Wyłączenie przestarzałych skórek/statystyki

This page is a translated version of the page Turning off outdated skins/stats and the translation is 78% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
English • ‎asturianu • ‎español • ‎polski

This document aims to inform the discussion about switching off rarely-used and poorly maintained skins. Based on data from the Wikimedia Foundation database, our conclusion is that Chick, Standard, MySkin, Nostalgia, Simple and Modern are so rarely used as to only questionably justify support.[1]

Metodologia i ograniczenia

Podstawowym zestawem danych od którego zaczęliśmy była lista użytkowników pogrupowanych według wyboru skórki, liczby edycji oraz poziomów aktywności.[2] Grupy to:

Last active (months ago) Edits
0-1 0
1-3 1-9
3-6 10-99
6-12 100-999
12+ 1,000-9,999
N/A 10,000+

Odpowiednie dane zostały pobrane z każdego z projektów Wikimediów oraz, wyłączając "projekty, które nie są projektami" (checkuser wiki, wiki zarządu itp.), scalone do jednego zestawu danych, który został następnie przeanalizowany za pomocą tego skryptu.

Jednym ograniczeniem danych jest fakt, że mogliśmy zebrać je tylko od użytkowników, którzy bezpośrednio wybrali swoją skórkę; użytkownicy którzy tego nie zrobili mieli wartość null (nic) w odpowiedniej tabeli. Innymi słowy, nie jest możliwe wywnioskowanie z tej wartości jaką mają skórkę. Opierając się na przybliżonych obliczeniach[3] mogło to wykluczyć do 85 procent użytkowników.

Pomimo że brzmi to źle, nie jest to aż tak duży problem. Użytkownikom którzy nie wybrali bezpośrednio swojej skórki jest automatycznie wyświetlana domyślna, którą, dla prawie wszystkich projektów, jest Wektor. Inaczej mówiąc, pomimo że brak tych danych wpływa znacząco na statystykę, robi to w kierunku którym się nie przejmujemy: wyniki analizy są stronnicze raczej w kierunku skórek, które planujemy usunąć.

Globalne użycie skórek

 
Statystyki wykorzystania skórek dla projektów Wikimedia

Bazując na ogólnym zbiorze preferencji użytkowników, wykorzystanie skórek dla wszystkich kont jest następujące:

Skórka Całkowita liczba użytkowników Procent
Chick 38 211 0.26%
Cologne Blue 98 541 0.68%
Modern 90 404 0.62%
Monobook 2 953 592 20.49%
MySkin 20 376 0.14%
Nostalgia 29 650 0.20%
Simple 18 218 0.12%
Standard 45 123 0.31%
Vector 11 116 612 77.14%
 
Statystyki wykorzystania skórek dla projektów Wikimedia (tylko użytkownicy uprzywijelowani)

Podumowując wpływ naszych zmian: dotkną one 151,578 ze wszystkich kont, tzn. 1,05% kont.

In an attempt to gauge if this is an issue, the data was again analysed, but this time cut down to power users. For these purposes, we are looking at users who have:

  1. Been active within the last 6 months; and
  2. Have made over 1,000 edits, total, on their particular wiki.

Looking at that we get the following data, we see that any switch-off across all Wikimedia wikis would impact 397 power users (2.69%).

Skórka Łączna liczba uprzywilejowanych użytkowników Procent uprzywilejowanych użytkowników
Chick 19 0.12%
Cologne Blue 236 1.59%
Modern 535 3.62%
Monobook 9391 63.62%
Myskin 13 0.08%
Nostalgia 35 0.23%
Simple 43 0.29%
Standard 287 1.94%
Vector 4201 28.46%

Uwagi

  1. Modern (as is Cologne Blue) is supported by a particularly-enthusiastic volunteer developer, will probably continue to be accepted on Wikimedia projects.
  2. "Poziomy aktywności" odnoszą się do ostaniego czasu zalogowania lub podjęcia jakiejkolwiek akcji będąc zalogowanym.
  3. Porównując liczbę kont na angielskiej Wikipedii, która ma największą "inflację" pod tym względem, z liczbą kont które miały bezpośrednio wybraną opcję