Translations:Survey of how money should be spent/Questions/1/no

Takk fordi du tar deg tid til å medvirke i rundspørringen om prioritering og fordeling av midlerne, 2012. Med denne rundspørringen håper Wikimedia-stiftelsen å kunne finne ut av, hvilke ressurser wikimedianerne ønsker og behøver (noe kan kreve finansielle midler) og hvordan de skal prioriteres. Ikke alle programmer fra stiftelsen er med her (kjerneoppgavene er særlig unntatt) – det behandles kun ressurser som individuelle bidragsytere eller organisasjoner som er tilknyttet Wikimedia, som lokalavdelinger, kunne be om.