Tävling i uraliska språk 2019/Artiklar

This page is a translated version of the page Uralic language contest 2019/Articles and the translation is 100% complete.


Entsiska

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Enets people + + + - - - - - - + - - + - - - + - - 6 Q1141752 6 +
2 Enets language + + + + + - + - - + + - + + + - + - - 12 Q29942 7
3 Krasnoyarsk Krai   + + + + + - + - + + + - + - + + + + - 14 Q6563 32 +
4 Taymyrsky Dolgano-Nenetsky District   + + + + - - - - - - - - + - - - + - - 6 Q302113 15 +
Σ → Autolist→ map gallery 4 4 4 3 2 0 2 0 1 3 2 0 4 1 2 1 4 1 0 38 avg: 10\2\50% 60  


Erzya

Allmänt

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Erzya   + + + + + + + + + - + + + + + + + + + 18 Q29952 14 +
2 Erzya people + + - - + + - - + - - - + - - - + - - 7 Q47246 2 +
3 Republic of Mordovia   + + + + + + + + + + + + + + + + + + - 18 Q5340 35 +
Σ → Autolist→ map gallery 3 3 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 1 43 avg: 14\2\75% 51  


Kultur

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Oyme - + - - - - - - + - - - + - - - + - - 4 Q19963667 9 +
2 Toorama + + - - - - - - + - - - + - - - + - - 5 Q4460947 3 +
3 Норовава - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q19915797 2
4 Parj - - - - - - - - + - - - + - - - - - - 2 Q25687428 4 +
5 Gaigi Vaigel - + - - - - - - + - - - + - - - + - - 4 Q25687427 3 +
6 Mastoravan' morot - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q4284381 1
7 Йовлань Олонь лемсэ Этно-кудо   - - - - - - - - + - - - + - - - - - - 2 Q25687350 5 +
8 Tyushtya + + - - - + - - + - - - + - - - + - - 6 Q918010 4 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 2 4 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 6 0 0 29 avg: 4\2\19% 31  


Samhälle

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Erzyan Mastor + + - - - - - - + - - - + - - - + - - 5 Q2997338 5 +
2 Syatko - + - - - + - - + - - - + - - - + - - 5 Q260427 4
3 Chilisema - + - - - - - - + - - - + - - - + - - 4 Q143204 3
4 Finno-Ugric peoples + + + - + - + - + - - - + - + - + - - 9 Q952057 8 +
5 Эрзятнень раськень коцт - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q20857279 4 +
6 Youth Association of Finno-Ugric Peoples - + + - - - - - + - - - + - - - + - - 5 Q12375221 4 +
7 Ras'ken' Ozks - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q74070 2 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 2 5 2 0 1 1 1 0 7 0 0 0 7 0 1 0 7 0 0 34 avg: 5\2\26% 30  


Människor

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Stepan Erzia (1876-1959) + + - - - + - - + - - - + - - + + - - 7 Q2553547 17 +
2 Vladimir Romashkin (1951-2002) + + - - - - - - + - - - + - - - + - - 5 Q4397499 13 +
3 Pjotr Rjabov (b. 1964) - + - - - - - - + - - - + - - - + - - 4 Q25687417 10 +
4 Nadezhda Kadysheva   (b. 1959) + - - - - - - - + - - - + - - - + - - 4 Q4207433 16 +
5 Lidia Ruslanova   (1900-1973) + - - - - + - - + - - - + - - - + - - 5 Q368072 25 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 4 3 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 5 0 0 1 5 0 0 25 avg: 5\1\26% 81  


Litteratur

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Mastorava + + + - - - - - + - - - + - - - + - - 6 Q5204382 5 +
2 Kalevala + + + - - - - + + + + + + - + - + + - 12 Q130924 16 +
3 Chislav Zhuravlyov (1935-2018) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q4181788 14
4 Vasiliy Radaev (1907-1991) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q4387102 15
5 Yevgeny Chetvergov (b. 1934) + - - - - - - - + - - - + - - - + - - 4 Q4514961 12 +
6 Kuzma Abramov (1914-2008) - + - - - - - - + - - - + - - - + - - 4 Q4054930 15
7 Vasilyi Kolomasov (1909-1987) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q19618310 11
8 Ишуткинэнь Николай (b. 1954) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q25687423 10 +
9 Andreĭ Kutorkin (1906-1991) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q13210143 13 +
10 Dmitriy Anatolievich Taganov (b. 1971) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q25687445 11
11 Nikul Ėrkaĭ (1906-1978) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q4203256 13
12 Pavel Batayev (1915-1942) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q25687348 13
13 Artur Moro (1909-1989) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q4070326 14
14 Aleksandr Arapov (1959-2011) - - - - - + - - + - - - + - - - + - - 4 Q17908323 14
15 Aleksandr Doronin (b. 1947) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q684947 10
16 Радаевень, Василий Иванович (1901-1989) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q12146557 14
17 Yakov Yakovlevich Kuldurkaev (1894-1966) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q25687407 11
18 Alekseĭ Lukʹi͡anov (1910-1991) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q12118683 12
19 Aleksandr Sharonov (b. 1942) + + - - - - - - + - - - + - - - + - - 5 Q4520703 12 +
20 Тюштянь пазчангот - - - - - - - - + - - - - - - - + - - 2 Q25687315 0
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 4 4 2 0 0 1 0 1 20 1 1 1 19 0 1 0 20 1 0 76 avg: 4\4\20% 235  


Vetenskap

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Purgaz (?) + - - - - - - - + - - - + - - - + - - 4 Q4383848 3
2 Makar Yevsevyevich Yevsevyev (1864-1931) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q5204470 12 +
3 Dmitryi Cygankin (b. 1925) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q25687393 14
4 Миронов, Тихон Петрович (1901-1938) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q19910868 12
5 Надькин, Дмитрий Тимофеевич (1934-1992) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q25687349 13
6 Finno-Ugric languages + + + + + + + - + + + + + + + + + + + 18 Q79890 4 +
7 Mikhail Sumgin (1873-1942) - - - - - - - - + - - - + - - - - - - 2 Q4445970 11 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 2 1 1 1 1 1 1 0 7 1 1 1 7 1 1 1 6 1 1 36 avg: 5\2\27% 69  


Kvinnor

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Serafima Lyulyakina   (1922-1993) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q4272225 13 +
2 Kseniya Petrova   (1892-1942) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q4360905 12
3 Yefimiya Krivosheyeva   (1867-1936) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q4240870 11 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 9 avg: 3\0\16% 36  


Sport

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Боров, Михаил Романович (1896-1941) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q4094204 16 +
2 Valeriy Borchin (b. 1986) + + + - - - - - + + + - + - + - + - - 9 Q15532 16 +
3 Olga Kaniskina   (b. 1985) + - + - - - - - + + + - + - + - + - - 8 Q6297 20 +
4 Pyotr Bolotnikov (1930-2013) + + + - - - - - + + + - + - + - + - - 9 Q249610 18
5 Yuriy Borzakovskiy (b. 1981) + + + - - - - - + + + - + - + - + - - 9 Q319806 15 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 4 3 4 0 0 0 0 0 5 4 4 0 5 0 4 0 5 0 0 38 avg: 8\2\40% 85  


Ingriska

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Izhorians + + + - + - - - + + - - + - + - + - - 9 Q653956 1 +
2 Ingrian   + + + + + - - - + + + + + + + - + + + 15 Q33559 12
3 Leningrad Oblast   + + + - + - + - + + + - + + + + + + - 14 Q2191 36 +
4 Izhora land - - - - - - - - + - - - + - - - - - - 2 Q4198215 0
5 Ingria   + + + - - - - - + + + - + - + - + - - 9 Q14688 5 +
6 Kingiseppsky District   + + + - - - - - + - - - + - - - + + - 7 Q7681 21 +
Σ → Autolist→ map gallery 5 5 5 1 3 0 1 0 6 4 3 1 6 2 4 1 5 3 1 56 avg: 9\3\49% 75  


Karelian

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Karelians + + + - + - - - + - + - + - + - + + - 10 Q213470 9 +
2 Karelian   + + + + + + + - + + + + + + + + + + + 18 Q33557 16 +
3 Livvi-Karelian + + + - - - + - + - + + + + + + - - - 11 Q36584 12 +
4 Karelia   + + + + + - + + + + + + + + + + + + + 18 Q1914 32 +
5 Kizhi Pogost   + - - - - - - - - - - + + - - - + - - 4 Q477462 12 +
6 Valaam   + + + - - - - - - + + + + - - - - - - 7 Q673167 12 +
Σ → Autolist→ map gallery 6 5 5 2 3 1 3 1 4 3 5 5 6 3 4 3 4 3 2 68 avg: 11\4\60% 93  


Chantiska

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Khanty people + + + - + - - - + + + - + - + - + - - 10 Q476030 6 +
2 Khanty   + + + + + - + + + + + + + + + + + - + 17 Q33563 11 +
3 Western Siberia   + + - - - - - - - - - - + - - - + - - 4 Q1191358 5 +
4 Khanty-Mansi Autonomous Okrug   + + + + + - + - + + + - + - + + + + - 14 Q6320 28 +
Σ → Autolist→ map gallery 4 4 3 2 3 0 2 1 3 3 3 1 4 1 3 2 4 1 1 45 avg: 11\2\59% 50  


Kvänska

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Kven people + + + - - - - - + + + - + + + - + - - 10 Q610315 2 +
2 kven + + + - - - - - + + + + + + + - + - + 12 Q165795 11
3 Troms   + + + - - - - - - + + - + + + - + - - 9 Q50631 29 +
4 Finnmark   + + + - - - - - - + + - + + + - + - - 9 Q50632 32 +
Σ → Autolist→ map gallery 4 4 4 0 0 0 0 0 2 4 4 1 4 4 4 0 4 0 1 40 avg: 10\2\53% 74  


Liviska

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Livonian people + + + - - - - + + + - - + - + - + - - 9 Q690126 4 +
2 Livonian   + + + + + - - + + + + + + + + - + + + 16 Q33698 11 +
3 Livonia   + + + - - - - - - + + - + + + - + - - 9 Q183464 8 +
4 Courland + + + - - - - - - + + - + - + - + - - 8 Q185072 7 +
Σ → Autolist→ map gallery 4 4 4 1 1 0 0 2 2 4 3 1 4 2 4 0 4 1 1 42 avg: 11\2\55% 30  


Mariska

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Mari people + + + + + - + - + + + - + - + + + - - 13 Q214361 6 +
2 Mari + + + + + - + + + + + - + + + + + - + 16 Q973685 9 +
3 Meadow Mari   + + + - - - + + - + + + + + + - - + - 12 Q3906614 14 +
4 Hill Mari   + + + + + - + + + + + + + + + + + - + 17 Q1776032 15 +
5 Mari El Republic   + + + + + - + + + + + + + + + + + + + 18 Q5446 35 +
Σ → Autolist→ map gallery 5 5 5 4 4 0 5 4 4 5 5 3 5 4 5 4 4 2 3 76 avg: 15\4\80% 79  


Litteratur

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Yakov Pavlovich Shketan (1898-1937) - + - - - - + + - - - - + - - - - - - 4 Q3906613 11 +
2 Kim Vassin (1924-2005) - - - - - - + - - - - - + - - - + - - 3 Q4105027 18
3 Olyk Ipai (1912-1937) + - - - - - + + - - - - + - - - + - - 5 Q2603840 10 +
4 Albertina Petrovna Ivanova   (b. 1954) - + - - - - + + + - - - + - - - + - - 6 Q3744764 8 +
5 Sonya Petrovna Manayeva   (b. 1959) - - - - - - + - - - - - - - - - + - - 2 Q61107342 10
6 Tatyana Pchyolkina   (b. 1970) - - - - - - + - - - - - - - - - + - - 2 Q25646901 7
7 Raisa Ivanovna Nikolayeva   (b. 1946) - - - - - - + - - - - - - - - - + - - 2 Q25647261 8 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 1 2 0 0 0 0 7 3 1 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 24 avg: 3\1\18% 72  


Moksja

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Moksha   + + + + + + + - + - + + + + + + + + + 17 Q13343 14 +
2 Mokshas + + - - + + - - + - - - + - - - + - - 7 Q1943269 6 +
3 Lidérc + - - - - + - - - - - - + - - - + - - 4 Q4245639 4
4 Republic of Mordovia   + + + + + + + + + + + + + + + + + + - 18 Q5340 35 +
5 Mokšen pravda - - + - - + - - + - - - + - - - + - - 5 Q4300237 4
6 Grigory Pinyasov (b. 1944) - - - - - + - - - - - - + - - - + - - 3 Q4363100 8
7 Мокшони, Аляксей (1898-1967) - - - - - + - - - - - - - - - - + - - 2 Q10967985 5
8 Mikhail Saygin (1913-2007) - - - - - + - - - - - - + - - - + - - 3 Q17367884 17 +
9 Maxim Beban (1913-1986) - - - - - + - - - - - - + - - - + - - 3 Q10986257 16 +
10 Орлова, Рая   (b. 1963) - - - - - + - - + - - - - - - - + - - 3 Q10964312 8 +
11 Малькіна Марія Іванівна   (b. 1944) - - - - - - - - - - - - - - - - + - - 1 Q12120990 5
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 4 3 3 2 3 10 2 1 5 1 2 2 8 2 2 2 11 2 1 66 avg: 6\3\32% 122  


Mansi

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Mansi people + + + - + - - - + - - - + - + - + - + 9 Q467790 7 +
2 Mansi   + + + + + - + - + + + + + + + + + - + 16 Q33759 13
3 Tyumen Oblast   + + + - + - + - + + + - + + + + + + - 14 Q5824 26 +
4 Sverdlovsk Oblast   + + + + + - + - + + + - + + + + + + - 15 Q5462 29 +
Σ → Autolist→ map 4 4 4 2 4 0 3 0 4 3 3 1 4 3 4 3 4 2 2 54 avg: 14\3\71% 75  


Nentsiska

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Nenets people + + + - - - - - - + + - + + + - + - - 9 Q166176 7 +
2 Nenets   + + + + + - + - - + + - + + + - + + - 13 Q36452 14 +
3 Yamalo-Nenets Autonomous Okrug   + + + + + - + - + + + - + - + + + + - 14 Q6407 28 +
4 Murmansk Oblast   + + + - + - + - + + + + + + + + + + - 15 Q1759 28 +
5 Arkhangelsk Oblast   + + + - + - + - + + + - + + + + + + - 14 Q1875 31 +
6 Tundra Nenets language + + - - - - - - - - + - - - - - - - - 3 Q1564258 5
7 Forest Nenets language + + - - + - - - - - + - + - - - - - - 5 Q1295107 7
8 Anastasia Lapsui   (b. 1944) + - + - - - - - - - + - - - - - - - - 3 Q11851280 10 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 8 7 6 2 5 0 4 0 3 5 8 1 6 4 5 3 5 4 0 76 avg: 10\4\50% 130  


Litteratur

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Anna Nerkagi   (b. 1952) + + - - + - - - - - - - + - - - - - - 4 Q4317492 8
2 Tyko Vylka (1886-1960) + - - - - - - - - - - - + - - - + - - 3 Q47197 14
3 Nikolai Semyonovich Vylka (1911-1942) - - - - - - - - - - - - + - - - + - - 2 Q23894922 14
4 Yury Vello (1948-2013) + + - - - - - - - - - - + - - - - - - 3 Q4130145 10
5 Ivan G. Istomin (1917-1988) + - - + + - - - - - - - + - - - - - - 4 Q4204412 12 +
6 Vasiliy Nikolaeyevich Ledkov (1933-2002) - - - - - - - - - - - - + - - - + - - 2 Q4257102 10
7 Lyobov Nenyang   (1931-1996) - - - - - - - - - - - - + - - - + - - 2 Q4317145 7
8 Anton Petrovich Pyrerka (1905-1941) - - - - - - - - - - - - + - - - + - - 2 Q15088349 21
9 Prokopy Andreyevich Yavtysy (1932-2005) - - - - - - - - - - - - + - - - - - - 1 Q4536076 9
10 Lukerya Aleksandrovna Valey   (b. 1953) - - - - - - - - - - - - + - - - + - - 2 Q30879722 5
11 Matvey Efremovich Varsapov (1888-1967) - - - - - - - - - - - - + - - - - - - 1 Q30609538 8
12 Leonid Vasiliyevich Laptsuy (1929-1982) - - - - - - - - - - - - + - - - + - - 2 Q4254401 9
13 Ivan Nikolayevich Menshikov (1914-1943) - - - - - - - - - - - - + - - - - - - 1 Q15845827 12
Σ → Autolist→ timeline 4 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 7 0 0 29 avg: 2\2\12% 139  


Nganasaniska

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Nganasan people + + + - - - + - - + - - + - + - + - - 8 Q1163044 7 +
2 Nganasan   + + + + + - + - - + + - + + + - + + - 13 Q36743 12
Σ → Autolist→ map 2 2 2 1 1 0 2 0 0 2 1 0 2 1 2 0 2 1 0 21 avg: 11\1\55% 19  


Samiska

Allmänt

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Sami people + + + - + - - + + + + - + + + - + - + 13 Q48199 8 +
2 Sápmi   + + + - - - - - - + + - + + + - + - - 9 Q62132 11 +
3 Kola   + + + - + - - + + + + - + + + - + - - 12 Q165608 9 +
4 Sami flag + + + - - - - - + + + - + + + + + - - 11 Q824983 11 +
5 Sea Sámi - - + - - - - - - + + - - - + - - - - 4 Q1810442 1
Σ → Autolist→ map gallery 4 4 5 0 2 0 0 2 3 5 5 0 4 4 5 1 4 0 1 49 avg: 10\3\52% 40  


Språk

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Sami languages + + + - + - + - + + + - + + + - + + + 14 Q56463 7 +
2 Northern Sami   + + + - + - - - + + + + + + + - + - + 13 Q33947 19 +
3 Lule Sami + + + - + - - - + + + + + + + - - - + 12 Q56322 14 +
4 Pite Sami + + + - - - - - + + + + + + + - - - - 10 Q56314 15 +
5 Ume Sami + + + - - - - - + + + + + + + - - - + 11 Q56415 13 +
6 Southern Sami   + + + - + - - - + + + + + + + - + - + 13 Q13293 18 +
7 Kildin Sami   + + + - + - + - + + + + + + + - - - + 13 Q33656 15 +
8 Skolt Sami + + + - + - - - + + + + + + + - - - + 12 Q13271 14 +
9 Inari Sami + + + - + - - - + + + + + + + - - - + 12 Q33462 15 +
10 Akkala Sami + + + - - - - - - + + + + + + - - - + 10 Q35241 13 +
11 Ter Sami + + + - - - - - + + + + + + + - - - - 10 Q36656 12 +
Σ → Autolist→ map 11 11 11 0 7 0 2 0 10 11 11 10 11 11 11 0 3 1 9 130 avg: 12\7\62% 155  


Politik

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Sámi Parliament of Norway + - + - - - - - - + + - + + + - + - - 8 Q64203 9 +
2 Sami Parliament of Sweden + - - - - - - - - + + - + + + - - - - 6 Q2509723 13 +
3 Sami Parliament of Finland + - + - - - - - - + + - + + + - - - - 7 Q2426939 6 +
4 Aili Keskitalo   (b. 1968) + - + - - - - - - + + - + + + - + - - 8 Q405106 14 +
5 Ole Henrik Magga (b. 1947) + - + - - - - - + + + - + + + - - - - 8 Q946481 19 +
6 Sven-Roald Nystø (b. 1956) + - - - - - - - - + + - + + + - - - - 6 Q3358531 12 +
7 Egil Olli (b. 1949) + - - - - - - - - + + - - + + - - - - 5 Q3358648 13 +
8 Vibeke Larsen   (b. 1971) + - - - - - - - - + + - - - - - - - - 3 Q11030152 11 +
9 Pekka Aikio (b. 1944) + - + - - - - - - + + - - + + - - - - 6 Q4345742 13 +
10 Klemetti Näkkäläjärvi (b. 1960) - - + - - - - - - + + - + + + - - - - 6 Q2601994 12
11 Tiina Sanila-Aikio   (b. 1983) + - + - - - - - - + + - + + - - - - - 6 Q1815166 15 +
12 Jovna Allas (b. 1950) - - - - - - - - - + - - - - + - + - - 3 Q5552298 11
13 Lars Wilhelm Svonni (b. 1946) - - - - - - - - - + - - - - + - - - - 2 Q6199488 7
14 Olov Sikku (b. 1958) - - - - - - - - - + - - - - + - - - - 2 Q6175786 9
15 Sylvia Simma   (b. 1976) - - - - - - - - - + + - - - + - + - - 4 Q4978645 7
16 Stefan Mikaelsson (b. 1957) - - - - - - - - - + - - - - + - - - - 2 Q5986685 7 +
17 Paulus Kuoljok (b. 1986) - - - - - - - - - + - - - - - - - - - 1 Q60614612 8
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 10 0 7 0 0 0 0 0 1 17 12 0 8 10 14 0 4 0 0 83 avg: 5\4\26% 186  


Historia

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Sami history + - + - - - - - - + + - + + + - - - - 7 Q2994848 1
2 Kautokeino rebellion + - + - - - - - - + + - + + + - + - - 8 Q3274081 3
3 Lapp Codicil of 1751 + - - - - - - - - + + - - + + - - - - 5 Q48551 2
4 Norwegianization + - - - - - - - - + + - + + - - - - - 5 Q1770125 1
5 Alta controversy + - - - - - - - - + + - - - + - - - - 4 Q3366311 1
6 Sami assembly of 1917 + - - - - - - - - + - - - - + - - - - 3 Q19387464 2 +
7 Ella Holm Bull   (1929-2006) + - + - - - - - - + + - + + + - - - - 7 Q3358551 14
8 Elsa Laula Renberg   (1877-1931) + - + - - - - - + + + - + + + - - - - 8 Q4129778 15 +
9 Kathrine Johnsen   (1917-2002) + - - - - - - - - + - - - - - - - - - 2 Q24285928 14
10 ČSV + - - - - - - - - - - - - + - - - - - 2 Q25659206 0
11 Anders Fjellner (1795-1876) + - - - - - - - - + - - + - + - - - - 4 Q490922 14 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 11 0 4 0 0 0 0 0 1 10 7 0 6 7 8 0 1 0 0 55 avg: 5\3\26% 67  


Föreningar, organisationer och grupper

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Anarâškielâ servi + - + - - - - - - - + - - + + - - - - 5 Q621246 5
2 Ellos Deatnu! - - + - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Q42904056 3
3 Saami Council   + + + - - - - - - + + - + + + - + - - 9 Q1787062 8 +
4 City-Sámit - - + - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Q18690488 2
5 Sámi Čuvgehussearvi + - + - - - - - - - + - - + - - - - - 4 Q4350474 2
6 Norwegian Sami Association + - - - - - - - - + + - + + + - - - - 6 Q3358586 6 +
7 Máze Group + - - - - - - - - + + - - - + - - - - 4 Q10660918 2
8 Kola Sámi Association + + - - - - - - - + + - + + - - - - - 6 Q2619612 4 +
9 Association of Sámi in Murmansk Oblast + + - - - - - - - + + - - + - - - - - 5 Q2994857 1
10 Suohpanterror - - + - - - - - - - - - - + - - - - - 2 Q18633738 3
11 Sáminuorra - - - - - - - - - - - - - - + - - - - 1 Q10687865 0
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 7 3 6 0 0 0 0 0 0 5 7 0 3 7 5 0 1 0 0 44 avg: 4\2\21% 36  


Kultur

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 joik + + + - - - - - - + + - + + + - + - - 9 Q744327 4 +
2 Sami religion + - + - - - - - - + + - + + + - - - - 7 Q735329 2 +
3 Pathfinder + - - - - - - - - + - - + + + - - - - 5 Q795680 22
4 The Kautokeino Rebellion + - + - - - - - - + + - + - + - + - - 7 Q62513 18
5 Sami Blood + - + - - - - - - + - - + - + - + - - 6 Q27536918 22
6 Riddu Riđđu   + - + - - - - - - + + - + + + - - - - 7 Q493324 7 +
7 Márkomeannu   + - - - - - - - - + + - - + - - - - - 4 Q4575290 6 +
8 Tråante 2017 + - - - - - - - - + - - - - - - - - - 2 Q26884519 0 +
9 Nils-Aslak Valkeapää (1943-2001) + + + - - - - - - + + - + + + - - - - 8 Q379684 16 +
10 Saami National Day + - + - - - - - - + + - + + + - - - - 7 Q2334578 3 +
11 Uccpárnáá Vuoli Ilmar (b. 1945) - - + - - - - - - + - - - + + - - - - 4 Q6476695 8 +
12 Kuobžâ-Saammâl Matti (b. 1942) + - + - - - - - - + - - - + + - - - - 5 Q853639 11
13 Marja-Liisa Olthuis   (b. 1967) + - + - - - - - - - - - - + - - - - - 3 Q4357826 11
14 Complementary Aanaar Saami Language Education - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 Q61748055 2
15 Skolt of the Year Award + - + - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Q23045403 3
16 Saami Council's Prize for Literature - - + - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Q18690830 2
17 Niillas Holmberg (b. 1990) - - + - - - - - - + + - - - + - - - - 4 Q17608016 9
18 Aleksandra Antonova   (1932-2014) + - + - - - - - - + + - + + + - - - - 7 Q4067417 14 +
19 Nina Afanasyeva   (b. 1939) + - + - - - - - - + - - + + - - - - - 5 Q4072679 13 +
20 Henrik Barruk (b. 1961) - - + - - - - - - + - - - - + - - - - 3 Q52351264 7
21 Mikael Svonni (b. 1950) + - + - - - - - - + + - + - + - + - - 7 Q6199495 12 +
22 The Cuckoo + - + - - - + - - - - - + + - - + - - 6 Q387140 20
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 17 2 18 0 0 0 1 0 0 17 10 0 12 13 14 0 5 0 0 109 avg: 5\6\26% 212  


Art

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Anders Sunna (b. 1985) - - - - - - - - - - - - - + + - - - - 2 Q23916037 8 +
2 Britta Marakatt-Labba   (b. 1951) + - - - - - - - - + + - - + + - - - - 5 Q4965499 12 +
3 Marja Helander   (b. 1965) + - + - - - - - - + + - - + + - - - - 6 Q16868683 13 +
4 Outi Pieski   (b. 1973) - - + - - - - - - - - - - + - - - - - 2 Q42904129 13 +
5 Hans Ragnar Mathisen (b. 1945) - - - - - - - - - + - - - + + - - - - 3 Q11974108 10
6 Merja Aletta Ranttila   (b. 1960) - - + - - - - - - - - - - + - - - - - 2 Q6478915 10
7 Iver Jåks (1932-2007) + - + - - - - - - + + - - + + - - - - 6 Q3358605 13 +
8 Lars Pirak (1932-2008) + - - - - - - - - + - - - - + - - - - 3 Q6050479 15 +
9 John Savio (1902-1938) + - + - - - - - - + + - + - + - - - - 6 Q4404049 14 +
10 Astrid Båhl   (b. 1959) + - + - - - - - - + - - - + + - - - - 5 Q10960985 7
11 Ingunn Utsi   (b. 1948) + - - - - - - - - + - - - + + - - - - 4 Q16875564 14
12 Matleena Fofonoff   (b. 1949) + - + - - - - - - - - - - + - - - - - 3 Q5413651 9
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 8 0 7 0 0 0 0 0 0 8 4 0 1 10 9 0 0 0 0 47 avg: 4\2\21% 138  


Media

The time allocated for running scripts has expired.

Selkupiska

The time allocated for running scripts has expired.

Udmurtiska

The time allocated for running scripts has expired.

People

The time allocated for running scripts has expired.

Võro

The time allocated for running scripts has expired.

Människor

The time allocated for running scripts has expired.

Votiska

The time allocated for running scripts has expired.