Translation requests/WMF/update needed/fa

Template:Update needed/fa

edit

از این که نمی‌توانیم این نوشته را در زبان شما (فارسی) ارائه کنیم پوزش می‌طلبیم. با این وجود، از شما دعوت به عمل می‌آوریم که نسخهٔ انگلیسی این صفحه را بخوانید و به ما در ترجمهٔ آن در فراویکی کمک کنید.