Translation requests/WMF/Trademarks/ca

MarquesEdit

L'ús de les nostres marques està restringit i ha de rebre l'aprovació per part de la Fundació.

Les següents companyies han obtingut el permís limitat de les nostres marques:

Linterweb
www.wikipediaondvd.com : Autorització d'ús de la marca en lo relacionat amb la venta de DVDs i CDs, els quals contindran material provinent de la Wikipedia.
IESC Geekcorps
www.moulinwiki.org : Autorització d'ús de la marca per a la distribució no comercial i física d'una versió de la Wikipedia en francés.