - diff - COIBot UserReport)
 272. 15:27:11, Sun Jun 10, 2007 - en:user:V aviles (contribs; 4/4) scores 60.5% (U->P) & 42.14% (P->U) (ratio: 25.4%) on calculated overlap V aviles <-> Vicente Avilés (Vicente Avilés - diff - COIBot UserReport)
 273. 15:27:48, Sun Jun 10, 2007 - en:user:V aviles (contribs; 5/5) scores 60.5% (U->P) & 42.14% (P->U) (ratio: 25.4%) on calculated overlap V aviles <-> Vicente Avilés (Vicente Avilés - diff - COIBot UserReport)
 274. 15:28:20, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Rachel herz (contribs; 2/3) scores 86.4% (U->P) & 66.66% (P->U) (ratio: 57.5%) on calculated overlap Rachel herz <-> Rachel Sarah Herz (Rachel Sarah Herz - diff - COIBot UserReport)
 275. 15:28:25, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:JCieszewski (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 57.89% (P->U) (ratio: 57.8%) on calculated overlap JCieszewski <-> Jarosław Cieszewski (Jarosław Cieszewski - diff - COIBot UserReport)
 276. 15:28:36, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Milanrizvanovic (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Milanrizvanovic <-> Milan rizvanovic (Milan rizvanovic - diff - COIBot UserReport)
 277. 15:30:16, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Oggix (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Oggix <-> Oggix (Oggix - diff - COIBot UserReport)
 278. 15:31:12, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Oggix (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Oggix <-> Oggix (Oggix - diff - COIBot UserReport)
 279. 15:31:16, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Getüm (contribs; 2/38) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Getüm <-> Getüm (Getüm - diff - COIBot UserReport)
 280. 15:35:28, Sun Jun 10, 2007 - fr:user:Association des amis d'Henri de Jordan (contribs; 1/1) scores 39.39% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 39.3%) on calculated overlap Association des amis d'Henri de Jordan <-> Henri de Jordan (Henri de Jordan - diff - COIBot UserReport)
 281. 15:35:48, Sun Jun 10, 2007 - en:user:CrnaGora (contribs; 1/3) scores 62.5% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 31.2%) on calculated overlap CrnaGora <-> Bijela gora (Bijela gora - diff - COIBot UserReport)
 282. 15:35:57, Sun Jun 10, 2007 - fr:user:Association des amis d'Henri de Jordan (contribs; 2/2) scores 39.39% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 39.3%) on calculated overlap Association des amis d'Henri de Jordan <-> Henri de Jordan (Henri de Jordan - diff - COIBot UserReport)
 283. 15:36:11, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Nebelung (contribs; 1/4) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Nebelung <-> Nebelung (Nebelung - diff - COIBot UserReport)
 284. 15:38:40, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Nugifted (contribs; 1/1) scores 76.61% (U->P) & 40% (P->U) (ratio: 30.6%) on calculated overlap Nugifted <-> Gifted education (Gifted education - diff - COIBot UserReport)
 285. 15:38:47, Sun Jun 10, 2007 - fr:user:Croquant (contribs; 1/20) scores 47.5% (U->P) & 61.56% (P->U) (ratio: 29.2%) on calculated overlap Croquant <-> Roura (Roura - diff - COIBot UserReport)
 286. 15:38:48, Sun Jun 10, 2007 - fr:user:Association des amis d'Henri de Jordan (contribs; 3/3) scores 39.39% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 39.3%) on calculated overlap Association des amis d'Henri de Jordan <-> Henri de Jordan (Henri de Jordan - diff - COIBot UserReport)
 287. 15:40:10, Sun Jun 10, 2007 - en:user:SharingEngines (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 51.85% (P->U) (ratio: 51.8%) on calculated overlap SharingEngines <-> SharingEngines - Search Engine (SharingEngines - Search Engine - diff - COIBot UserReport)
 288. 15:40:26, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Dcllay (contribs; 3/3) scores 66.66% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 66.6%) on calculated overlap Dcllay <-> Llay (Llay - diff - COIBot UserReport)
 289. 15:41:42, Sun Jun 10, 2007 - en:user:KrisKoles (contribs; 1/1) scores 64.3% (U->P) & 67% (P->U) (ratio: 43%) on calculated overlap KrisKoles <-> Chris Coles (Chris Coles - diff - COIBot UserReport)
 290. 15:43:45, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Arienh4 (contribs; 1/2) scores 56.69% (U->P) & 49% (P->U) (ratio: 27.7%) on calculated overlap Arienh4 <-> Arden Wohl (Arden Wohl - diff - COIBot UserReport)
 291. 15:44:21, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Arienh4 (contribs; 2/3) scores 56.69% (U->P) & 49% (P->U) (ratio: 27.7%) on calculated overlap Arienh4 <-> Arden Wohl (Arden Wohl - diff - COIBot UserReport)
 292. 15:47:06, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:ThunderCatsLtd (contribs; 7/15) scores 78.57% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 78.5%) on calculated overlap ThunderCatsLtd <-> ThunderCats (ThunderCats - diff - COIBot UserReport)
 293. 15:48:33, Sun Jun 10, 2007 - fr:user:Association des amis d'Henri de Jordan (contribs; 4/4) scores 39.39% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 39.3%) on calculated overlap Association des amis d'Henri de Jordan <-> Henri de Jordan (Henri de Jordan - diff - COIBot UserReport)
 294. 15:48:58, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Dcllay (contribs; 4/4) scores 66.66% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 66.6%) on calculated overlap Dcllay <-> Llay (Llay - diff - COIBot UserReport)
 295. 15:58:36, Sun Jun 10, 2007 - es:user:EKTOROS (contribs; 1/1) scores 46.54% (U->P) & 54.3% (P->U) (ratio: 25.2%) on calculated overlap EKTOROS <-> Kitaro (Kitaro - diff - COIBot UserReport)
 296. 16:00:06, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:Shinieono (contribs; 1/1) scores 83.44% (U->P) & 83.44% (P->U) (ratio: 69.6%) on calculated overlap Shinieono <-> Shinji Ono (Shinji Ono - diff - COIBot UserReport)
 297. 16:01:07, Sun Jun 10, 2007 - ru:user:Александрит (contribs; 1/5) scores 81.81% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 81.8%) on calculated overlap Александрит <-> Александр (Александр - diff - COIBot UserReport)
 298. 16:03:53, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Ingochina (contribs; 1/13) scores 56.19% (U->P) & 56.2% (P->U) (ratio: 31.5%) on calculated overlap Ingochina <-> Bayingolin (Bayingolin - diff - COIBot UserReport)
 299. 16:04:18, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Sophie-Lou (contribs; 1/1) scores 60% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 30%) on calculated overlap Sophie-Lou <-> Sophie Hatter (Sophie Hatter - diff - COIBot UserReport)
 300. 16:04:53, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Sophie-Lou (contribs; 2/2) scores 60% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 30%) on calculated overlap Sophie-Lou <-> Sophie Hatter (Sophie Hatter - diff - COIBot UserReport)
 301. 16:05:33, Sun Jun 10, 2007 - en:user:DJhinckley (contribs; 1/1) scores 88.1% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 44%) on calculated overlap DJhinckley <-> Hinckley United F.C. (Hinckley United F.C. - diff - COIBot UserReport)
 302. 16:06:45, Sun Jun 10, 2007 - pt:user:Econt (contribs; 1/12) scores 63.18% (U->P) & 43.33% (P->U) (ratio: 27.3%) on calculated overlap Econt <-> Escotismo (Escotismo - diff - COIBot UserReport)
 303. 16:08:01, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Fahrudin (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 50%) on calculated overlap Fahrudin <-> Fahrudin Šišić (Fahrudin Šišić - diff - COIBot UserReport)
 304. 16:08:01, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Charlieneibel (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Charlieneibel <-> Charlie Neibel (Charlie Neibel - diff - COIBot UserReport)
 305. 16:08:25, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Staceym1 (contribs; 1/1) scores 87.5% (U->P) & 53.84% (P->U) (ratio: 47.1%) on calculated overlap Staceym1 <-> Stacey melling (Stacey melling - diff - COIBot UserReport)
 306. 16:08:49, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Andreabmv (contribs; 1/1) scores 75.66% (U->P) & 68.1% (P->U) (ratio: 51.5%) on calculated overlap Andreabmv <-> Andrea mola (Andrea mola - diff - COIBot UserReport)
 307. 16:09:40, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Staceym1 (contribs; 2/2) scores 87.5% (U->P) & 53.84% (P->U) (ratio: 47.1%) on calculated overlap Staceym1 <-> Stacey melling (Stacey melling - diff - COIBot UserReport)
 308. 16:10:11, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Canfora (contribs; 1/2) scores 100% (U->P) & 63.63% (P->U) (ratio: 63.6%) on calculated overlap Canfora <-> Jack Canfora (Jack Canfora - diff - COIBot UserReport)
 309. 16:10:27, Sun Jun 10, 2007 - it:user:Sacil8 (contribs; 1/1) scores 83.33% (U->P) & 83.33% (P->U) (ratio: 69.4%) on calculated overlap Sacil8 <-> Sacile (Sacile - diff - COIBot UserReport)
 310. 16:10:30, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Sraffiano (contribs; 1/1) scores 65.55% (U->P) & 58.7% (P->U) (ratio: 38.4%) on calculated overlap Sraffiano <-> Piero Sraffa (Piero Sraffa - diff - COIBot UserReport)
 311. 16:11:25, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Fascisten (contribs; 1/1) scores 86.66% (U->P) & 70.9% (P->U) (ratio: 61.4%) on calculated overlap Fascisten <-> Fascisme.net (Fascisme.net - diff - COIBot UserReport)
 312. 16:11:36, Sun Jun 10, 2007 - it:user:Sacil8 (contribs; 2/2) scores 83.33% (U->P) & 83.33% (P->U) (ratio: 69.4%) on calculated overlap Sacil8 <-> Sacile (Sacile - diff - COIBot UserReport)
 313. 16:12:55, Sun Jun 10, 2007 - pt:user:Econt (contribs; 2/13) scores 63.18% (U->P) & 43.33% (P->U) (ratio: 27.3%) on calculated overlap Econt <-> Escotismo (Escotismo - diff - COIBot UserReport)
 314. 16:13:59, Sun Jun 10, 2007 - fi:user:Eroosio (contribs; 1/1) scores 51.42% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 25.7%) on calculated overlap Eroosio <-> Eurooppa (Eurooppa - diff - COIBot UserReport)
 315. 16:14:39, Sun Jun 10, 2007 - it:user:Sacil8 (contribs; 3/3) scores 83.33% (U->P) & 83.33% (P->U) (ratio: 69.4%) on calculated overlap Sacil8 <-> Sacile (Sacile - diff - COIBot UserReport)
 316. 16:15:00, Sun Jun 10, 2007 - fr:user:Markadet (contribs; 1/2) scores 56.8% (U->P) & 45.9% (P->U) (ratio: 26%) on calculated overlap Markadet <-> Mario Kart DS (Mario Kart DS - diff - COIBot UserReport)
 317. 16:15:10, Sun Jun 10, 2007 - it:user:Sacil8 (contribs; 4/4) scores 83.33% (U->P) & 83.33% (P->U) (ratio: 69.4%) on calculated overlap Sacil8 <-> Sacile (Sacile - diff - COIBot UserReport)
 318. 16:15:43, Sun Jun 10, 2007 - fr:user:Markadet (contribs; 2/3) scores 56.8% (U->P) & 45.9% (P->U) (ratio: 26%) on calculated overlap Markadet <-> Mario Kart DS (Mario Kart DS - diff - COIBot UserReport)
 319. 16:15:46, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Roozbeh (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 36.84% (P->U) (ratio: 36.8%) on calculated overlap Roozbeh <-> Roozbeh Farahanipour (Roozbeh Farahanipour - diff - COIBot UserReport)
 320. 16:16:04, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Vasco Mendonça (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Vasco Mendonça <-> Vasco mendonça (Vasco mendonça - diff - COIBot UserReport)
 321. 16:16:15, Sun Jun 10, 2007 - it:user:Sacil8 (contribs; 5/5) scores 83.33% (U->P) & 83.33% (P->U) (ratio: 69.4%) on calculated overlap Sacil8 <-> Sacile (Sacile - diff - COIBot UserReport)
 322. 16:16:44, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Laperm1 (contribs; 1/1) scores 85.71% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 85.7%) on calculated overlap Laperm1 <-> LaPerm (LaPerm - diff - COIBot UserReport)
 323. 16:17:25, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Vasco Mendonça (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Vasco Mendonça <-> Vasco mendonça (Vasco mendonça - diff - COIBot UserReport)
 324. 16:17:26, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Here2own (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Here2own <-> Here2own (Here2own - diff - COIBot UserReport)
 325. 16:17:58, Sun Jun 10, 2007 - no:user:Fascisten (contribs; 2/2) scores 76.66% (U->P) & 86.25% (P->U) (ratio: 66.1%) on calculated overlap Fascisten <-> Fascisme (Fascisme - diff - COIBot UserReport)
 326. 16:18:14, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Alibozorgkhan (contribs; 1/1) scores 76.92% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 76.9%) on calculated overlap Alibozorgkhan <-> Bozorgkhan (Bozorgkhan - diff - COIBot UserReport)
 327. 16:19:59, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Staceym1 (contribs; 3/3) scores 87.5% (U->P) & 53.84% (P->U) (ratio: 47.1%) on calculated overlap Staceym1 <-> Stacey melling (Stacey melling - diff - COIBot UserReport)
 328. 16:20:46, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Laperm1 (contribs; 2/2) scores 85.71% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 85.7%) on calculated overlap Laperm1 <-> LaPerm (LaPerm - diff - COIBot UserReport)
 329. 16:21:44, Sun Jun 10, 2007 - pt:user:Net Esportes (contribs; 1/33) scores 55.71% (U->P) & 48.64% (P->U) (ratio: 27%) on calculated overlap Net Esportes <-> 2007 no desporto (2007 no desporto - diff - COIBot UserReport)
 330. 16:23:20, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Sraffiano (contribs; 2/2) scores 65.55% (U->P) & 58.7% (P->U) (ratio: 38.4%) on calculated overlap Sraffiano <-> Piero Sraffa (Piero Sraffa - diff - COIBot UserReport)
 331. 16:24:09, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Chemol lapalma (contribs; 1/1) scores 53.84% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 53.8%) on calculated overlap Chemol lapalma <-> La Palma (La Palma - diff - COIBot UserReport)
 332. 16:24:09, Sun Jun 10, 2007 - fi:user:Eroosio (contribs; 2/2) scores 51.42% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 25.7%) on calculated overlap Eroosio <-> Eurooppa (Eurooppa - diff - COIBot UserReport)
 333. 16:24:57, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Phetote (contribs; 1/1) scores 41.42% (U->P) & 65.25% (P->U) (ratio: 27%) on calculated overlap Phetote <-> Poet (Poet - diff - COIBot UserReport)
 334. 16:25:35, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Phetote (contribs; 2/2) scores 41.42% (U->P) & 65.25% (P->U) (ratio: 27%) on calculated overlap Phetote <-> Poet (Poet - diff - COIBot UserReport)
 335. 16:26:52, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Here2own (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Here2own <-> Here2own (Here2own - diff - COIBot UserReport)
 336. 16:28:05, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Laperm1 (contribs; 3/3) scores 85.71% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 85.7%) on calculated overlap Laperm1 <-> LaPerm (LaPerm - diff - COIBot UserReport)
 337. 16:28:29, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Fascisten (contribs; 3/3) scores 86.66% (U->P) & 70.9% (P->U) (ratio: 61.4%) on calculated overlap Fascisten <-> Fascisme.net (Fascisme.net - diff - COIBot UserReport)
 338. 16:29:03, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Kürschner (contribs; 1/2) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Kürschner <-> Kürschner (Kürschner - diff - COIBot UserReport)
 339. 16:29:09, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Chemol lapalma (contribs; 2/2) scores 53.84% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 53.8%) on calculated overlap Chemol lapalma <-> La Palma (La Palma - diff - COIBot UserReport)
 340. 16:29:19, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Taejo (contribs; 1/1) scores 52.2% (U->P) & 48.33% (P->U) (ratio: 25.2%) on calculated overlap Taejo <-> Tab key (Tab key - diff - COIBot UserReport)
 341. 16:29:24, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Laperm1 (contribs; 4/4) scores 85.71% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 85.7%) on calculated overlap Laperm1 <-> LaPerm (LaPerm - diff - COIBot UserReport)
 342. 16:30:15, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Phetote (contribs; 3/3) scores 41.42% (U->P) & 65.25% (P->U) (ratio: 27%) on calculated overlap Phetote <-> Poet (Poet - diff - COIBot UserReport)
 343. 16:30:26, Sun Jun 10, 2007 - pt:user:Net Esportes (contribs; 2/34) scores 55.71% (U->P) & 48.64% (P->U) (ratio: 27%) on calculated overlap Net Esportes <-> 2007 no desporto (2007 no desporto - diff - COIBot UserReport)
 344. 16:34:42, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Laperm1 (contribs; 5/5) scores 85.71% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 85.7%) on calculated overlap Laperm1 <-> LaPerm (LaPerm - diff - COIBot UserReport)
 345. 16:35:12, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Chemol lapalma (contribs; 3/3) scores 53.84% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 53.8%) on calculated overlap Chemol lapalma <-> La Palma (La Palma - diff - COIBot UserReport)
 346. 16:37:40, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Dalit (contribs; 1/5) scores 40% (U->P) & 66.66% (P->U) (ratio: 26.6%) on calculated overlap Dalit <-> D.A.S (D.A.S - diff - COIBot UserReport)
 347. 16:39:12, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Chemol lapalma (contribs; 4/4) scores 53.84% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 53.8%) on calculated overlap Chemol lapalma <-> La Palma (La Palma - diff - COIBot UserReport)
 348. 16:41:02, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Hydro (contribs; 1/5) scores 100% (U->P) & 38.46% (P->U) (ratio: 38.4%) on calculated overlap Hydro <-> Hydrocephalus (Hydrocephalus - diff - COIBot UserReport)
 349. 16:42:17, Sun Jun 10, 2007 - ru:user:Теле-Марик (contribs; 1/28) scores 68.19% (U->P) & 72.88% (P->U) (ratio: 49.6%) on calculated overlap Теле-Марик <-> Телемарк (Телемарк - diff - COIBot UserReport)
 350. 16:42:58, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Laperm1 (contribs; 6/6) scores 85.71% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 85.7%) on calculated overlap Laperm1 <-> LaPerm (LaPerm - diff - COIBot UserReport)
 351. 16:44:50, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Mpinter57 (contribs; 1/2) scores 77.77% (U->P) & 70% (P->U) (ratio: 54.4%) on calculated overlap Mpinter57 <-> Mark Pinter (Mark Pinter - diff - COIBot UserReport)
 352. 16:50:13, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Beele (contribs; 1/1) scores 58% (U->P) & 58% (P->U) (ratio: 33.6%) on calculated overlap Beele <-> Seeed (Seeed - diff - COIBot UserReport)
 353. 16:51:33, Sun Jun 10, 2007 - ru:user:Теле-Марик (contribs; 2/29) scores 68.19% (U->P) & 72.88% (P->U) (ratio: 49.6%) on calculated overlap Теле-Марик <-> Телемарк (Телемарк - diff - COIBot UserReport)
 354. 16:52:33, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Laperm1 (contribs; 7/7) scores 85.71% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 85.7%) on calculated overlap Laperm1 <-> LaPerm (LaPerm - diff - COIBot UserReport)
 355. 16:52:52, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Bahnemann (contribs; 1/1) scores 53.44% (U->P) & 67.55% (P->U) (ratio: 36%) on calculated overlap Bahnemann <-> Bahnung (Bahnung - diff - COIBot UserReport)
 356. 16:55:15, Sun Jun 10, 2007 - ru:user:Теле-Марик (contribs; 3/30) scores 68.19% (U->P) & 72.88% (P->U) (ratio: 49.6%) on calculated overlap Теле-Марик <-> Телемарк (Телемарк - diff - COIBot UserReport)
 357. 16:55:28, Sun Jun 10, 2007 - fr:user:Dake (contribs; 1/1) scores 76.95% (U->P) & 38% (P->U) (ratio: 29.2%) on calculated overlap Dake <-> Dean Barker (Dean Barker - diff - COIBot UserReport)
 358. 16:57:55, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Wladyslaw Sojka (contribs; 1/1) scores 64.28% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 64.2%) on calculated overlap Wladyslaw Sojka <-> Wladyslaw (Wladyslaw - diff - COIBot UserReport)
 359. 16:59:01, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Laperm1 (contribs; 8/8) scores 85.71% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 85.7%) on calculated overlap Laperm1 <-> LaPerm (LaPerm - diff - COIBot UserReport)
 360. 17:02:18, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Laperm1 (contribs; 9/9) scores 85.71% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 85.7%) on calculated overlap Laperm1 <-> LaPerm (LaPerm - diff - COIBot UserReport)
 361. 17:03:10, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Lagrangemo (contribs; 1/1) scores 96.2% (U->P) & 57.64% (P->U) (ratio: 55.4%) on calculated overlap Lagrangemo <-> La Grange, Missouri (La Grange, Missouri - diff - COIBot UserReport)
 362. 17:03:27, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Xotheusedguyox (contribs; 1/230) scores 54.68% (U->P) & 63.25% (P->U) (ratio: 34.5%) on calculated overlap Xotheusedguyox <-> The Used (album) (The Used (album) - diff - COIBot UserReport)
 363. 17:03:36, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Xotheusedguyox (contribs; 2/231) scores 54.68% (U->P) & 63.25% (P->U) (ratio: 34.5%) on calculated overlap Xotheusedguyox <-> The Used (album) (The Used (album) - diff - COIBot UserReport)
 364. 17:05:52, Sun Jun 10, 2007 - it:user:AndreaFox (contribs; 1/10) scores 67.28% (U->P) & 45.4% (P->U) (ratio: 30.5%) on calculated overlap AndreaFox <-> Andrea Paleologo (Andrea Paleologo - diff - COIBot UserReport)
 365. 17:07:34, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Xotheusedguyox (contribs; 3/232) scores 50% (U->P) & 58.33% (P->U) (ratio: 29.1%) on calculated overlap Xotheusedguyox <-> Berth (The Used) (Berth (The Used) - diff - COIBot UserReport)
 366. 17:08:25, Sun Jun 10, 2007 - es:user:EKTOROS (contribs; 1/2) scores 46.54% (U->P) & 54.3% (P->U) (ratio: 25.2%) on calculated overlap EKTOROS <-> Kitaro (Kitaro - diff - COIBot UserReport)
 367. 17:08:42, Sun Jun 10, 2007 - it:user:AndreaFox (contribs; 2/11) scores 66.66% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 66.6%) on calculated overlap AndreaFox <-> Andrea (Andrea - diff - COIBot UserReport)
 368. 17:08:57, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Speeding Dman (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Speeding Dman <-> Speeding Dman (Speeding Dman - diff - COIBot UserReport)
 369. 17:09:30, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Hispa (contribs; 1/8) scores 100% (U->P) & 35.71% (P->U) (ratio: 35.7%) on calculated overlap Hispa <-> Hispania Romana (Hispania Romana - diff - COIBot UserReport)
 370. 17:09:53, Sun Jun 10, 2007 - es:user:EKTOROS (contribs; 2/3) scores 46.54% (U->P) & 54.3% (P->U) (ratio: 25.2%) on calculated overlap EKTOROS <-> Kitaro (Kitaro - diff - COIBot UserReport)
 371. 17:10:21, Sun Jun 10, 2007 - it:user:AndreaFox (contribs; 3/12) scores 66.66% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 66.6%) on calculated overlap AndreaFox <-> Andrea (Andrea - diff - COIBot UserReport)
 372. 17:11:35, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Speeding Dman (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Speeding Dman <-> Speeding Dman (Speeding Dman - diff - COIBot UserReport)
 373. 17:12:26, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Laperm1 (contribs; 10/10) scores 85.71% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 85.7%) on calculated overlap Laperm1 <-> LaPerm (LaPerm - diff - COIBot UserReport)
 374. 17:13:27, Sun Jun 10, 2007 - ru:user:Теле-Марик (contribs; 4/31) scores 68.19% (U->P) & 72.88% (P->U) (ratio: 49.6%) on calculated overlap Теле-Марик <-> Телемарк (Телемарк - diff - COIBot UserReport)
 375. 17:13:40, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Sraffiano (contribs; 2/3) scores 65.55% (U->P) & 58.7% (P->U) (ratio: 38.4%) on calculated overlap Sraffiano <-> Piero Sraffa (Piero Sraffa - diff - COIBot UserReport)
 376. 17:14:09, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Speeding Dman (contribs; 3/3) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Speeding Dman <-> Speeding Dman (Speeding Dman - diff - COIBot UserReport)
 377. 17:14:47, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Nibee (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Nibee <-> Nibee (Nibee - diff - COIBot UserReport)
 378. 17:15:09, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Captain Günsche (contribs; 1/2) scores 58.08% (U->P) & 54.53% (P->U) (ratio: 31.6%) on calculated overlap Captain Günsche <-> Captain (Hellsing) (Captain (Hellsing) - diff - COIBot UserReport)
 379. 17:15:56, Sun Jun 10, 2007 - en:user:DrBat (contribs; 1/1) scores 76.2% (U->P) & 42.85% (P->U) (ratio: 32.6%) on calculated overlap DrBat <-> Batgirl (Batgirl - diff - COIBot UserReport)
 380. 17:16:56, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Speeding Dman (contribs; 4/4) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Speeding Dman <-> Speeding Dman (Speeding Dman - diff - COIBot UserReport)
 381. 17:19:04, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 1/18) scores 76.2% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 48.3%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Daniel Jacobs (Daniel Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 382. 17:19:22, Sun Jun 10, 2007 - es:user:EKTOROS (contribs; 3/4) scores 46.54% (U->P) & 54.3% (P->U) (ratio: 25.2%) on calculated overlap EKTOROS <-> Kitaro (Kitaro - diff - COIBot UserReport)
 383. 17:20:32, Sun Jun 10, 2007 - ru:user:Теле-Марик (contribs; 5/32) scores 68.19% (U->P) & 72.88% (P->U) (ratio: 49.6%) on calculated overlap Теле-Марик <-> Телемарк (Телемарк - diff - COIBot UserReport)
 384. 17:20:39, Sun Jun 10, 2007 - it:user:Nikbot (contribs; 1/3) scores 50% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 31.7%) on calculated overlap Nikbot <-> Bunnik (Bunnik - diff - COIBot UserReport)
 385. 17:20:47, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Hapoelhaifa3 (contribs; 1/1) scores 91.66% (U->P) & 84.61% (P->U) (ratio: 77.5%) on calculated overlap Hapoelhaifa3 <-> Hapoel Haifa F.C. (Hapoel Haifa F.C. - diff - COIBot UserReport)
 386. 17:21:31, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 2/19) scores 76.2% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 48.3%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Daniel Jacobs (Daniel Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 387. 17:21:44, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 3/20) scores 76.2% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 48.3%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Daniel Jacobs (Daniel Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 388. 17:23:20, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 4/21) scores 76.2% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 48.3%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Daniel Jacobs (Daniel Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 389. 17:23:53, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 5/22) scores 76.2% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 48.3%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Daniel Jacobs (Daniel Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 390. 17:25:06, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Raulcavazos (contribs; 1/1) scores 89.09% (U->P) & 75.38% (P->U) (ratio: 67.1%) on calculated overlap Raulcavazos <-> Israel Cavazos (Israel Cavazos - diff - COIBot UserReport)
 391. 17:25:16, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 6/23) scores 76.2% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 48.3%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Daniel Jacobs (Daniel Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 392. 17:26:09, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Laperm1 (contribs; 9/11) scores 85.71% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 85.7%) on calculated overlap Laperm1 <-> LaPerm (LaPerm - diff - COIBot UserReport)
 393. 17:26:37, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 7/24) scores 76.2% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 48.3%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Daniel Jacobs (Daniel Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 394. 17:26:59, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 8/25) scores 76.2% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 48.3%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Daniel Jacobs (Daniel Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 395. 17:27:22, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Sese Ingolstadt (contribs; 1/12) scores 64.28% (U->P) & 45.45% (P->U) (ratio: 29.2%) on calculated overlap Sese Ingolstadt <-> Ingolstadt Hauptbahnhof (Ingolstadt Hauptbahnhof - diff - COIBot UserReport)
 396. 17:27:47, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 9/26) scores 76.2% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 48.3%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Daniel Jacobs (Daniel Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 397. 17:28:06, Sun Jun 10, 2007 - es:user:EKTOROS (contribs; 4/5) scores 46.54% (U->P) & 54.3% (P->U) (ratio: 25.2%) on calculated overlap EKTOROS <-> Kitaro (Kitaro - diff - COIBot UserReport)
 398. 17:28:09, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 10/27) scores 76.2% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 48.3%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Daniel Jacobs (Daniel Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 399. 17:29:05, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Laperm1 (contribs; 9/12) scores 85.71% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 85.7%) on calculated overlap Laperm1 <-> LaPerm (LaPerm - diff - COIBot UserReport)
 400. 17:29:32, Sun Jun 10, 2007 - ru:user:Теле-Марик (contribs; 6/33) scores 68.19% (U->P) & 72.88% (P->U) (ratio: 49.6%) on calculated overlap Теле-Марик <-> Телемарк (Телемарк - diff - COIBot UserReport)
 401. 17:29:48, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 11/28) scores 76.2% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 48.3%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Daniel Jacobs (Daniel Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 402. 17:30:07, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 12/29) scores 76.2% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 48.3%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Daniel Jacobs (Daniel Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 403. 17:30:12, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Tomcusack (contribs; 1/1) scores 66.66% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 66.6%) on calculated overlap Tomcusack <-> Cusack (Cusack - diff - COIBot UserReport)
 404. 17:30:41, Sun Jun 10, 2007 - es:user:EKTOROS (contribs; 5/6) scores 46.54% (U->P) & 54.3% (P->U) (ratio: 25.2%) on calculated overlap EKTOROS <-> Kitaro (Kitaro - diff - COIBot UserReport)
 405. 17:32:18, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 13/30) scores 76.2% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 48.3%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Daniel Jacobs (Daniel Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 406. 17:32:38, Sun Jun 10, 2007 - en:user:The Outkast (contribs; 1/1) scores 70% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 70%) on calculated overlap The Outkast <-> OutKast (OutKast - diff - COIBot UserReport)
 407. 17:32:50, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 14/31) scores 76.2% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 48.3%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Daniel Jacobs (Daniel Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 408. 17:33:01, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 15/32) scores 76.2% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 48.3%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Daniel Jacobs (Daniel Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 409. 17:33:25, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 16/33) scores 76.2% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 48.3%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Daniel Jacobs (Daniel Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 410. 17:33:42, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 17/34) scores 76.2% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 48.3%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Daniel Jacobs (Daniel Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 411. 17:33:44, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Tomcusack (contribs; 2/2) scores 66.66% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 66.6%) on calculated overlap Tomcusack <-> Cusack (Cusack - diff - COIBot UserReport)
 412. 17:34:03, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 18/35) scores 76.2% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 48.3%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Daniel Jacobs (Daniel Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 413. 17:34:23, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 19/36) scores 76.2% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 48.3%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Daniel Jacobs (Daniel Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 414. 17:34:31, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 20/37) scores 76.2% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 48.3%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Daniel Jacobs (Daniel Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 415. 17:34:47, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 21/38) scores 76.2% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 48.3%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Daniel Jacobs (Daniel Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 416. 17:35:44, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Agha Nader (contribs; 1/11) scores 73.55% (U->P) & 55.55% (P->U) (ratio: 40.8%) on calculated overlap Agha Nader <-> Nader Shah (Nader Shah - diff - COIBot UserReport)
 417. 17:36:05, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Corriel (contribs; 1/1) scores 42.85% (U->P) & 60% (P->U) (ratio: 25.7%) on calculated overlap Corriel <-> Orc (Orc - diff - COIBot UserReport)
 418. 17:36:43, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Raulcavazos (contribs; 2/2) scores 89.09% (U->P) & 75.38% (P->U) (ratio: 67.1%) on calculated overlap Raulcavazos <-> Israel Cavazos (Israel Cavazos - diff - COIBot UserReport)
 419. 17:37:13, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Orci (contribs; 1/6) scores 65.25% (U->P) & 41.42% (P->U) (ratio: 27%) on calculated overlap Orci <-> Thorium (Thorium - diff - COIBot UserReport)
 420. 17:40:42, Sun Jun 10, 2007 - ru:user:Теле-Марик (contribs; 7/34) scores 68.19% (U->P) & 72.88% (P->U) (ratio: 49.6%) on calculated overlap Теле-Марик <-> Телемарк (Телемарк - diff - COIBot UserReport)
 421. 17:43:00, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Anthony.bradbury (contribs; 1/2) scores 100% (U->P) & 75% (P->U) (ratio: 75%) on calculated overlap Anthony.bradbury <-> User;Anthony.bradbury (User;Anthony.bradbury - diff - COIBot UserReport)
 422. 17:44:27, Sun Jun 10, 2007 - ru:user:Теле-Марик (contribs; 7/35) scores 68.19% (U->P) & 72.88% (P->U) (ratio: 49.6%) on calculated overlap Теле-Марик <-> Телемарк (Телемарк - diff - COIBot UserReport)
 423. 17:44:44, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Thompat (contribs; 1/1) scores 69.77% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 34.8%) on calculated overlap Thompat <-> Thomas paterson (Thomas paterson - diff - COIBot UserReport)
 424. 17:45:16, Sun Jun 10, 2007 - en:user:FParacha (contribs; 1/1) scores 73.75% (U->P) & 84.28% (P->U) (ratio: 62.1%) on calculated overlap FParacha <-> Piracha (Piracha - diff - COIBot UserReport)
 425. 17:46:10, Sun Jun 10, 2007 - ru:user:Теле-Марик (contribs; 8/36) scores 68.19% (U->P) & 72.88% (P->U) (ratio: 49.6%) on calculated overlap Теле-Марик <-> Телемарк (Телемарк - diff - COIBot UserReport)
 426. 17:47:41, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Tomcusack (contribs; 3/3) scores 66.66% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 66.6%) on calculated overlap Tomcusack <-> Cusack (Cusack - diff - COIBot UserReport)
 427. 17:48:42, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Andrew Greenhill n.1 (contribs; 1/1) scores 60.66% (U->P) & 68.97% (P->U) (ratio: 41.8%) on calculated overlap Andrew Greenhill n.1 <-> David Greenhill (David Greenhill - diff - COIBot UserReport)
 428. 17:48:53, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Sraffiano (contribs; 2/4) scores 65.55% (U->P) & 58.7% (P->U) (ratio: 38.4%) on calculated overlap Sraffiano <-> Piero Sraffa (Piero Sraffa - diff - COIBot UserReport)
 429. 17:53:19, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Sraffiano (contribs; 3/5) scores 65.55% (U->P) & 58.7% (P->U) (ratio: 38.4%) on calculated overlap Sraffiano <-> Piero Sraffa (Piero Sraffa - diff - COIBot UserReport)
 430. 17:54:54, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Resilienzi (contribs; 1/35) scores 90% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 90%) on calculated overlap Resilienzi <-> Resilienz (Resilienz - diff - COIBot UserReport)
 431. 17:56:20, Sun Jun 10, 2007 - de:user:FatmanDan (contribs; 1/4) scores 44.44% (U->P) & 57.14% (P->U) (ratio: 25.3%) on calculated overlap FatmanDan <-> Mohmand (Mohmand - diff - COIBot UserReport)
 432. 17:56:39, Sun Jun 10, 2007 - de:user:FatmanDan (contribs; 2/5) scores 44.44% (U->P) & 57.14% (P->U) (ratio: 25.3%) on calculated overlap FatmanDan <-> Mohmand (Mohmand - diff - COIBot UserReport)
 433. 17:59:52, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Sraffiano (contribs; 4/6) scores 65.55% (U->P) & 58.7% (P->U) (ratio: 38.4%) on calculated overlap Sraffiano <-> Piero Sraffa (Piero Sraffa - diff - COIBot UserReport)
 434. 18:01:11, Sun Jun 10, 2007 - fr:user:AIRAZUR (contribs; 1/13) scores 51.42% (U->P) & 51.42% (P->U) (ratio: 26.4%) on calculated overlap AIRAZUR <-> Erasure (Erasure - diff - COIBot UserReport)
 435. 18:02:12, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Tomcusack (contribs; 4/4) scores 66.66% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 66.6%) on calculated overlap Tomcusack <-> Cusack (Cusack - diff - COIBot UserReport)
 436. 18:02:58, Sun Jun 10, 2007 - fr:user:AIRAZUR (contribs; 2/14) scores 51.42% (U->P) & 51.42% (P->U) (ratio: 26.4%) on calculated overlap AIRAZUR <-> Erasure (Erasure - diff - COIBot UserReport)
 437. 18:03:34, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Tomcusack (contribs; 5/5) scores 66.66% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 66.6%) on calculated overlap Tomcusack <-> Cusack (Cusack - diff - COIBot UserReport)
 438. 18:04:38, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Tomcusack (contribs; 6/6) scores 66.66% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 66.6%) on calculated overlap Tomcusack <-> Cusack (Cusack - diff - COIBot UserReport)
 439. 18:05:44, Sun Jun 10, 2007 - en:user:The-G-Unit-Boss (contribs; 1/26) scores 40% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 40%) on calculated overlap The-G-Unit-Boss <-> G-Unit (G-Unit - diff - COIBot UserReport)
 440. 18:07:10, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Moorez1 (contribs; 1/1) scores 85.71% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 85.7%) on calculated overlap Moorez1 <-> Moorez (Moorez - diff - COIBot UserReport)
 441. 18:10:21, Sun Jun 10, 2007 - en:user:The-G-Unit-Boss (contribs; 2/27) scores 40% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 40%) on calculated overlap The-G-Unit-Boss <-> G-Unit (G-Unit - diff - COIBot UserReport)
 442. 18:10:32, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Moorez1 (contribs; 2/2) scores 85.71% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 85.7%) on calculated overlap Moorez1 <-> Moorez (Moorez - diff - COIBot UserReport)
 443. 18:10:53, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Wangi (contribs; 1/2) scores 40% (U->P) & 72.5% (P->U) (ratio: 29%) on calculated overlap Wangi <-> Iowa (Iowa - diff - COIBot UserReport)
 444. 18:12:20, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Tomcusack (contribs; 7/7) scores 66.66% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 66.6%) on calculated overlap Tomcusack <-> Cusack (Cusack - diff - COIBot UserReport)
 445. 18:12:48, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Todukoya (contribs; 1/1) scores 87.5% (U->P) & 58.33% (P->U) (ratio: 51%) on calculated overlap Todukoya <-> Bimbo Odukoya (Bimbo Odukoya - diff - COIBot UserReport)
 446. 18:13:11, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Roman Schieber (contribs; 1/3) scores 66.58% (U->P) & 61.82% (P->U) (ratio: 41.1%) on calculated overlap Roman Schieber <-> Albert Schieber (Albert Schieber - diff - COIBot UserReport)
 447. 18:13:12, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Wangi (contribs; 2/3) scores 52.2% (U->P) & 48.33% (P->U) (ratio: 25.2%) on calculated overlap Wangi <-> Hawaii (Hawaii - diff - COIBot UserReport)
 448. 18:14:12, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Bosniak (contribs; 1/7) scores 54.42% (U->P) & 54.42% (P->U) (ratio: 29.6%) on calculated overlap Bosniak <-> Albania (Albania - diff - COIBot UserReport)
 449. 18:15:46, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Bosniak (contribs; 2/8) scores 54.42% (U->P) & 54.42% (P->U) (ratio: 29.6%) on calculated overlap Bosniak <-> Albania (Albania - diff - COIBot UserReport)
 450. 18:16:54, Sun Jun 10, 2007 - en:user:V aviles (contribs; 1/6) scores 60.5% (U->P) & 42.14% (P->U) (ratio: 25.4%) on calculated overlap V aviles <-> Vicente Avilés (Vicente Avilés - diff - COIBot UserReport)
 451. 18:18:56, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Shigellosis (contribs; 1/1) scores 61.17% (U->P) & 67.29% (P->U) (ratio: 41.1%) on calculated overlap Shigellosis <-> Kirallosis (Kirallosis - diff - COIBot UserReport)
 452. 18:21:38, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Todukoya (contribs; 2/2) scores 87.5% (U->P) & 58.33% (P->U) (ratio: 51%) on calculated overlap Todukoya <-> Bimbo Odukoya (Bimbo Odukoya - diff - COIBot UserReport)
 453. 18:21:41, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Olivier (contribs; 1/3) scores 70% (U->P) & 60.12% (P->U) (ratio: 42%) on calculated overlap Olivier <-> Cadolive (Cadolive - diff - COIBot UserReport)
 454. 18:23:47, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Todukoya (contribs; 3/3) scores 87.5% (U->P) & 58.33% (P->U) (ratio: 51%) on calculated overlap Todukoya <-> Bimbo Odukoya (Bimbo Odukoya - diff - COIBot UserReport)
 455. 18:23:57, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Bosniak (contribs; 3/9) scores 54.42% (U->P) & 54.42% (P->U) (ratio: 29.6%) on calculated overlap Bosniak <-> Albania (Albania - diff - COIBot UserReport)
 456. 18:24:46, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Bosniak (contribs; 4/10) scores 54.42% (U->P) & 54.42% (P->U) (ratio: 29.6%) on calculated overlap Bosniak <-> Albania (Albania - diff - COIBot UserReport)
 457. 18:25:01, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Roman Schieber (contribs; 2/4) scores 66.58% (U->P) & 61.82% (P->U) (ratio: 41.1%) on calculated overlap Roman Schieber <-> Albert Schieber (Albert Schieber - diff - COIBot UserReport)
 458. 18:25:33, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Gospelix (contribs; 1/9) scores 75% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 75%) on calculated overlap Gospelix <-> Gospel (Gospel - diff - COIBot UserReport)
 459. 18:25:44, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Bosniak (contribs; 5/11) scores 54.42% (U->P) & 54.42% (P->U) (ratio: 29.6%) on calculated overlap Bosniak <-> Albania (Albania - diff - COIBot UserReport)
 460. 18:26:07, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Shigellosis (contribs; 2/2) scores 61.17% (U->P) & 67.29% (P->U) (ratio: 41.1%) on calculated overlap Shigellosis <-> Kirallosis (Kirallosis - diff - COIBot UserReport)
 461. 18:27:22, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Shigellosis (contribs; 3/3) scores 61.17% (U->P) & 67.29% (P->U) (ratio: 41.1%) on calculated overlap Shigellosis <-> Kirallosis (Kirallosis - diff - COIBot UserReport)
 462. 18:27:51, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Roarboleda (contribs; 1/27) scores 90% (U->P) & 69.23% (P->U) (ratio: 62.3%) on calculated overlap Roarboleda <-> Julio arboleda (Julio arboleda - diff - COIBot UserReport)
 463. 18:28:15, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Shigellosis (contribs; 4/4) scores 61.17% (U->P) & 67.29% (P->U) (ratio: 41.1%) on calculated overlap Shigellosis <-> Kirallosis (Kirallosis - diff - COIBot UserReport)
 464. 18:29:57, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Bosniak (contribs; 6/12) scores 54.42% (U->P) & 54.42% (P->U) (ratio: 29.6%) on calculated overlap Bosniak <-> Albania (Albania - diff - COIBot UserReport)
 465. 18:30:46, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Bosniak (contribs; 7/13) scores 54.42% (U->P) & 54.42% (P->U) (ratio: 29.6%) on calculated overlap Bosniak <-> Albania (Albania - diff - COIBot UserReport)
 466. 18:31:01, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Ponoth (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Ponoth <-> Ponoth (Ponoth - diff - COIBot UserReport)
 467. 18:31:44, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Bosniak (contribs; 8/14) scores 54.42% (U->P) & 54.42% (P->U) (ratio: 29.6%) on calculated overlap Bosniak <-> Albania (Albania - diff - COIBot UserReport)
 468. 18:32:25, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Roman Schieber (contribs; 3/5) scores 66.58% (U->P) & 61.82% (P->U) (ratio: 41.1%) on calculated overlap Roman Schieber <-> Albert Schieber (Albert Schieber - diff - COIBot UserReport)
 469. 18:33:17, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Todukoya (contribs; 4/4) scores 87.5% (U->P) & 58.33% (P->U) (ratio: 51%) on calculated overlap Todukoya <-> Bimbo Odukoya (Bimbo Odukoya - diff - COIBot UserReport)
 470. 18:33:22, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Bosniak (contribs; 9/15) scores 54.42% (U->P) & 54.42% (P->U) (ratio: 29.6%) on calculated overlap Bosniak <-> Albania (Albania - diff - COIBot UserReport)
 471. 18:33:51, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Roman Schieber (contribs; 4/6) scores 66.58% (U->P) & 61.82% (P->U) (ratio: 41.1%) on calculated overlap Roman Schieber <-> Albert Schieber (Albert Schieber - diff - COIBot UserReport)
 472. 18:34:00, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Todukoya (contribs; 5/5) scores 87.5% (U->P) & 58.33% (P->U) (ratio: 51%) on calculated overlap Todukoya <-> Bimbo Odukoya (Bimbo Odukoya - diff - COIBot UserReport)
 473. 18:34:54, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Wordparcel (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Wordparcel <-> Wordparcel (Wordparcel - diff - COIBot UserReport)
 474. 18:36:20, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Bourschterhaer (contribs; 1/1) scores 55.2% (U->P) & 57.59% (P->U) (ratio: 31.7%) on calculated overlap Bourschterhaer <-> Burg Bourscheid (Burg Bourscheid - diff - COIBot UserReport)
 475. 18:36:50, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Roman Schieber (contribs; 5/7) scores 66.58% (U->P) & 61.82% (P->U) (ratio: 41.1%) on calculated overlap Roman Schieber <-> Albert Schieber (Albert Schieber - diff - COIBot UserReport)
 476. 18:37:08, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Ponoth (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Ponoth <-> Ponoth (Ponoth - diff - COIBot UserReport)
 477. 18:39:42, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Roarboleda (contribs; 2/28) scores 90% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 45%) on calculated overlap Roarboleda <-> Julio Arboleda Pombo (Julio Arboleda Pombo - diff - COIBot UserReport)
 478. 18:39:44, Sun Jun 10, 2007 - fr:user:Agnam-goly (contribs; 1/59) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Agnam-goly <-> Agnam-Goly (Agnam-Goly - diff - COIBot UserReport)
 479. 18:40:17, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Everyking (contribs; 1/2) scores 44.44% (U->P) & 81% (P->U) (ratio: 35.9%) on calculated overlap Everyking <-> Erin (Erin - diff - COIBot UserReport)
 480. 18:41:16, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Roarboleda (contribs; 3/29) scores 90% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 45%) on calculated overlap Roarboleda <-> Julio Arboleda Pombo (Julio Arboleda Pombo - diff - COIBot UserReport)
 481. 18:42:38, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Roarboleda (contribs; 4/30) scores 90% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 45%) on calculated overlap Roarboleda <-> Julio Arboleda Pombo (Julio Arboleda Pombo - diff - COIBot UserReport)
 482. 18:43:29, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:Songotik (contribs; 1/1) scores 73.75% (U->P) & 84.28% (P->U) (ratio: 62.1%) on calculated overlap Songotik <-> Son Goku (Son Goku - diff - COIBot UserReport)
 483. 18:44:08, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Patsycline1fan (contribs; 1/35) scores 71.42% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 71.4%) on calculated overlap Patsycline1fan <-> Patsy Cline (Patsy Cline - diff - COIBot UserReport)
 484. 18:45:56, Sun Jun 10, 2007 - en:user:DignitasMepH (contribs; 1/15) scores 66.66% (U->P) & 72.74% (P->U) (ratio: 48.4%) on calculated overlap DignitasMepH <-> Team Dignitas (Team Dignitas - diff - COIBot UserReport)
 485. 18:47:31, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Bourschterhaer (contribs; 2/2) scores 55.2% (U->P) & 57.59% (P->U) (ratio: 31.7%) on calculated overlap Bourschterhaer <-> Burg Bourscheid (Burg Bourscheid - diff - COIBot UserReport)
 486. 18:47:53, Sun Jun 10, 2007 - de:user:DignitasMepH (contribs; 2/16) scores 66.66% (U->P) & 72.74% (P->U) (ratio: 48.4%) on calculated overlap DignitasMepH <-> Team Dignitas (Team Dignitas - diff - COIBot UserReport)
 487. 18:50:23, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Roarboleda (contribs; 5/31) scores 90% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 45%) on calculated overlap Roarboleda <-> Julio Arboleda Pombo (Julio Arboleda Pombo - diff - COIBot UserReport)
 488. 18:50:54, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Roarboleda (contribs; 6/32) scores 90% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 45%) on calculated overlap Roarboleda <-> Julio Arboleda Pombo (Julio Arboleda Pombo - diff - COIBot UserReport)
 489. 18:51:56, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Roarboleda (contribs; 7/33) scores 90% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 45%) on calculated overlap Roarboleda <-> Julio Arboleda Pombo (Julio Arboleda Pombo - diff - COIBot UserReport)
 490. 18:55:13, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Roarboleda (contribs; 8/34) scores 90% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 45%) on calculated overlap Roarboleda <-> Julio Arboleda Pombo (Julio Arboleda Pombo - diff - COIBot UserReport)
 491. 18:55:30, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Bourschterhaer (contribs; 3/3) scores 55.2% (U->P) & 57.59% (P->U) (ratio: 31.7%) on calculated overlap Bourschterhaer <-> Burg Bourscheid (Burg Bourscheid - diff - COIBot UserReport)
 492. 18:56:20, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Roarboleda (contribs; 9/35) scores 90% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 45%) on calculated overlap Roarboleda <-> Julio Arboleda Pombo (Julio Arboleda Pombo - diff - COIBot UserReport)
 493. 18:56:34, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Bourschterhaer (contribs; 4/4) scores 55.2% (U->P) & 57.59% (P->U) (ratio: 31.7%) on calculated overlap Bourschterhaer <-> Burg Bourscheid (Burg Bourscheid - diff - COIBot UserReport)
 494. 18:57:22, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Roarboleda (contribs; 10/36) scores 90% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 45%) on calculated overlap Roarboleda <-> Julio Arboleda Pombo (Julio Arboleda Pombo - diff - COIBot UserReport)
 495. 18:58:10, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Roarboleda (contribs; 11/37) scores 90% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 45%) on calculated overlap Roarboleda <-> Julio Arboleda Pombo (Julio Arboleda Pombo - diff - COIBot UserReport)
 496. 18:59:26, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Roarboleda (contribs; 12/38) scores 90% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 45%) on calculated overlap Roarboleda <-> Julio Arboleda Pombo (Julio Arboleda Pombo - diff - COIBot UserReport)
 497. 19:00:19, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Roarboleda (contribs; 13/39) scores 90% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 45%) on calculated overlap Roarboleda <-> Julio Arboleda Pombo (Julio Arboleda Pombo - diff - COIBot UserReport)
 498. 19:00:36, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Roarboleda (contribs; 14/40) scores 90% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 45%) on calculated overlap Roarboleda <-> Julio Arboleda Pombo (Julio Arboleda Pombo - diff - COIBot UserReport)
 499. 19:01:29, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Roarboleda (contribs; 15/41) scores 90% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 45%) on calculated overlap Roarboleda <-> Julio Arboleda Pombo (Julio Arboleda Pombo - diff - COIBot UserReport)
 500. 19:01:39, Sun Jun 10, 2007 - es:user:FranKapilla (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap FranKapilla <-> Fran Kapilla (Fran Kapilla - diff - COIBot UserReport)
 501. 19:06:52, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Kansasstatetrack (contribs; 1/4) scores 100% (U->P) & 66.66% (P->U) (ratio: 66.6%) on calculated overlap Kansasstatetrack <-> Kansas State track and field (Kansas State track and field - diff - COIBot UserReport)
 502. 19:09:32, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Coloradan (contribs; 1/56) scores 77.77% (U->P) & 52.66% (P->U) (ratio: 40.9%) on calculated overlap Coloradan <-> Golden, Colorado (Golden, Colorado - diff - COIBot UserReport)
 503. 19:10:53, Sun Jun 10, 2007 - it:user:Archeologo (contribs; 1/5) scores 66.1% (U->P) & 76.48% (P->U) (ratio: 50.5%) on calculated overlap Archeologo <-> Acheloo (Acheloo - diff - COIBot UserReport)
 504. 19:11:58, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Everyking (contribs; 2/3) scores 44.44% (U->P) & 81% (P->U) (ratio: 35.9%) on calculated overlap Everyking <-> Erin (Erin - diff - COIBot UserReport)
 505. 19:12:29, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Todukoya (contribs; 6/6) scores 87.5% (U->P) & 58.33% (P->U) (ratio: 51%) on calculated overlap Todukoya <-> Bimbo Odukoya (Bimbo Odukoya - diff - COIBot UserReport)
 506. 19:13:49, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Roarboleda (contribs; 16/42) scores 90% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 45%) on calculated overlap Roarboleda <-> Julio Arboleda Pombo (Julio Arboleda Pombo - diff - COIBot UserReport)
 507. 19:13:53, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:Kung (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 66.66% (P->U) (ratio: 66.6%) on calculated overlap Kung <-> Kungfu (Kungfu - diff - COIBot UserReport)
 508. 19:14:39, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:Kung (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 66.66% (P->U) (ratio: 66.6%) on calculated overlap Kung <-> Kungfu (Kungfu - diff - COIBot UserReport)
 509. 19:16:01, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Roarboleda (contribs; 17/43) scores 90% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 45%) on calculated overlap Roarboleda <-> Julio Arboleda Pombo (Julio Arboleda Pombo - diff - COIBot UserReport)
 510. 19:16:20, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Kansasstatetrack (contribs; 2/5) scores 100% (U->P) & 66.66% (P->U) (ratio: 66.6%) on calculated overlap Kansasstatetrack <-> Kansas State track and field (Kansas State track and field - diff - COIBot UserReport)
 511. 19:16:23, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Roarboleda (contribs; 18/44) scores 90% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 45%) on calculated overlap Roarboleda <-> Julio Arboleda Pombo (Julio Arboleda Pombo - diff - COIBot UserReport)
 512. 19:17:06, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Roarboleda (contribs; 19/45) scores 90% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 45%) on calculated overlap Roarboleda <-> Julio Arboleda Pombo (Julio Arboleda Pombo - diff - COIBot UserReport)
 513. 19:17:45, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Isokrates (contribs; 1/1) scores 75.55% (U->P) & 85% (P->U) (ratio: 64.2%) on calculated overlap Isokrates <-> Socrates (Socrates - diff - COIBot UserReport)
 514. 19:18:32, Sun Jun 10, 2007 - en:user:SPresley (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 61.53% (P->U) (ratio: 61.5%) on calculated overlap SPresley <-> Sharon Presley (Sharon Presley - diff - COIBot UserReport)
 515. 19:18:53, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Zackaura (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Zackaura <-> Zack Aura (Zack Aura - diff - COIBot UserReport)
 516. 19:19:24, Sun Jun 10, 2007 - no:user:JohnnyH (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 50%) on calculated overlap JohnnyH <-> Johnny hancocks (Johnny hancocks - diff - COIBot UserReport)
 517. 19:19:53, Sun Jun 10, 2007 - no:user:JohnnyH (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 50%) on calculated overlap JohnnyH <-> Johnny hancocks (Johnny hancocks - diff - COIBot UserReport)
 518. 19:20:22, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:SamboraGroup (contribs; 1/1) scores 58.33% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 58.3%) on calculated overlap SamboraGroup <-> Sambora (Sambora - diff - COIBot UserReport)
 519. 19:21:15, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Zackaura (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Zackaura <-> Zack Aura (Zack Aura - diff - COIBot UserReport)
 520. 19:22:00, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Bosniak (contribs; 8/16) scores 77.14% (U->P) & 40% (P->U) (ratio: 30.8%) on calculated overlap Bosniak <-> Bosnian language (Bosnian language - diff - COIBot UserReport)
 521. 19:26:12, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Teovelbalintawak (contribs; 1/1) scores 62.5% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 62.5%) on calculated overlap Teovelbalintawak <-> Balintawak (Balintawak - diff - COIBot UserReport)
 522. 19:31:29, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Dickov (contribs; 1/6) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Dickov <-> Dickov (Dickov - diff - COIBot UserReport)
 523. 19:35:03, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Cobaltclothing (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Cobaltclothing <-> Cobalt Clothing (Cobalt Clothing - diff - COIBot UserReport)
 524. 19:36:34, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Cobaltclothing (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Cobaltclothing <-> Cobalt Clothing (Cobalt Clothing - diff - COIBot UserReport)
 525. 19:37:41, Sun Jun 10, 2007 - en:user:JessKingMusic (contribs; 1/1) scores 61.53% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 61.5%) on calculated overlap JessKingMusic <-> Jess King (Jess King - diff - COIBot UserReport)
 526. 19:38:36, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Roarboleda (contribs; 19/46) scores 90% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 45%) on calculated overlap Roarboleda <-> Julio Arboleda Pombo (Julio Arboleda Pombo - diff - COIBot UserReport)
 527. 19:39:15, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Roarboleda (contribs; 20/47) scores 90% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 45%) on calculated overlap Roarboleda <-> Julio Arboleda Pombo (Julio Arboleda Pombo - diff - COIBot UserReport)
 528. 19:39:28, Sun Jun 10, 2007 - no:user:Fredric89 (contribs; 1/2) scores 60% (U->P) & 42.85% (P->U) (ratio: 25.7%) on calculated overlap Fredric89 <-> Fredrik Gulsvik (Fredrik Gulsvik - diff - COIBot UserReport)
 529. 19:40:21, Sun Jun 10, 2007 - it:user:Archeologo (contribs; 2/6) scores 66.1% (U->P) & 76.48% (P->U) (ratio: 50.5%) on calculated overlap Archeologo <-> Acheloo (Acheloo - diff - COIBot UserReport)
 530. 19:40:24, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Roarboleda (contribs; 20/48) scores 90% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 45%) on calculated overlap Roarboleda <-> Julio Arboleda Pombo (Julio Arboleda Pombo - diff - COIBot UserReport)
 531. 19:40:57, Sun Jun 10, 2007 - it:user:Archeologo (contribs; 3/7) scores 66.1% (U->P) & 76.48% (P->U) (ratio: 50.5%) on calculated overlap Archeologo <-> Acheloo (Acheloo - diff - COIBot UserReport)
 532. 19:41:26, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Roarboleda (contribs; 20/49) scores 90% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 45%) on calculated overlap Roarboleda <-> Julio Arboleda Pombo (Julio Arboleda Pombo - diff - COIBot UserReport)
 533. 19:41:48, Sun Jun 10, 2007 - it:user:Archeologo (contribs; 4/8) scores 66.1% (U->P) & 76.48% (P->U) (ratio: 50.5%) on calculated overlap Archeologo <-> Acheloo (Acheloo - diff - COIBot UserReport)
 534. 19:42:36, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Roarboleda (contribs; 21/50) scores 90% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 45%) on calculated overlap Roarboleda <-> Julio Arboleda Pombo (Julio Arboleda Pombo - diff - COIBot UserReport)
 535. 19:43:16, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Fizx-recordings (contribs; 1/1) scores 93.33% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 93.3%) on calculated overlap Fizx-recordings <-> Fizx Recordings (Fizx Recordings - diff - COIBot UserReport)
 536. 19:43:42, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Teovelbalintawak (contribs; 2/2) scores 62.5% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 62.5%) on calculated overlap Teovelbalintawak <-> Balintawak (Balintawak - diff - COIBot UserReport)
 537. 19:43:47, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Lucario Master (contribs; 1/1) scores 53.84% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 53.8%) on calculated overlap Lucario Master <-> Lucario (Lucario - diff - COIBot UserReport)
 538. 19:44:38, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:SamboraGroup (contribs; 2/2) scores 58.33% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 58.3%) on calculated overlap SamboraGroup <-> Sambora (Sambora - diff - COIBot UserReport)
 539. 19:45:00, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Lamato (contribs; 1/1) scores 70.47% (U->P) & 36% (P->U) (ratio: 25.3%) on calculated overlap Lamato <-> Malta Story (Malta Story - diff - COIBot UserReport)
 540. 19:45:21, Sun Jun 10, 2007 - it:user:Archeologo (contribs; 5/9) scores 56.13% (U->P) & 54.7% (P->U) (ratio: 30.7%) on calculated overlap Archeologo <-> Acheo (mitologia) (Acheo (mitologia) - diff - COIBot UserReport)
 541. 19:45:22, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Fizx-recordings (contribs; 2/2) scores 93.33% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 93.3%) on calculated overlap Fizx-recordings <-> Fizx Recordings (Fizx Recordings - diff - COIBot UserReport)
 542. 19:46:04, Sun Jun 10, 2007 - en:user:JessKingMusic (contribs; 2/2) scores 61.53% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 61.5%) on calculated overlap JessKingMusic <-> Jess King (Jess King - diff - COIBot UserReport)
 543. 19:46:06, Sun Jun 10, 2007 - fr:user:Cascades (contribs; 1/2) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Cascades <-> Cascades (Cascades - diff - COIBot UserReport)
 544. 19:46:32, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:Yvesn (contribs; 1/1) scores 72% (U->P) & 36.36% (P->U) (ratio: 26.1%) on calculated overlap Yvesn <-> Yves Leterme (Yves Leterme - diff - COIBot UserReport)
 545. 19:46:33, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Fizx-recordings (contribs; 3/3) scores 93.33% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 93.3%) on calculated overlap Fizx-recordings <-> Fizx Recordings (Fizx Recordings - diff - COIBot UserReport)
 546. 19:46:38, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Ethiopiawit1 (contribs; 1/7) scores 66.66% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 66.6%) on calculated overlap Ethiopiawit1 <-> Ethiopia (Ethiopia - diff - COIBot UserReport)
 547. 19:49:17, Sun Jun 10, 2007 - it:user:Archeologo (contribs; 6/10) scores 56.13% (U->P) & 54.7% (P->U) (ratio: 30.7%) on calculated overlap Archeologo <-> Acheo (mitologia) (Acheo (mitologia) - diff - COIBot UserReport)
 548. 19:49:51, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Cobaltclothingrules (contribs; 1/1) scores 73.68% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 73.6%) on calculated overlap Cobaltclothingrules <-> Cobalt Clothing (Cobalt Clothing - diff - COIBot UserReport)
 549. 19:49:53, Sun Jun 10, 2007 - en:user:JessKingMusic (contribs; 3/3) scores 61.53% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 61.5%) on calculated overlap JessKingMusic <-> Jess King (Jess King - diff - COIBot UserReport)
 550. 19:52:09, Sun Jun 10, 2007 - en:user:JessKingMusic (contribs; 4/4) scores 61.53% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 61.5%) on calculated overlap JessKingMusic <-> Jess King (Jess King - diff - COIBot UserReport)
 551. 19:52:58, Sun Jun 10, 2007 - en:user:JessKingMusic (contribs; 5/5) scores 61.53% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 61.5%) on calculated overlap JessKingMusic <-> Jess King (Jess King - diff - COIBot UserReport)
 552. 19:53:19, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Franki182 (contribs; 1/1) scores 66.66% (U->P) & 85.71% (P->U) (ratio: 57.1%) on calculated overlap Franki182 <-> Franki G (Franki G - diff - COIBot UserReport)
 553. 19:53:44, Sun Jun 10, 2007 - en:user:TrondJohanTheKid (contribs; 1/1) scores 48.75% (U->P) & 78.97% (P->U) (ratio: 38.4%) on calculated overlap TrondJohanTheKid <-> TJ the Kid (TJ the Kid - diff - COIBot UserReport)
 554. 19:53:57, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Cobaltclothingrules (contribs; 2/2) scores 73.68% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 73.6%) on calculated overlap Cobaltclothingrules <-> Cobalt Clothing (Cobalt Clothing - diff - COIBot UserReport)
 555. 19:54:32, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Ryakub (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 60% (P->U) (ratio: 60%) on calculated overlap Ryakub <-> Roman Yakub (Roman Yakub - diff - COIBot UserReport)
 556. 19:54:43, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Franki182 (contribs; 2/2) scores 66.66% (U->P) & 85.71% (P->U) (ratio: 57.1%) on calculated overlap Franki182 <-> Franki G (Franki G - diff - COIBot UserReport)
 557. 19:55:00, Sun Jun 10, 2007 - de:user:WSVBorussia (contribs; 1/27) scores 100% (U->P) & 52.38% (P->U) (ratio: 52.3%) on calculated overlap WSVBorussia <-> Wuppertaler SV Borussia (Wuppertaler SV Borussia - diff - COIBot UserReport)
 558. 19:55:10, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Cobaltclothingrules (contribs; 3/3) scores 73.68% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 73.6%) on calculated overlap Cobaltclothingrules <-> Cobalt Clothing (Cobalt Clothing - diff - COIBot UserReport)
 559. 19:55:26, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Franki182 (contribs; 3/3) scores 66.66% (U->P) & 85.71% (P->U) (ratio: 57.1%) on calculated overlap Franki182 <-> Franki G (Franki G - diff - COIBot UserReport)
 560. 19:55:41, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Cobaltclothingrules (contribs; 4/4) scores 73.68% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 73.6%) on calculated overlap Cobaltclothingrules <-> Cobalt Clothing (Cobalt Clothing - diff - COIBot UserReport)
 561. 19:55:45, Sun Jun 10, 2007 - en:user:TrondJohanTheKid (contribs; 2/2) scores 48.75% (U->P) & 78.97% (P->U) (ratio: 38.4%) on calculated overlap TrondJohanTheKid <-> TJ the Kid (TJ the Kid - diff - COIBot UserReport)
 562. 19:57:19, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Paintman (contribs; 1/1) scores 60% (U->P) & 72% (P->U) (ratio: 43.2%) on calculated overlap Paintman <-> Tainan (Tainan - diff - COIBot UserReport)
 563. 19:57:59, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Valenciano (contribs; 1/8) scores 89% (U->P) & 63.57% (P->U) (ratio: 56.5%) on calculated overlap Valenciano <-> Valencia, Spain (Valencia, Spain - diff - COIBot UserReport)
 564. 19:58:39, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Cobaltclothingrules (contribs; 5/5) scores 73.68% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 73.6%) on calculated overlap Cobaltclothingrules <-> Cobalt Clothing (Cobalt Clothing - diff - COIBot UserReport)
 565. 19:59:36, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Valenciano (contribs; 2/9) scores 89% (U->P) & 63.57% (P->U) (ratio: 56.5%) on calculated overlap Valenciano <-> Valencia, Spain (Valencia, Spain - diff - COIBot UserReport)
 566. 20:00:08, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:SamboraGroup (contribs; 3/3) scores 58.33% (U->P) & 77.77% (P->U) (ratio: 45.3%) on calculated overlap SamboraGroup <-> De Sambora (De Sambora - diff - COIBot UserReport)
 567. 20:00:57, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:SamboraGroup (contribs; 4/4) scores 58.33% (U->P) & 77.77% (P->U) (ratio: 45.3%) on calculated overlap SamboraGroup <-> De Sambora (De Sambora - diff - COIBot UserReport)
 568. 20:01:13, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:Adrianix (contribs; 1/1) scores 50% (U->P) & 64.8% (P->U) (ratio: 32.4%) on calculated overlap Adrianix <-> Nadia (Nadia - diff - COIBot UserReport)
 569. 20:01:47, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:SamboraGroup (contribs; 5/5) scores 58.33% (U->P) & 77.77% (P->U) (ratio: 45.3%) on calculated overlap SamboraGroup <-> De Sambora (De Sambora - diff - COIBot UserReport)
 570. 20:02:40, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Cobaltclothingrules (contribs; 6/6) scores 73.68% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 73.6%) on calculated overlap Cobaltclothingrules <-> Cobalt Clothing (Cobalt Clothing - diff - COIBot UserReport)
 571. 20:03:30, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:SamboraGroup (contribs; 6/6) scores 58.33% (U->P) & 77.77% (P->U) (ratio: 45.3%) on calculated overlap SamboraGroup <-> De Sambora (De Sambora - diff - COIBot UserReport)
 572. 20:03:31, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Onorem (contribs; 1/10) scores 67.5% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 33.7%) on calculated overlap Onorem <-> Sonny Moore (Sonny Moore - diff - COIBot UserReport)
 573. 20:03:36, Sun Jun 10, 2007 - fr:user:Carthae (contribs; 1/15) scores 84.28% (U->P) & 60% (P->U) (ratio: 50.5%) on calculated overlap Carthae <-> Martha Kent (Martha Kent - diff - COIBot UserReport)
 574. 20:08:23, Sun Jun 10, 2007 - en:user:WayneRay (contribs; 1/4) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap WayneRay <-> Wayne Ray (Wayne Ray - diff - COIBot UserReport)
 575. 20:10:36, Sun Jun 10, 2007 - en:user:WayneRay (contribs; 2/5) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap WayneRay <-> Wayne Ray (Wayne Ray - diff - COIBot UserReport)
 576. 20:11:05, Sun Jun 10, 2007 - en:user:RemoteOrigin (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap RemoteOrigin <-> Remote Origin (Remote Origin - diff - COIBot UserReport)
 577. 20:11:18, Sun Jun 10, 2007 - en:user:MATTHEWEARNEST (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap MATTHEWEARNEST <-> Matthew Earnest (Matthew Earnest - diff - COIBot UserReport)
 578. 20:12:17, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Edcolins (contribs; 1/4) scores 57.75% (U->P) & 45% (P->U) (ratio: 25.9%) on calculated overlap Edcolins <-> Inspec (Inspec - diff - COIBot UserReport)
 579. 20:12:20, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Alaiche (contribs; 1/1) scores 72.25% (U->P) & 58% (P->U) (ratio: 41.9%) on calculated overlap Alaiche <-> Alain Poher (Alain Poher - diff - COIBot UserReport)
 580. 20:14:05, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Mamajama690 (contribs; 1/1) scores 72.72% (U->P) & 47.05% (P->U) (ratio: 34.2%) on calculated overlap Mamajama690 <-> She's a Bad Mama Jama (She's a Bad Mama Jama - diff - COIBot UserReport)
 581. 20:14:37, Sun Jun 10, 2007 - en:user:WayneRay (contribs; 3/6) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap WayneRay <-> Wayne Ray (Wayne Ray - diff - COIBot UserReport)
 582. 20:14:41, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Mamajama690 (contribs; 2/2) scores 72.72% (U->P) & 47.05% (P->U) (ratio: 34.2%) on calculated overlap Mamajama690 <-> She's a Bad Mama Jama (She's a Bad Mama Jama - diff - COIBot UserReport)
 583. 20:14:45, Sun Jun 10, 2007 - it:user:Dj power94 (contribs; 1/1) scores 55.55% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 27.7%) on calculated overlap Dj power94 <-> Bruno Power (Bruno Power - diff - COIBot UserReport)
 584. 20:15:00, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Mamajama690 (contribs; 3/3) scores 72.72% (U->P) & 47.05% (P->U) (ratio: 34.2%) on calculated overlap Mamajama690 <-> She's a Bad Mama Jama (She's a Bad Mama Jama - diff - COIBot UserReport)
 585. 20:15:14, Sun Jun 10, 2007 - en:user:WayneRay (contribs; 4/7) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap WayneRay <-> Wayne Ray (Wayne Ray - diff - COIBot UserReport)
 586. 20:15:29, Sun Jun 10, 2007 - en:user:MATTHEWEARNEST (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap MATTHEWEARNEST <-> Matthew Earnest (Matthew Earnest - diff - COIBot UserReport)
 587. 20:15:50, Sun Jun 10, 2007 - en:user:RemoteOrigin (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap RemoteOrigin <-> Remote Origin (Remote Origin - diff - COIBot UserReport)
 588. 20:17:09, Sun Jun 10, 2007 - en:user:RecallBaca (contribs; 1/1) scores 48.1% (U->P) & 61.84% (P->U) (ratio: 29.7%) on calculated overlap RecallBaca <-> Lee Baca (Lee Baca - diff - COIBot UserReport)
 589. 20:17:10, Sun Jun 10, 2007 - en:user:MATTHEWEARNEST (contribs; 3/3) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap MATTHEWEARNEST <-> Matthew Earnest (Matthew Earnest - diff - COIBot UserReport)
 590. 20:23:46, Sun Jun 10, 2007 - en:user:MCoelho90 (contribs; 1/1) scores 77.77% (U->P) & 53.84% (P->U) (ratio: 41.8%) on calculated overlap MCoelho90 <-> Michael Coelho (Michael Coelho - diff - COIBot UserReport)
 591. 20:24:05, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Hvrandow (contribs; 1/1) scores 77.62% (U->P) & 46% (P->U) (ratio: 35.7%) on calculated overlap Hvrandow <-> Viktor von Randow (Viktor von Randow - diff - COIBot UserReport)
 592. 20:25:24, Sun Jun 10, 2007 - en:user:MATTHEWEARNEST (contribs; 4/4) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap MATTHEWEARNEST <-> Matthew Earnest (Matthew Earnest - diff - COIBot UserReport)
 593. 20:26:19, Sun Jun 10, 2007 - en:user:SteveO (contribs; 1/26) scores 83.33% (U->P) & 55.55% (P->U) (ratio: 46.2%) on calculated overlap SteveO <-> Steve Penk (Steve Penk - diff - COIBot UserReport)
 594. 20:26:32, Sun Jun 10, 2007 - en:user:MATTHEWEARNEST (contribs; 5/5) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap MATTHEWEARNEST <-> Matthew Earnest (Matthew Earnest - diff - COIBot UserReport)
 595. 20:26:34, Sun Jun 10, 2007 - en:user:RemoteOrigin (contribs; 3/3) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap RemoteOrigin <-> Remote Origin (Remote Origin - diff - COIBot UserReport)
 596. 20:26:44, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Henning Behrens (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Henning Behrens <-> Henning Behrens (Henning Behrens - diff - COIBot UserReport)
 597. 20:27:10, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Mentallogik (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Mentallogik <-> Mentallogik (Mentallogik - diff - COIBot UserReport)
 598. 20:28:17, Sun Jun 10, 2007 - en:user:MATTHEWEARNEST (contribs; 6/6) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap MATTHEWEARNEST <-> Matthew Earnest (Matthew Earnest - diff - COIBot UserReport)
 599. 20:28:44, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Henning Behrens (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Henning Behrens <-> Henning Behrens (Henning Behrens - diff - COIBot UserReport)
 600. 20:29:31, Sun Jun 10, 2007 - en:user:TrafficEng (contribs; 1/1) scores 78.09% (U->P) & 65.08% (P->U) (ratio: 50.8%) on calculated overlap TrafficEng <-> Traffic light (Traffic light - diff - COIBot UserReport)
 601. 20:29:52, Sun Jun 10, 2007 - en:user:RecallBaca (contribs; 2/2) scores 48.1% (U->P) & 61.84% (P->U) (ratio: 29.7%) on calculated overlap RecallBaca <-> Lee Baca (Lee Baca - diff - COIBot UserReport)
 602. 20:30:39, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Henning Behrens (contribs; 3/3) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Henning Behrens <-> Henning Behrens (Henning Behrens - diff - COIBot UserReport)
 603. 20:31:34, Sun Jun 10, 2007 - en:user:MATTHEWEARNEST (contribs; 7/7) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap MATTHEWEARNEST <-> Matthew Earnest (Matthew Earnest - diff - COIBot UserReport)
 604. 20:33:25, Sun Jun 10, 2007 - en:user:MATTHEWEARNEST (contribs; 8/8) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap MATTHEWEARNEST <-> Matthew Earnest (Matthew Earnest - diff - COIBot UserReport)
 605. 20:34:22, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Nutnie (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 33.33% (P->U) (ratio: 33.3%) on calculated overlap Nutnie <-> Captain Rubon Nutnie (Captain Rubon Nutnie - diff - COIBot UserReport)
 606. 20:34:23, Sun Jun 10, 2007 - en:user:MATTHEWEARNEST (contribs; 9/9) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap MATTHEWEARNEST <-> Matthew Earnest (Matthew Earnest - diff - COIBot UserReport)
 607. 20:35:49, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Henning Behrens (contribs; 4/4) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Henning Behrens <-> Henning Behrens (Henning Behrens - diff - COIBot UserReport)
 608. 20:36:25, Sun Jun 10, 2007 - it:user:Simone Jackson (contribs; 1/4) scores 62.93% (U->P) & 58.43% (P->U) (ratio: 36.7%) on calculated overlap Simone Jackson <-> Michael Jackson (Michael Jackson - diff - COIBot UserReport)
 609. 20:39:00, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Nutnie (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 33.33% (P->U) (ratio: 33.3%) on calculated overlap Nutnie <-> Captain Rubon Nutnie (Captain Rubon Nutnie - diff - COIBot UserReport)
 610. 20:40:15, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Henning Behrens (contribs; 5/5) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Henning Behrens <-> Henning Behrens (Henning Behrens - diff - COIBot UserReport)
 611. 20:40:50, Sun Jun 10, 2007 - no:user:Oomang (contribs; 1/2) scores 83.33% (U->P) & 45.45% (P->U) (ratio: 37.8%) on calculated overlap Oomang <-> Reidar Omang (Reidar Omang - diff - COIBot UserReport)
 612. 20:41:57, Sun Jun 10, 2007 - en:user:FatFreddyFilms (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap FatFreddyFilms <-> FatFreddyFilms (FatFreddyFilms - diff - COIBot UserReport)
 613. 20:42:10, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Jvalen (contribs; 1/1) scores 90% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 45%) on calculated overlap Jvalen <-> Jim Valentino (Jim Valentino - diff - COIBot UserReport)
 614. 20:42:26, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Nutnie (contribs; 3/3) scores 100% (U->P) & 33.33% (P->U) (ratio: 33.3%) on calculated overlap Nutnie <-> Captain Rubon Nutnie (Captain Rubon Nutnie - diff - COIBot UserReport)
 615. 20:42:49, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Collin McKinney (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Collin McKinney <-> Collin mckinney (Collin mckinney - diff - COIBot UserReport)
 616. 20:43:05, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Andreas 06 (contribs; 1/4) scores 66.66% (U->P) & 46.15% (P->U) (ratio: 30.7%) on calculated overlap Andreas 06 <-> American Dream (American Dream - diff - COIBot UserReport)
 617. 20:43:16, Sun Jun 10, 2007 - en:user:FatFreddyFilms (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap FatFreddyFilms <-> FatFreddyFilms (FatFreddyFilms - diff - COIBot UserReport)
 618. 20:43:16, Sun Jun 10, 2007 - no:user:Oomang (contribs; 2/3) scores 83.33% (U->P) & 45.45% (P->U) (ratio: 37.8%) on calculated overlap Oomang <-> Reidar Omang (Reidar Omang - diff - COIBot UserReport)
 619. 20:46:04, Sun Jun 10, 2007 - en:user:JessKingMusic (contribs; 4/6) scores 61.53% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 61.5%) on calculated overlap JessKingMusic <-> Jess King (Jess King - diff - COIBot UserReport)
 620. 20:46:30, Sun Jun 10, 2007 - en:user:FatFreddyFilms (contribs; 3/3) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap FatFreddyFilms <-> FatFreddyFilms (FatFreddyFilms - diff - COIBot UserReport)
 621. 20:46:48, Sun Jun 10, 2007 - no:user:Oomang (contribs; 3/4) scores 83.33% (U->P) & 45.45% (P->U) (ratio: 37.8%) on calculated overlap Oomang <-> Reidar Omang (Reidar Omang - diff - COIBot UserReport)
 622. 20:57:59, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Liox8 (contribs; 1/1) scores 60% (U->P) & 60% (P->U) (ratio: 36%) on calculated overlap Liox8 <-> Lazio (Lazio - diff - COIBot UserReport)
 623. 20:58:49, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Liox8 (contribs; 2/2) scores 60% (U->P) & 60% (P->U) (ratio: 36%) on calculated overlap Liox8 <-> Lazio (Lazio - diff - COIBot UserReport)
 624. 21:00:58, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Tützpatz (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Tützpatz <-> Tützpatz (Tützpatz - diff - COIBot UserReport)
 625. 21:04:21, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Mouridbar (contribs; 1/6) scores 100% (U->P) & 60% (P->U) (ratio: 60%) on calculated overlap Mouridbar <-> Mourid Barghouti (Mourid Barghouti - diff - COIBot UserReport)
 626. 21:04:45, Sun Jun 10, 2007 - de:user:HoloSync (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap HoloSync <-> Holosync (Holosync - diff - COIBot UserReport)
 627. 21:05:09, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Dragan70 (contribs; 1/4) scores 75% (U->P) & 46.15% (P->U) (ratio: 34.6%) on calculated overlap Dragan70 <-> Dragan Tarlać (Dragan Tarlać - diff - COIBot UserReport)
 628. 21:05:19, Sun Jun 10, 2007 - fi:user:Cartman (contribs; 1/7) scores 56.69% (U->P) & 55.12% (P->U) (ratio: 31.2%) on calculated overlap Cartman <-> Campania (Campania - diff - COIBot UserReport)
 629. 21:06:45, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Freedomlinux (contribs; 1/6) scores 58.33% (U->P) & 46.66% (P->U) (ratio: 27.2%) on calculated overlap Freedomlinux <-> Freedom of speech (Freedom of speech - diff - COIBot UserReport)
 630. 21:09:07, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Mouridbar (contribs; 2/7) scores 100% (U->P) & 60% (P->U) (ratio: 60%) on calculated overlap Mouridbar <-> Mourid Barghouti (Mourid Barghouti - diff - COIBot UserReport)
 631. 21:09:39, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Tgorman (contribs; 1/1) scores 90% (U->P) & 46.66% (P->U) (ratio: 41.9%) on calculated overlap Tgorman <-> Tom Gorman (tennis) (Tom Gorman (tennis) - diff - COIBot UserReport)
 632. 21:10:29, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Wealthmaker (contribs; 1/1) scores 54.54% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 54.5%) on calculated overlap Wealthmaker <-> Wealth (Wealth - diff - COIBot UserReport)
 633. 21:10:35, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Liox8 (contribs; 3/3) scores 60% (U->P) & 60% (P->U) (ratio: 36%) on calculated overlap Liox8 <-> Lazio (Lazio - diff - COIBot UserReport)
 634. 21:11:06, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Dannyjohnsonmusic (contribs; 1/1) scores 49.75% (U->P) & 58.55% (P->U) (ratio: 29.1%) on calculated overlap Dannyjohnsonmusic <-> David A. Johnson (David A. Johnson - diff - COIBot UserReport)
 635. 21:11:22, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Karlo (contribs; 1/1) scores 98% (U->P) & 55.55% (P->U) (ratio: 54.4%) on calculated overlap Karlo <-> Karl Gerok (Karl Gerok - diff - COIBot UserReport)
 636. 21:14:45, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Dannyjohnsonmusic (contribs; 2/2) scores 49.75% (U->P) & 58.55% (P->U) (ratio: 29.1%) on calculated overlap Dannyjohnsonmusic <-> David A. Johnson (David A. Johnson - diff - COIBot UserReport)
 637. 21:14:46, Sun Jun 10, 2007 - fr:user:Rosier (contribs; 1/230) scores 69.25% (U->P) & 47.5% (P->U) (ratio: 32.8%) on calculated overlap Rosier <-> Rosa setigera (Rosa setigera - diff - COIBot UserReport)
 638. 21:16:04, Sun Jun 10, 2007 - it:user:Marakid (contribs; 1/1) scores 55.54% (U->P) & 48% (P->U) (ratio: 26.6%) on calculated overlap Marakid <-> Taranakite (Taranakite - diff - COIBot UserReport)
 639. 21:16:21, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Aruton (contribs; 1/1) scores 60% (U->P) & 51.42% (P->U) (ratio: 30.8%) on calculated overlap Aruton <-> Neutron (Neutron - diff - COIBot UserReport)
 640. 21:16:50, Sun Jun 10, 2007 - it:user:Marakid (contribs; 2/2) scores 55.54% (U->P) & 48% (P->U) (ratio: 26.6%) on calculated overlap Marakid <-> Taranakite (Taranakite - diff - COIBot UserReport)
 641. 21:17:01, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Clipdoe313 (contribs; 1/1) scores 40% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 40%) on calculated overlap Clipdoe313 <-> Clip (Clip - diff - COIBot UserReport)
 642. 21:17:49, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Dannyjohnsonmusic (contribs; 3/3) scores 49.75% (U->P) & 58.55% (P->U) (ratio: 29.1%) on calculated overlap Dannyjohnsonmusic <-> David A. Johnson (David A. Johnson - diff - COIBot UserReport)
 643. 21:18:25, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Chemol lapalma (contribs; 1/5) scores 62.93% (U->P) & 62.93% (P->U) (ratio: 39.6%) on calculated overlap Chemol lapalma <-> El Paso (La Palma) (El Paso (La Palma) - diff - COIBot UserReport)
 644. 21:19:43, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Dannyjohnsonmusic (contribs; 4/4) scores 49.75% (U->P) & 58.55% (P->U) (ratio: 29.1%) on calculated overlap Dannyjohnsonmusic <-> David A. Johnson (David A. Johnson - diff - COIBot UserReport)
 645. 21:20:31, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Wolfram.burgard (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Wolfram.burgard <-> Wolfram Burgard (Wolfram Burgard - diff - COIBot UserReport)
 646. 21:21:18, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Proxy (contribs; 1/1) scores 60% (U->P) & 42.85% (P->U) (ratio: 25.7%) on calculated overlap Proxy <-> Profoss (Profoss - diff - COIBot UserReport)
 647. 21:21:30, Sun Jun 10, 2007 - en:user:CIreland (contribs; 1/5) scores 60.12% (U->P) & 68.71% (P->U) (ratio: 41.3%) on calculated overlap CIreland <-> Rutland (Rutland - diff - COIBot UserReport)
 648. 21:21:58, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Mouridbar (contribs; 3/8) scores 100% (U->P) & 60% (P->U) (ratio: 60%) on calculated overlap Mouridbar <-> Mourid Barghouti (Mourid Barghouti - diff - COIBot UserReport)
 649. 21:22:06, Sun Jun 10, 2007 - en:user:CIreland (contribs; 2/6) scores 53.2% (U->P) & 47.29% (P->U) (ratio: 25.1%) on calculated overlap CIreland <-> Max rutland (Max rutland - diff - COIBot UserReport)
 650. 21:24:22, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Kreativevistas (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Kreativevistas <-> Kreativevistas (Kreativevistas - diff - COIBot UserReport)
 651. 21:25:36, Sun Jun 10, 2007 - pt:user:Isaque de Borba Corrêa (contribs; 1/1) scores 55% (U->P) & 62.62% (P->U) (ratio: 34.4%) on calculated overlap Isaque de Borba Corrêa <-> Isaqueborba (Isaqueborba - diff - COIBot UserReport)
 652. 21:25:41, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Gaius Cornelius (contribs; 1/3) Monitored link - www.wwe.com/inside/titlehistory/women/30445413212111234 (Amy Dumas - diff - wikipedia:long_term_abuse/jb196 - COIBot UserReport - COIBot LinkReport - Link report - Linksearch - Spamsearch)
 653. 21:25:42, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Gaius Cornelius (contribs; 2/4) Monitored link - www.wwe.com/superstars/wwealumni/lita/bio/ (Amy Dumas - diff - wikipedia:long_term_abuse/jb196 - COIBot UserReport - COIBot LinkReport - Link report - Linksearch - Spamsearch)
 654. 21:25:42, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Gaius Cornelius (contribs; 3/5) Monitored link - www.wwe.com/shows/raw/archive/02062006/ (Amy Dumas - diff - wikipedia:long_term_abuse/jb196 - COIBot UserReport - COIBot LinkReport - Link report - Linksearch - Spamsearch)
 655. 21:25:42, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Gaius Cornelius (contribs; 4/6) Monitored link - www.wwe.com/shows/raw/archive/09182006/ (Amy Dumas - diff - wikipedia:long_term_abuse/jb196 - COIBot UserReport - COIBot LinkReport - Link report - Linksearch - Spamsearch)
 656. 21:25:42, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Gaius Cornelius (contribs; 5/7) Monitored link - www.wwe.com/inside/titlehistory/women/ (Amy Dumas - diff - wikipedia:long_term_abuse/jb196 - COIBot UserReport - COIBot LinkReport - Link report - Linksearch - Spamsearch)
 657. 21:27:07, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Mouridbar (contribs; 4/9) scores 100% (U->P) & 60% (P->U) (ratio: 60%) on calculated overlap Mouridbar <-> Mourid Barghouti (Mourid Barghouti - diff - COIBot UserReport)
 658. 21:28:50, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Rjgunn007 (contribs; 1/1) scores 44.44% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 44.4%) on calculated overlap Rjgunn007 <-> Gunn (Gunn - diff - COIBot UserReport)
 659. 21:29:32, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:Tczerwinski (contribs; 1/1) scores 55.86% (U->P) & 48.33% (P->U) (ratio: 26.9%) on calculated overlap Tczerwinski <-> Michał Czerwiński (Michał Czerwiński - diff - COIBot UserReport)
 660. 21:32:10, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Aneustein (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 64.28% (P->U) (ratio: 64.2%) on calculated overlap Aneustein <-> Joshua neustein (Joshua neustein - diff - COIBot UserReport)
 661. 21:32:48, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:Calvero2 (contribs; 1/1) scores 37.5% (U->P) & 67.5% (P->U) (ratio: 25.3%) on calculated overlap Calvero2 <-> Zero (Zero - diff - COIBot UserReport)
 662. 21:35:41, Sun Jun 10, 2007 - pt:user:Isaque de Borba Corrêa (contribs; 2/2) scores 55% (U->P) & 62.62% (P->U) (ratio: 34.4%) on calculated overlap Isaque de Borba Corrêa <-> Isaqueborba (Isaqueborba - diff - COIBot UserReport)
 663. 21:36:10, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Clipdoe313 (contribs; 2/2) scores 40% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 40%) on calculated overlap Clipdoe313 <-> Clip (Clip - diff - COIBot UserReport)
 664. 21:36:28, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Osnufinnovations (contribs; 1/2) scores 100% (U->L) & 84.21% (L->U) (ratio: 84.2%) on calculated overlap Osnufinnovations <-> osnufinnovations.com (List of Canadian companies - diff - COIBot UserReport - COIBot LinkReport - Link report - Linksearch - Spamsearch)
 665. 21:37:21, Sun Jun 10, 2007 - en:user:HumanTornado (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap HumanTornado <-> Human Tornado (Human Tornado - diff - COIBot UserReport)
 666. 21:40:38, Sun Jun 10, 2007 - en:user:HumanTornado (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap HumanTornado <-> Human Tornado (Human Tornado - diff - COIBot UserReport)
 667. 21:43:01, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Mouridbar (contribs; 5/10) scores 100% (U->P) & 60% (P->U) (ratio: 60%) on calculated overlap Mouridbar <-> Mourid Barghouti (Mourid Barghouti - diff - COIBot UserReport)
 668. 21:45:35, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Apocalyptica (contribs; 1/29) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Apocalyptica <-> Apocalyptica (Apocalyptica - diff - COIBot UserReport)
 669. 21:46:14, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:GijsvdL (contribs; 1/6) scores 77.97% (U->P) & 61.25% (P->U) (ratio: 47.7%) on calculated overlap GijsvdL <-> IJsvogel (IJsvogel - diff - COIBot UserReport)
 670. 21:47:15, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Brighterorange (contribs; 1/1) scores 28.57% (U->P) & 90% (P->U) (ratio: 25.7%) on calculated overlap Brighterorange <-> Iran (Iran - diff - COIBot UserReport)
 671. 21:47:58, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Mouridbar (contribs; 6/11) scores 100% (U->P) & 60% (P->U) (ratio: 60%) on calculated overlap Mouridbar <-> Mourid Barghouti (Mourid Barghouti - diff - COIBot UserReport)
 672. 21:48:01, Sun Jun 10, 2007 - en:user:HumanTornado (contribs; 3/3) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap HumanTornado <-> Human Tornado (Human Tornado - diff - COIBot UserReport)
 673. 21:50:31, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Mouridbar (contribs; 7/12) scores 100% (U->P) & 60% (P->U) (ratio: 60%) on calculated overlap Mouridbar <-> Mourid Barghouti (Mourid Barghouti - diff - COIBot UserReport)
 674. 21:50:59, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Proberts2003 (contribs; 1/1) scores 55.46% (U->P) & 59.91% (P->U) (ratio: 33.2%) on calculated overlap Proberts2003 <-> Robert Wilks (Robert Wilks - diff - COIBot UserReport)
 675. 21:52:06, Sun Jun 10, 2007 - en:user:HumanTornado (contribs; 4/4) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap HumanTornado <-> Human Tornado (Human Tornado - diff - COIBot UserReport)
 676. 21:52:35, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Mouridbar (contribs; 8/13) scores 100% (U->P) & 60% (P->U) (ratio: 60%) on calculated overlap Mouridbar <-> Mourid Barghouti (Mourid Barghouti - diff - COIBot UserReport)
 677. 21:53:36, Sun Jun 10, 2007 - fi:user:Anr (contribs; 1/17) scores 66.66% (U->P) & 40% (P->U) (ratio: 26.6%) on calculated overlap Anr <-> Sudan (Sudan - diff - COIBot UserReport)
 678. 21:53:41, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Mouridbar (contribs; 9/14) scores 100% (U->P) & 60% (P->U) (ratio: 60%) on calculated overlap Mouridbar <-> Mourid Barghouti (Mourid Barghouti - diff - COIBot UserReport)
 679. 21:54:56, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Mouridbar (contribs; 10/15) scores 100% (U->P) & 60% (P->U) (ratio: 60%) on calculated overlap Mouridbar <-> Mourid Barghouti (Mourid Barghouti - diff - COIBot UserReport)
 680. 21:55:49, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Aneustein (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 64.28% (P->U) (ratio: 64.2%) on calculated overlap Aneustein <-> Joshua Neustein (Joshua Neustein - diff - COIBot UserReport)
 681. 21:56:58, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Mouridbar (contribs; 11/16) scores 100% (U->P) & 60% (P->U) (ratio: 60%) on calculated overlap Mouridbar <-> Mourid Barghouti (Mourid Barghouti - diff - COIBot UserReport)
 682. 21:58:23, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Mouridbar (contribs; 12/17) scores 100% (U->P) & 60% (P->U) (ratio: 60%) on calculated overlap Mouridbar <-> Mourid Barghouti (Mourid Barghouti - diff - COIBot UserReport)
 683. 21:59:19, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Mouridbar (contribs; 13/18) scores 100% (U->P) & 60% (P->U) (ratio: 60%) on calculated overlap Mouridbar <-> Mourid Barghouti (Mourid Barghouti - diff - COIBot UserReport)
 684. 22:02:55, Sun Jun 10, 2007 - en:user:HumanTornado (contribs; 5/5) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap HumanTornado <-> Human Tornado (Human Tornado - diff - COIBot UserReport)
 685. 22:04:23, Sun Jun 10, 2007 - en:user:HumanTornado (contribs; 6/6) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap HumanTornado <-> Human Tornado (Human Tornado - diff - COIBot UserReport)
 686. 22:04:38, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Mouridbar (contribs; 13/19) scores 100% (U->P) & 60% (P->U) (ratio: 60%) on calculated overlap Mouridbar <-> Mourid Barghouti (Mourid Barghouti - diff - COIBot UserReport)
 687. 22:08:02, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Sandramarkle (contribs; 1/3) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Sandramarkle <-> Sandra Markle (Sandra Markle - diff - COIBot UserReport)
 688. 22:09:04, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Petronas (contribs; 1/13) scores 59.11% (U->P) & 60.12% (P->U) (ratio: 35.5%) on calculated overlap Petronas <-> Troncal 5 (Troncal 5 - diff - COIBot UserReport)
 689. 22:09:39, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Yrbot (contribs; 1/5) scores 52.2% (U->P) & 48.33% (P->U) (ratio: 25.2%) on calculated overlap Yrbot <-> Proteo (Proteo - diff - COIBot UserReport)
 690. 22:10:03, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:Eurovisie... (contribs; 1/174) scores 100% (U->P) & 36% (P->U) (ratio: 36%) on calculated overlap Eurovisie... <-> Eurovisiesongfestival 2008 (Eurovisiesongfestival 2008 - diff - COIBot UserReport)
 691. 22:13:06, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Mouridbar (contribs; 13/20) scores 100% (U->P) & 60% (P->U) (ratio: 60%) on calculated overlap Mouridbar <-> Mourid Barghouti (Mourid Barghouti - diff - COIBot UserReport)
 692. 22:16:43, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Mespinosa (contribs; 1/1) scores 90% (U->P) & 40.9% (P->U) (ratio: 36.8%) on calculated overlap Mespinosa <-> Mónica L. Espinosa Arango (Mónica L. Espinosa Arango - diff - COIBot UserReport)
 693. 22:17:50, Sun Jun 10, 2007 - pt:user:Tariqrs (contribs; 1/27) scores 83% (U->P) & 59% (P->U) (ratio: 48.9%) on calculated overlap Tariqrs <-> Tariq Saleh (Tariq Saleh - diff - COIBot UserReport)
 694. 22:19:20, Sun Jun 10, 2007 - es:user:BOTpolicia (contribs; 1/24) scores 62.76% (U->P) & 56.19% (P->U) (ratio: 35.2%) on calculated overlap BOTpolicia <-> Polifonia (Polifonia - diff - COIBot UserReport)
 695. 22:20:15, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Mouridbar (contribs; 14/21) scores 100% (U->P) & 60% (P->U) (ratio: 60%) on calculated overlap Mouridbar <-> Mourid Barghouti (Mourid Barghouti - diff - COIBot UserReport)
 696. 22:22:38, Sun Jun 10, 2007 - nl:user:Mrgreen71 (contribs; 1/4) scores 51.33% (U->P) & 57.31% (P->U) (ratio: 29.4%) on calculated overlap Mrgreen71 <-> Myrceen (Myrceen - diff - COIBot UserReport)
 697. 22:24:54, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Sesmith (contribs; 1/63) scores 71.42% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 35.7%) on calculated overlap Sesmith <-> Hyrum Smith (Hyrum Smith - diff - COIBot UserReport)
 698. 22:26:09, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Mouridbar (contribs; 14/22) scores 100% (U->P) & 60% (P->U) (ratio: 60%) on calculated overlap Mouridbar <-> Mourid Barghouti (Mourid Barghouti - diff - COIBot UserReport)
 699. 22:26:44, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Prasanthess (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Prasanthess <-> Prasanthess (Prasanthess - diff - COIBot UserReport)
 700. 22:26:55, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Uwe Gille (contribs; 1/4) scores 48.75% (U->P) & 58.5% (P->U) (ratio: 28.5%) on calculated overlap Uwe Gille <-> Plegie (Plegie - diff - COIBot UserReport)
 701. 22:27:23, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Prasanthess (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Prasanthess <-> Prasanthess (Prasanthess - diff - COIBot UserReport)
 702. 22:27:57, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Malik Shabazz (contribs; 1/11) scores 41.66% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 41.6%) on calculated overlap Malik Shabazz <-> Malik (Malik - diff - COIBot UserReport)
 703. 22:31:51, Sun Jun 10, 2007 - it:user:AttoRenato (contribs; 1/7) scores 56.8% (U->P) & 48.55% (P->U) (ratio: 27.5%) on calculated overlap AttoRenato <-> Ettore Bignone (Ettore Bignone - diff - COIBot UserReport)
 704. 22:33:41, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Prasanthess (contribs; 3/3) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Prasanthess <-> Prasanthess (Prasanthess - diff - COIBot UserReport)
 705. 22:37:19, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Rachel herz (contribs; 1/4) scores 86.4% (U->P) & 66.66% (P->U) (ratio: 57.5%) on calculated overlap Rachel herz <-> Rachel Sarah Herz (Rachel Sarah Herz - diff - COIBot UserReport)
 706. 22:38:11, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Winestrategist (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Winestrategist <-> WineStrategist (WineStrategist - diff - COIBot UserReport)
 707. 22:38:16, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Rachel herz (contribs; 2/5) scores 86.4% (U->P) & 66.66% (P->U) (ratio: 57.5%) on calculated overlap Rachel herz <-> Rachel Sarah Herz (Rachel Sarah Herz - diff - COIBot UserReport)
 708. 22:38:33, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Winestrategist (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Winestrategist <-> WineStrategist (WineStrategist - diff - COIBot UserReport)
 709. 22:41:40, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Rachel herz (contribs; 3/6) scores 86.4% (U->P) & 66.66% (P->U) (ratio: 57.5%) on calculated overlap Rachel herz <-> Rachel Sarah Herz (Rachel Sarah Herz - diff - COIBot UserReport)
 710. 22:42:07, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Winestrategist (contribs; 3/3) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Winestrategist <-> WineStrategist (WineStrategist - diff - COIBot UserReport)
 711. 22:43:03, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Winestrategist (contribs; 4/4) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Winestrategist <-> WineStrategist (WineStrategist - diff - COIBot UserReport)
 712. 22:43:59, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Winestrategist (contribs; 5/5) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Winestrategist <-> WineStrategist (WineStrategist - diff - COIBot UserReport)
 713. 22:44:17, Sun Jun 10, 2007 - en:user:PortchesterSchool (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap PortchesterSchool <-> Portchester School (Portchester School - diff - COIBot UserReport)
 714. 22:48:06, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Winestrategist (contribs; 6/6) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Winestrategist <-> Winestrategist (Winestrategist - diff - COIBot UserReport)
 715. 22:48:58, Sun Jun 10, 2007 - es:user:Winestrategist (contribs; 7/7) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Winestrategist <-> Winestrategist (Winestrategist - diff - COIBot UserReport)
 716. 22:49:33, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Concur (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Concur <-> Concur (Concur - diff - COIBot UserReport)
 717. 22:49:34, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Concur (contribs; 2/2) scores 100% (U->L) & 66.66% (L->U) (ratio: 66.6%) on calculated overlap Concur <-> concur.com (Concur - diff - COIBot UserReport - COIBot LinkReport - Link report - Linksearch - Spamsearch)
 718. 22:50:10, Sun Jun 10, 2007 - de:user:Klausgroh (contribs; 1/23) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Klausgroh <-> Klaus Groh (Klaus Groh - diff - COIBot UserReport)
 719. 22:50:38, Sun Jun 10, 2007 - en:user:PortchesterSchool (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap PortchesterSchool <-> Portchester School (Portchester School - diff - COIBot UserReport)
 720. 22:53:06, Sun Jun 10, 2007 - en:user:PortchesterSchool (contribs; 3/3) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap PortchesterSchool <-> Portchester School (Portchester School - diff - COIBot UserReport)
 721. 22:54:12, Sun Jun 10, 2007 - en:user:PortchesterSchool (contribs; 4/4) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap PortchesterSchool <-> Portchester School (Portchester School - diff - COIBot UserReport)
 722. 22:54:58, Sun Jun 10, 2007 - en:user:PortchesterSchool (contribs; 5/5) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap PortchesterSchool <-> Portchester School (Portchester School - diff - COIBot UserReport)
 723. 22:55:18, Sun Jun 10, 2007 - en:user:PortchesterSchool (contribs; 6/6) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap PortchesterSchool <-> Portchester School (Portchester School - diff - COIBot UserReport)
 724. 22:55:50, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Snapdragonfan (contribs; 1/1) scores 76.92% (U->P) & 58.82% (P->U) (ratio: 45.2%) on calculated overlap Snapdragonfan <-> Snapdragon Records (Snapdragon Records - diff - COIBot UserReport)
 725. 22:56:41, Sun Jun 10, 2007 - en:user:PortchesterSchool (contribs; 7/7) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap PortchesterSchool <-> Portchester School (Portchester School - diff - COIBot UserReport)
 726. 22:57:13, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Ben Gross rules (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Ben Gross rules <-> Ben Gross rules (Ben Gross rules - diff - COIBot UserReport)
 727. 22:57:49, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Snapdragonfan (contribs; 2/2) scores 76.92% (U->P) & 58.82% (P->U) (ratio: 45.2%) on calculated overlap Snapdragonfan <-> Snapdragon Records (Snapdragon Records - diff - COIBot UserReport)
 728. 22:57:51, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Snapdragonfan (contribs; 3/3) scores 74.27% (U->L) & 47% (L->U) (ratio: 34.9%) on calculated overlap Snapdragonfan <-> snapdragonrecordings.com (Snapdragon Records - diff - COIBot UserReport - COIBot LinkReport - Link report - Linksearch - Spamsearch)
 729. 22:57:56, Sun Jun 10, 2007 - en:user:PortchesterSchool (contribs; 8/8) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap PortchesterSchool <-> Portchester School (Portchester School - diff - COIBot UserReport)
 730. 22:59:43, Sun Jun 10, 2007 - pl:user:Djmykus (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Djmykus <-> DjMyKus (DjMyKus - diff - COIBot UserReport)
 731. 23:02:40, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Oasisentertainment (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Oasisentertainment <-> Oasis entertainment (Oasis entertainment - diff - COIBot UserReport)
 732. 23:04:06, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Stnicholashouse (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 31.91% (P->U) (ratio: 31.9%) on calculated overlap Stnicholashouse <-> St Nicholas House Preparatory School and Kindergarten (St Nicholas House Preparatory School and Kindergarten - diff - COIBot UserReport)
 733. 23:04:41, Sun Jun 10, 2007 - en:user:66.177.53.92 (contribs; 1/1) Monitored link - www.healtheconomics.com (Health economics - diff - wt:wpspam user:pattigustafson - COIBot UserReport - COIBot LinkReport - Link report - Linksearch - Spamsearch)
 734. 23:06:00, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Chrismediros (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Chrismediros <-> Chris Mediros (Chris Mediros - diff - COIBot UserReport)
 735. 23:09:15, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 1/39) scores 76.2% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 48.3%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Daniel Jacobs (Daniel Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 736. 23:10:43, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 2/40) scores 76.2% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 48.3%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Daniel Jacobs (Daniel Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 737. 23:11:09, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Kelleyeskridge (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Kelleyeskridge <-> Kelley Eskridge (Kelley Eskridge - diff - COIBot UserReport)
 738. 23:12:39, Sun Jun 10, 2007 - pt:user:Lucas Figueiredo (contribs; 1/1) scores 71.04% (U->P) & 71.04% (P->U) (ratio: 50.4%) on calculated overlap Lucas Figueiredo <-> Diana Figueiredo (Diana Figueiredo - diff - COIBot UserReport)
 739. 23:13:23, Sun Jun 10, 2007 - no:user:Toretjora (contribs; 1/2) scores 55.55% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 55.5%) on calculated overlap Toretjora <-> Tjora (Tjora - diff - COIBot UserReport)
 740. 23:13:25, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 3/41) scores 76.2% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 48.3%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Daniel Jacobs (Daniel Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 741. 23:13:29, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Concur (contribs; 3/3) scores 100% (U->L) & 66.66% (L->U) (ratio: 66.6%) on calculated overlap Concur <-> concur.com (Expense Management Automation - diff - COIBot UserReport - COIBot LinkReport - Link report - Linksearch - Spamsearch)
 742. 23:13:50, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 4/42) scores 76.2% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 48.3%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Daniel Jacobs (Daniel Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 743. 23:14:01, Sun Jun 10, 2007 - en:user:SqlPac (contribs; 1/24) scores 50% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 50%) on calculated overlap SqlPac <-> SQL (SQL - diff - COIBot UserReport)
 744. 23:14:12, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Fast Kassik (contribs; 1/1) scores 60% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 30%) on calculated overlap Fast Kassik <-> Connor Kassik (Connor Kassik - diff - COIBot UserReport)
 745. 23:14:33, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 5/43) scores 76.2% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 48.3%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Daniel Jacobs (Daniel Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 746. 23:16:51, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Tgorman (contribs; 1/2) scores 90% (U->P) & 46.66% (P->U) (ratio: 41.9%) on calculated overlap Tgorman <-> Tom Gorman (tennis) (Tom Gorman (tennis) - diff - COIBot UserReport)
 747. 23:17:06, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Fast Kassik (contribs; 2/2) scores 60% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 30%) on calculated overlap Fast Kassik <-> Connor Kassik (Connor Kassik - diff - COIBot UserReport)
 748. 23:17:10, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Akhristov (contribs; 1/1) scores 55.99% (U->P) & 54.38% (P->U) (ratio: 30.4%) on calculated overlap Akhristov <-> Kharkiv (Kharkiv - diff - COIBot UserReport)
 749. 23:17:14, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Hunterpencefan (contribs; 1/3) scores 78.57% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 78.5%) on calculated overlap Hunterpencefan <-> Hunter Pence (Hunter Pence - diff - COIBot UserReport)
 750. 23:17:31, Sun Jun 10, 2007 - en:user:SqlPac (contribs; 2/25) scores 50% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 50%) on calculated overlap SqlPac <-> SQL (SQL - diff - COIBot UserReport)
 751. 23:18:13, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Austengreene (contribs; 1/1) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Austengreene <-> Austen greene (Austen greene - diff - COIBot UserReport)
 752. 23:18:47, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Chrismediros (contribs; 2/2) scores 100% (U->P) & 92.3% (P->U) (ratio: 92.3%) on calculated overlap Chrismediros <-> Chris Medieros (Chris Medieros - diff - COIBot UserReport)
 753. 23:18:58, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Concur (contribs; 4/4) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Concur <-> Concur (Concur - diff - COIBot UserReport)
 754. 23:20:44, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Shanti95 (contribs; 1/1) scores 75% (U->P) & 54.54% (P->U) (ratio: 40.9%) on calculated overlap Shanti95 <-> Shanti Kumar (Shanti Kumar - diff - COIBot UserReport)
 755. 23:20:48, Sun Jun 10, 2007 - en:user:SqlPac (contribs; 3/26) scores 50% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 50%) on calculated overlap SqlPac <-> SQL (SQL - diff - COIBot UserReport)
 756. 23:21:43, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Shanti95 (contribs; 2/2) scores 75% (U->P) & 54.54% (P->U) (ratio: 40.9%) on calculated overlap Shanti95 <-> Shanti Kumar (Shanti Kumar - diff - COIBot UserReport)
 757. 23:22:26, Sun Jun 10, 2007 - en:user:SqlPac (contribs; 4/27) scores 50% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 50%) on calculated overlap SqlPac <-> SQL (SQL - diff - COIBot UserReport)
 758. 23:26:18, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Nbowen (contribs; 1/1) scores 83.33% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 83.3%) on calculated overlap Nbowen <-> Bowen (Bowen - diff - COIBot UserReport)
 759. 23:26:34, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Concur (contribs; 5/5) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Concur <-> Concur (Concur - diff - COIBot UserReport)
 760. 23:27:38, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 6/44) scores 76.2% (U->P) & 63.5% (P->U) (ratio: 48.3%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Daniel Jacobs (Daniel Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 761. 23:28:49, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Concur (contribs; 6/6) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Concur <-> Concur (Concur - diff - COIBot UserReport)
 762. 23:29:11, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Fast Kassik (contribs; 3/3) scores 60% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 30%) on calculated overlap Fast Kassik <-> Connor Kassik (Connor Kassik - diff - COIBot UserReport)
 763. 23:30:15, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Fast Kassik (contribs; 4/4) scores 60% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 30%) on calculated overlap Fast Kassik <-> Connor Kassik (Connor Kassik - diff - COIBot UserReport)
 764. 23:31:42, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Fast Kassik (contribs; 5/5) scores 60% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 30%) on calculated overlap Fast Kassik <-> Connor Kassik (Connor Kassik - diff - COIBot UserReport)
 765. 23:31:48, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 7/45) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Evanjacobs <-> Evan Jacobs (Evan Jacobs - diff - COIBot UserReport)
 766. 23:31:49, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Evanjacobs (contribs; 8/46) scores 100% (U->L) & 76.92% (L->U) (ratio: 76.9%) on calculated overlap Evanjacobs <-> evanjacobs.com (Evan Jacobs - diff - COIBot UserReport - COIBot LinkReport - Link report - Linksearch - Spamsearch)
 767. 23:32:10, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Richardhodgins (contribs; 1/2) scores 62.85% (U->P) & 88% (P->U) (ratio: 55.3%) on calculated overlap Richardhodgins <-> Art Hodgins (Art Hodgins - diff - COIBot UserReport)
 768. 23:35:28, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Fast Kassik (contribs; 6/6) scores 60% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 30%) on calculated overlap Fast Kassik <-> Connor Kassik (Connor Kassik - diff - COIBot UserReport)
 769. 23:36:29, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Fast Kassik (contribs; 7/7) scores 60% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 30%) on calculated overlap Fast Kassik <-> Connor Kassik (Connor Kassik - diff - COIBot UserReport)
 770. 23:36:43, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Concur (contribs; 7/7) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Concur <-> Concur (Concur - diff - COIBot UserReport)
 771. 23:36:50, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Fast Kassik (contribs; 8/8) scores 60% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 30%) on calculated overlap Fast Kassik <-> Connor Kassik (Connor Kassik - diff - COIBot UserReport)
 772. 23:37:26, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Sandahl (contribs; 1/1) scores 77.97% (U->P) & 70.25% (P->U) (ratio: 54.7%) on calculated overlap Sandahl <-> Sandra Oh (Sandra Oh - diff - COIBot UserReport)
 773. 23:38:07, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Fast Kassik (contribs; 9/9) scores 60% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 30%) on calculated overlap Fast Kassik <-> Connor Kassik (Connor Kassik - diff - COIBot UserReport)
 774. 23:38:52, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Concur (contribs; 8/8) scores 100% (U->P) & 100% (P->U) (ratio: 100%) on calculated overlap Concur <-> Concur (Concur - diff - COIBot UserReport)
 775. 23:39:52, Sun Jun 10, 2007 - en:user:Fast Kassik (contribs; 10/10) scores 60% (U->P) & 50% (P->U) (ratio: 30%) on calculated overlap Fast Kassik <-> Connor Kassik (Connor Kassik - diff - COIBot UserReport)