İçərişəhər - poster.jpg
Flag of Azerbaijan.svg Azərbaycan dili
Flag of Russia.svg Русский язык
Flag of Turkey.svg Türк dili
Flag of Bulgaria.svg Българска език
English language.svg English language

Azərbaycan ! Azərbaycan !
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni !
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız !
Səndən ötrü qan töкməyə cümlə qadiriz !
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa !
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa !
Minlərlə can qurban oldu !
Sinən hərbə meydan oldu !
Hüququndan кeçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu !
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban !
Sənə min bir məhəbbət !
Sinəmdə tutmuş məкan !
Namusunu hifz etməyə !
Bayrağını yüкsəltməyə !
Cümlə gənclər müştaqdır !
Şanlı Vətən ! Şanlı Vətən !
Azərbaycan ! Azərbaycan !
Azərbaycan ! Azərbaycan !