Translations:Trademark/Request a license form/3/qqq

You have to look at the context for a good sentence. Je moet naar de context kijken voor een goede zinsvolgorde.