Translations:Grants:IEG/13/qqq

versione të tjera mund të jenë edhe "pranueshmëria" dhe "e drejtë për t'u zgjedhur"