Translation requests/WMF/Trademarks/ca

Need help? See the Translation FAQ or Meta:Babylon. All translators should also subscribe to translators-l to be kept up-to-date (and to ask questions).

MarquesEdit

L'ús de les nostres marques està restringit i ha de rebre l'aprovació per part de la Fundació.

Les següents companyies han obtingut el permís limitat de les nostres marques:

Linterweb 
www.wikipediaondvd.com : Autorització d'ús de la marca en lo relacionat amb la venta de DVDs i CDs, els quals contindran material provinent de la Wikipedia.
IESC Geekcorps 
www.moulinwiki.org : Autorització d'ús de la marca per a la distribució no comercial i física d'una versió de la Wikipedia en francés.