Translation requests/WMF/Wikimedia visual identity guidelines/Cs

Template:VisualLang Tento stylový průvodce patří k oficiálním dokumentům nadace

Průvodce stylem Wikimedie

edit

Na tyto směrnice by měl být uváděn odkaz v různých projektech Wikimedie, kde je to vhodné, neměly by se však do nich kopírovat postupem vystřihnout/vlepit. Děkujeme.

O tomto stylovém průvodci

edit

Wikimedie má vizi, která spojuje tisíce dobrovolníků z celého světa. Při takto decentralizované struktuře je tím důležitější, aby Wikimedie byla rozpoznatelná jako jedna organizace. Máme proto nejen společné cíle, ale i společnou vnější tvář.

Tento stylový průvodce byl navržen proto, aby poskytl všem uvnitř i vně naší organizace jasný soubor pravidel pro optimální využití naší ochranné známky, našeho loga a barev. Mějte na paměti, že žádná odvozenina z loga Wikimedie nesmí být zveřejněna bez předchozího souhlasu nadace.


edit

Logo Wikimedie se skládá ze znaku a jména. Oba prvky jsou úzce spojeny a měly by být užívány pouze v rámci popsaném níže. Tento stylový průvodce předkládá soubor základních pravidel, která je třeba vždycky dodržovat, aby byla zachována jednota optické reprezentace Wikimedie.

Barvy

edit

Logo je tvořeno čtyřmi barvami: červenou, zelenou, modrou a šedou. Barvy jsou definovány pro různá možná média a neměly by být měněny.

Specifikace barev jsou uvedeny v oddíle Specifikace barev níže.

  • Příklad barevného loga

 

Pro použití v nebarevném prostředí použijte prosím následující specifikace.

Odstíny šedi

edit

Následující verze loga je určena k použití v prostředí pracujícím s odstíny šedi. Automatický převod původních barev do odstínů šedi nepodává žádoucí odstupňování, používejte proto specifikaci barev podle Specifikace barev níže k dosažení správných odstínů šedi.

  • Příklad loga v odstínech šedi

 

Jednobarevné provedení

edit

Je-li třeba použít logo v jednobarevném prostředí (fax, razítko, propagační předměty atd.), mělo by být vždy černé (na světlém pozadí) nebo bílé (na tmavém pozadí).

  • Příklady jednobarevného loga

   

Umístění

edit

Logo by mělo být umístěno, pokud je to možné, v pravém horním rohu stránky. Kolem loga by měl být ponechán volný prostor o šířce ne menší než průměr červeného kruhu (viz obrázek)

 

Používání loga

edit
  • Barevné logo Wikimedie by se mělo vždy užívat na bílém nebo velmi světlém pozadí (max. 15% černé), nikdy na pozadí barevném.
  • Logo nelze otáčet ani deformovat

 

Specifikace barev

edit
Barva/Schema CMYK (tisk) Pantone (tisková varianta) RGB (obrazovka) Stupně šedi
C M Y K lakovaný nelakovaný R G B hex
červená 25% 100% 100% 25% 1805 n/a 153 0 0 #990000 75%
modrá 93% 58% 18% 2% 301 267 0 102 153 #006699 50%
zelená 80% 15% 75% 0% 348 348 51 153 102 #339966 25%
WIKIMEDIA 0% 0% 0% 75% 446 443 72 72 72 #484848 75%
Podřádek 0% 0% 0% 60% Cool Grey 11 Cool Grey 11 102 102 102 #666666 60%

Zapracování dalších prvků do značky Wikimedie

edit

Logo Wikimedie je základním vizuálním znakem kterékoli větve organizace, podle něhož je organizace okamžitě rozpoznatelná. V některých případech však může být užitečné malou modifikací odlišit od sebe například rozličné organizační jednotky Wikimedie, například nadaci a její místní pobočky zejména.

Na webové stránky nadace a místních poboček se vztahují následující pravidla:

  • Použije se plné logo a pod název WIKIMEDIA se přidá podřádek.
  • Podřádek může být lokalizován (např. jméno země v příslušném jazyku). Podřádků může být více a píší se příslušným písmem nebo ideogramy. Název WIKIMEDIA v logu se nesmí modifikovat.
  • Pro podřádek se použije výška 60% hlavního názvu WIKIMEDIA, jeho barva je 60% černé, font GillSans bold. Náhradní font v nepodporovaných skriptech může být DejaVu Sans

Zde vidíte několik příkladů možných modifikací:

       

Hlavičky dopisů a navštívenky

edit

Aby značka zůstala zachována, lokalizované modifikace loga by se neměly používat na dopisních papírech ani navštívenkách, ale pobočka organizace by měla být uvedena hlavně v grafickém zpracování hlavičky.

Hlavičkové dopisní papíry ani navštívenky by neměly nikdy být používány bez výslovné autorizace nadací nebo příslušnou pobočkou. Vyžádejte si prosím u Nadace Wikimedia nebo místní pobočky ve své zemi pokyny ohledně dopisních hlaviček a navštívenek.

Fonty

edit
  • V logu se používá font GillSans. V tištěných materiálech by se měl používat všude, kde je to možné. Protože však na některých počítačích není zahrnut v základním vybavení, dalším upřednostňovaným fontem v dopisech, faxech a dokumentech je Arial. Arial je ve výbavě většiny počítačů a umožňuje bezproblémové čtení editovatelných dokumentů.

Gill Sans light (tenký)

 

Gill Sans regular (běžný)

 

Gill Sans bold (tučný)