Translations:Fundraising/Translation/Thank you email 20140606/10/qqq

Zefir_psv: ze stylistycznego punktu widzenia "twoja darowizna o numerze 15 w wysokości 20 złotych została złożona w dniu xxx" brzmi lepiej i naturalniej niż "Twoja darowizna o numerze 15 została złożona w dniu xxx w wysokości 20 złotych"