User:Andrew J.Kurbiko/DARM Challenge

Wikidata translation edit

 1. State Archive of the Republic of North Macedonia (Q495822)
 2. State Archive of the Republic of North Macedonia (Q495822)
 3. Macedonian National Theater (Q324471)
 4. Pržino (Q20567303)
 5. Butel (Q12274046)
 6. Aerodrom (Q12271231)
 7. Aerodrom (Q12271231)
 8. Ostrovo (Q12909371)
 9. Ostrovo (Q12909371)
 10. Stone Bridge in Skopje (Q1780883)
 11. Macedonia Square (Q3070972)
 12. Macedonia Square (Q3070972)
 13. Historic Archive (Štip) (Q23808380)
 14. Historic Archive (Štip) (Q23808380)
 15. Historical archive of Bitola (Q22083859)
 16. Historical archive of Bitola (Q22083859)
 17. Historic Archive (Veles) (Q23952615)
 18. Historic Archive (Veles) (Q23952615)
 19. Historic Archive (Kumanovo) (Q23952614)
 20. Historic Archive (Kumanovo) (Q23952614)
 21. Historic Archive (Ohrid) (Q23952612)
 22. Historic Archive (Ohrid) (Q23952612)
 23. Historic Archive (Prilep) (Q23952611)
 24. Historic Archive (Prilep) (Q23952611)
 25. City archive of Skopje (Q23952609)
 26. City archive of Skopje (Q23952609)
 27. Historic Archive (Strumica) (Q23952605)
 28. Historic Archive (Strumica) (Q23952605)
 29. Historic Archive (Tetovo) (Q23952604)
 30. Historic Archive (Tetovo) (Q23952604)
 31. Evrejsko Maalo (Q12906303)
 32. Evrejsko Maalo (Q12906303)
 1. Church "St. Constantine and Helena", Skopje (Q19799624)
 2. list of ASNOM delegates (Q12294636)
 3. City Park (Skopje) (Q12905885)
 4. City Park (Skopje) (Q12905885)
 5. Q20567459 (Q20567459)
 6. Knejevo (Q3087032)
 7. Opila (Q3133847)
 8. Lešok (Q2367052)
 9. Kalniște, Tărgoviște (Q3133861)
 10. Lazaropole (Q3136896)
 1. Battle of Kumanovo (Q2346983)
 2. Naousa massacre (Q3396743)
 3. Nikola Rusinski (Q12288547)
 4. Nikola Rusinski (Q12288547)
 5. Pavel Naumov (Q12289645)
 6. Pavel Naumov (Q12289645)
 7. Nikola Parapunov (Q12288513)
 8. Nikola Parapunov (Q12288513)
 9. Mirka Ginova (Q12286902)
 10. Mirka Ginova (Q12286902)
 11. Q3408165 (Q3408165)
 12. Q3408165 (Q3408165)
 13. Vera Aceva (Q3397520)
 14. Vladislav Kovachev (Q12275517)
 15. Vladislav Kovachev (Q12275517)
 16. Velko Markov (Q12275018)
 17. Velko Markov (Q12275018)
 18. Vasil Glavinov (Q3407230)
 19. Vasil Glavinov (Q3407230)
 20. Stevan Naumov (Q2984534)
 21. Stevan Naumov (Q2984534)
 22. Ljuben Lape (Q12904586)
 23. Ljuben Lape (Q12904586)
 24. Kočo Racin (Q797666)