Översättningar

(Redirected from Translation teams/sv)

en This is the page of the Swedish translation team. Coordinator: see #Kontaktperson/ Translation coordinator

sv: Den här sidan är en samordningssida för översättningar till svenska av meta-material, främst av sidor som listas på Translation requests. Dock kan det även finnas andra sidor på t.ex. foundationwiki som vi önskar översätta, för att vi tycker det gagnar oss. Wikimedia Sverige kan också tänkas komma in med önskemål.

Översättningar

edit

Pågående översättningar och sidor som har översatts visas i kategorin för svenska översättningar. På den sidan finns en dynamisk lista som visar sidor i den ordning de har redigerats, det vill säga även pågående översättningar, med den sida som har redigerats senast överst i listan.

Sidor under översättning

edit

Föreslagna översättningar

edit

Skrinlagda översättningar

edit

Översatta sidor

edit

Översättningsteam

edit

Om man vill inte bara översätta utan även vara kontaktbar när det finns mer akuta översättningar på gång, kan man skriva upp sig som medlem i översättningsteamet. Det går dock utmärkt att översätta utan att skriva upp sig här, och även att redigera här på Meta oinloggad om man så skulle önska.

Det finns tre ambitionsnivåer:

 • den mest passiva är att skriva upp sig, så koordinatorn kan puffa på en om något behöver översättas
 • medelvägen är att kika in här på sidan någon gång då och då
 • den mest ambitiösa är att övervaka sidan, och sedan klicka i "skicka e-post till mig när någon övervakad sida ändras".

Tidigare aktiva medlemmar

edit
 • habj. Tidigare kontaktperson. Ambitionsnivå vad gäller översättningar varierar. Om jag inte gjort något här på ett tag går det bra att puffa på mig. Kontakt: diskussionssidor här eller på svwp, sv. wikimail men den läser jag mer sällan. Nås numera inte via det kontonamnet.
 • Micke. Kontaktas på samma sätt som habj.
 • Sjö. Kontaktas på diskussionssidan på svwp, i andra hand på wikimail.
 • StefanB
 • Vivo. Som Sjö.
 • Leo Johannes. Kontaktas på min användardiskussiosnsida på svenskspråkiga Wikipedia i första hand, i andra hand min användardiskussionssida här på Wikimedia Meta wiki. Jag kommer nog kolla på denna sida lite då och då, dock får någon gärna påminna mig om det har kommit en ny översättning.
 • sveFrisko. Som Leo Johannes. Min diskussionssida på svenskspråkiga Wikipedia.
 • Anders Wennersten
 • Warrakkk, på SvWP som Warrakkk

Kontaktperson/ Translation coordinator

edit

vakant?

Användarlådor

edit

På svenska Wikipedia: sv:Användare:Habj/Översättarteam

Att översätta

edit
Kopierat från Wikipedia

Översättandet består av flera olika steg. Oftast sker de i ungefär den ordning som listas nedan. Ofta sker flera steg parallellt i olika delar av texten.

 • Översättning av en text, eller stycken av den. Kanske får man med alla ord, kanske lämnar man vissa oöversatta tills vidare. Oklarheter kan gärna markeras med [klamrar].
 • Tillfixning av tveksamma ord och termer, ofta med stöd av diskussionssidan och råd från personer med fackkunskaper.
 • Korrekturläsning, där texten även kontrolleras mot originalet.
 • Kontroll om originalet uppdaterats sedan översättningen påbörjats.
 • Finputs.

Mallar för översättning

edit

Översättningsrutinerna är uppbyggda av mallar för att markera hur långt vi har kommit i varje översättning. Ett exempel på en sådan mall finns här. Mallen finns i orginalartikeln och den placeras automatiskt alltid till höger.

Den sida där översättningen ska ske skapas genom att i orginalartikeln klicka på länken create vid (sv) Swedish Svenska. Genom att klicka på länken och sedan spara den sida som visas, skapas en kopia av den engelska texten.

Allt eftersom arbetet framskrider ska statusen i mallen uppdateras för att visa hur långt vi har kommit i översättningen. Statusen uppdateras genom att klicka på edit högst upp i mallen. Endast de parametrar som listas högst upp i redigeringsläget får användas.

Vi har skapat en mall där den engelska texten läggs bredvid den svenska vilket underlättar både översättandet och korrekturläsningen. Mallen finns längst ner på den här sidan och kan kopieras och klistras in på den sida som ska översättas.

Att tänka på vid översättandet

edit
Kopierat från Wikipedia

Att översätta sidor från Meta eller stiftelsewikin är inte som att översätta artiklar från andra wikipedior. De flesta översättningar av artiklar görs mer eller mindre fritt, och man kan alltid helt enkelt ta bort sådant man inte förstår eller tycker är krångligt. De sidor som översätts via Meta ska dock vara regelrätta översättningar: allt ska vara kvar, och man kan inte själv lägga till innehåll som man tycker det passar. Diskussion om översättningar sker på den diskussionssida som hör till översättningen ifråga.

Målet med översättningarna är att sidornas innehåll ska översättas korrekt, och kläs i god svensk språkdräkt. Vid en översättning från engelska smyger sig oerhört lätt små anglicismer in, såsom osvensk ordföljd eller osvenska formuleringar. Att hitta smidiga svenska meningar är en stor bit av jobbet. Den andra stora delen av översättandet är att hitta korrekta översättningar av specifika ord och uttryck inom exempelvis juridik eller ekonomi. För att översätta sådant korrekt krävs i allmänhet fackkunskaper, och även om det går att snoka rätt på ett riktigt svenskt uttryck tar detta en oerhörd tid för den som inte kan ämnet. Det är alltså ofta en god idé att fråga andra om specifika saker, även om de inte själva vill agera översättare.

Automatöversättning, alltså med hjälp av programvara som översätter text, kan vara en hjälp när man vill förstå en text på ett språk man inte kan. Det är däremot ett värdelöst hjälpmedel när man vill översätta text till god svenska. Översättningsprogrammet kan inte formulera god svenska, och klarar inte heller mer specifika fackuttryck. Resultatet av en automatöversättning är ofta svårare och tar mer tid att sätta i godtagbart skick än en översättning handgjord av en halvdan översättare, för de konstigheter som översättningsprogrammet åstadkommer är så stora att de sätter stora myror i huvudet på den som försöker fixa till. Flera halvdana översättare kan hjälpas åt, i god wikitradition, men automatöversättningar avrådes alltså bestämt ifrån.

Fastna inte på ord eller fraser du inte förstår och om så är fallet, chansa inte på vad det kan betyda. Sätt hakparenteser omkring dessa och ta upp det på översättningens diskussionssida eller lägg översättningsförslag inom hakparenteserna. Se exempel här.

På sidan för specifika termer listar vi sådant som är återkommande och lite problematiskt på något sätt, eller där det finns starka rekommendationer för hur det ska översättas.

Områden där fackkunskaper ibland behövs

edit

De användare som står listade här är inte nödvändigtvis aktiva.

Användare som inte själva vill översätta större textsjok eller korrekturläsa dem men som kan dela med sig av fackkunskaper, kan skriva upp sig här under rubrikerna nedan.

Eftersom diskussioner om översättningen helst ska hållas på översättningens diskussionssida, så alla översättare kan ta del av den, är det lämpligt att när man ber folk på listan om hjälp med någon term eller mening ge dem en länk till rätt sida samt be dem svara på diskusen. Till nöds kan man förstås kopiera över svar hit till Meta.

Med tiden riskerar listan att bli utdaterad. Det kan vara lämpligt att kolla upp aktivitetsnivån på senare tid, innan man skriver på någons diskussionssida.

Amerikansk affärsengelska

edit
 • LX
 • Novidius (Har inga riktiga fackkunskaper, men har sett tillräckligt många sådana termer för att kunna hjälpa till ibland.)

Ekonomi

edit

Juridik

edit
 • LX (har dock endast ett par grundkurser i affärsjuridik under bältet)

Mindre centrala områden

edit

Man vet aldrig vad som kommer till pass!

Militära frågor

edit

Naturvetenskap

edit
 • Tomas e - framför allt kemi och fysik
 • Vivo - främst biologi och geovetenskap

Användbara sidor

edit

Översättningsmall

edit
<br clear=all>
__NOTOC__
{| cellspacing="10"
|- 
|valign="top" width="50%"|
===Engelsk orginaltext===

<!-- lägg den engelska texten här. Se upp för långa länkar och pre-taggar som förskjuter kolumnen -->

|valign="top"|
===Svensk översättning===

<!-- lägg den engelska texten även här och översätt den -->
|}