Translation requests/Wikimania/Reservation policy/Pl

Rejestracja wstępna i sposób płatnościEdit

 • Aby rezerwacja była wogóle brana pod uwagę niezbędne jest podanie poprawnego adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie
 • Jeśli wybrano opcję "inne sposoby płatności" (Other means of payment), należy podać poniższe informacje przy dokonywania przelewu elektronicznego lub polecenia zapłaty:
(a) nazwę, pod jaką się zarejestrowałeś (imię i nazwisko lub pseudonim)
(b) Numer rejestracyjny (ID registration number) wysyłany mailem po udanej rejestracji
 • Należy upewnić się, że przelew elektroniczny został dokonany w Euro a nie w lokalnej walucie, jeśli wysyłata jest przelewana na nasze konto Europejskie. W przypadku przelewu bezpośrednio na konto Wikimedia Foundation w USA powinien on być dokonany w dolarach amerykańskich (USD) wg kursu EUR/USD jaki obowiązującym w banku zlecającego w dniu dokonywania przelewu.

Konto do przelewów elektronicznych:

  (Kontonummer 32-87-301, Bankleitzahl 100 205 00)
  Bank für Sozialwirtschaft
  IBAN DE75-1002-0500-0003-2873-01
  BIC (SWIFT code) BFSWDE31BER

Konto do poleceń zapłaty w Euro:

  xxxxx

(Konto do poleceń zapłaty w USA:)

  Wikimedia Foundation Inc.
  204 37th Ave N, #330
  St. Petersburg, FL 33704
  United States of America

Rejestracja na miejscuEdit

 • W trakcie trwania konferencji będzie można nabywać wejściówki ważne przez cały czas jej trwania lub tylko na jeden dzień. Ceny:
  • Cała konferencja: (€ 65)
  • Jednodniowe: (€ 30)

Uwaga: Osoby, które wstępnie zarejestrują się na jeden dzień będą mogły nabyć wejściówki na pozostałe dni po obniżonej cenie (€20). Prosimy o zaznaczenie ewentualnego zamiaru uczestnictwa w dwóch dniach imprezy w polu uwag dodatkowych (miscellany field).

Co jest zawarte w cenie opłatEdit

 • Opłata konferencyjna obejmuje:
  • Prawo do udziału we wszystkich wykładach i warsztatach
  • Lunch serwowany w Haus der Jugend w dniach, w których jesteś zarejestrowany
 • Opłata za nocleg obejmuje:
  • Jedno miejsce noclegowe na cztery noce (noce między 4, 5, 6 i 7 sierpnia 2005)
  • Śniadanie każdego następnego dnia

Zasady odwoływania rejestracjiEdit

Jeśli zarejestrowałeś się wstępnie bez wniesienia opłatyEdit

Rezerwacja jest nieważna jeśli opłata do nas nie dotrze. Informacja o tym fakcie zostanie wysłana po 7 dniach od wstępnego zarejestrowania. W przypadku nie dokonania wpłaty w ciągu 14 dni od wstępnej rejestracji zostanie ona unieważniona, a miejsce na konferencji i zarezerwowane miejsce noclegowe stanie się dostępne dla innych uczestników konferencji.

 • Wszystkie rezerwacje nie opłacone do 1 lipca 2005, niezależnie od daty wstępnej rejestracji zostaną unieważnione 1 lipca 2005.

Jeśli się wstępnie zarejestrowałeś i zapłaciłeśEdit

Rezerwacja staje się ważna, a na podany adres e-mail zostaje wysłane potwierdzenie tego faktu. Czekamy na Ciebie we Frankfurcie.

 • Jeśli chcesz odwołać swoją rezerwację miejsca na konferencji i noclegu przed rozpoczęciem konferencji, prosimy o postąpienie zgodnie z poniższą procedurą:
  • Odwołanie rezerwacji i odzyskanie wpłaconych pieniędzy jest możliwe tylko do 1 lipca 2005. Po tej dacie nie ma już możliwości odzyskania wpłaty.
  • Wyślij e-mail na adres wikimania-registration@wikimedia.org z prośbą o unieważnienie rejestracji. W prośbie tej umieść nazwę pod którą się zarejestrowałeś, numer rezerwacji oraz sumę którą wpłaciłeś. Możesz też wysłać tę prośbę w formie zwykłego listu na adres: Wikimedia Foundation Inc., 204 37th Ave N, #330, St. Petersburg, FL 33704, USA. Prośba ta musi zawierać te same informacje, co prośba wysyłana mailem.
  • Unieważnienie rejestracji związane jest z "karą umowną" w wysokości 10% wpłaty. Zwrot opłaty będzie dokonany w Euro jeśli wpłata została dokonana w Euro na konto w Niemczech lub w dolarach amerykańskich jeśli wpłata została dokonana w dolarach na konto Fundacji w USA. Nie ma możliwości zwrotu wpłaty w innej walucie. 10% "kary umownej" będzie obliczone również w walucie w której dokonano wpłaty.
  • Jeśli chcesz odwołać swoją rezerwację i przeznaczyć wpłacone pieniądze na Wikimedia Foundation zamiast otrzymać ich zwrot, poinformuj nas o tym w mailu z prośbą o odwołanie. Pieniądze te będą traktowane tak samo jak każda zwykła darowizna dla Fundacji.