Translations:Survey of how money should be spent/Questions/1/da

Tak fordi du tager dig tid til at medvirke i undersøgelsen om prioritering og fordeling af midlerne, 2012. Med denne undersøgelse håber Wikimedia Foundation at kunne finde ud af, hvilke ressourcer wikimedianerne ønsker og behøver (nogle ønsker og behov kan kræve midler), og hvordan de skal prioriteres. Ikke alle programmer fra Foundation er med her (kerneopgaverne er bevidst udeladt) - der behandles kun ressourcer som individuelle bidragydere eller organisationer, der er tilknyttet Wikimedia, som lokalafdelinger, kan søge om.