Translations:PRISM/15/qqq

Påbörjad översättning: Förra veckan publicerade flera nyhetsmedier information om ett internetövervakningssystem kallat PRISM[1]. Enligt rapporterna ger PRISM den amerikanska regeringen möjlighet att samla in personuppgifter ifrån amerikanska företag vars servrar ligger i USA.<ref> En tidig rapport visade på ett enormt omfång i den information som finns i systemet.

  1. The Washington Post och The Guardian släppte nyheten den 6. juni