Translation teams/mt

Dan huwa is-sit minuri, tal-grupp ta nies li jisxtiequ jighnu biex l-artikli tal-Wikipedi jinqelbu bil Malti. L-Ammont ta artikli huwa ezuberanti u ghalhekk hemm bzonn l'ghajnuna kollha li tistghu taghtu.