Translation requests/WMF/Resolution:Biographies of living people/fi

Päätökset Artikkelit elävistä henkilöistä
Palaute
Ainoa määräävä versio on alkuperäinen englanninkielinen versio.
Tämä päätös, joka määrittelee säätiön kannan eläviä henkilöitä koskeviin artikkeleihin, hyväksyttiin huhtikuussa 2009.


Wikimedia Foundation käyttää tämän tilaisuuden kerratakseen joitakin pääperiaatteita, jotka liittyvät yhteiseen visioomme, tehtäväämme ja arvoihimme. Yksi näistä kaikille projekteille yhteisistä arvoista on sitoutuminen neutraalin näkökulman ylläpitoon.

Pyrkiessämme tarjoamaan kaikille arvokkaan ja hyödyllisen tiedonlähteen meillä on velvollisuus ylläpitää näitä arvoja myös tarjoamalla täsmällistä tietoa. Wikimedia-hankkeiden osallistujat ovat luoneet suuria ja laajoja tietovarantoja. Kuten olemme painottaneet jo useita vuosia, saatavilla olevan tiedon määrän lisäksi on myös sen laatu olennainen asia. Wikimedia-hankkeiden sisällön yleisesti korkean laadun ovat vahvistaneet lukuiset tutkimukset, mutta on tärkeää, että pyrimme aina parempaan. Virheitä tulee välttää kuten missä tahansa opetuksellista ja informatiivista materiaalia tarjoavassa hankkeessa, erityisesti silloin kun ne saattavat mahdollisesti aiheuttaa vahinkoa. Eräs alue, jota tämä koskee, on elävistä henkilöistä kirjoittaminen.

Wikimedian artikkelit ovat enenevissä määrin ensimmäisten hakutulosten joukossa lähes millä tahansa hakusanoilla. Tämä tarkoittaa, että kun potentiaalinen työnantaja, kollega, ystävä, naapuri tai tuttu etsii tietoa henkilöstä, hän saattaa löytää sen Wikimedian sivustoilta. Samalla kun Wikimedia-hankkeiden suosio kasvaa, kasvaa myös muokkausyhteisön vastuu varmistaa, että artikkelit elävistä henkilöistä ovat neutraalisti kirjoitettuja, täsmällisiä ja hyvin lähteistettyjä.

Jotkin seikat ovat nousseet esiin suosiomme kasvaessa:

  • Monet ihmiset luovat artikkeleita, jotka ovat sävyltään liian mainosmaisia: itsestään, ihailemistaan ihmisistä tai niistä, joiden edustamisesta heille maksetaan. Nämä eivät ole neutraaleja eikä niillä ole asiaa projekteihimme. Wikimedia-yhteisö suojelee projekteja yleisesti ottaen hyvin tätä yleistä ongelmaa vastaan poistamalla tai parantelemalla näitä pyhimyselämäkertoja.
  • Joskus ihmiset vandalisoivat artikkeleita elävistä henkilöistä. Wikimedia-yhteisö on kehittänyt työkaluja ja tekniikoita vandalismin torjuntaan: yleisesti ottaen ne näyttävät toimivan melko hyvin.
  • Jotkut artikkelit elävistä henkilöistä sisältävät pieniä virheitä, ovat huonosti kirjoitettuja tai huonosti lähteistettyjä. Artikkelit henkilöistä, jotka ovat vain marginaalisesti tunnettuja jäävät usein huomiotta ja niillä on ajan kuluessa tapana parantua hitaasti, jos lainkaan.
  • Joskus ihmiset tekevät muokkauksia, joiden tarkoituksena on mustamaalata muita. Tätä on vaikea huomata ja torjua, varsinkin jos pahantahtoinen muokkaaja on itsepintainen.

Wikimedia Foundationin johtokunta kehottaa maailmanlaajuista Wikimedia-yhteisöä ylläpitämään ja vahvistamaan sitoutumistamme korkeatasoiseen, täsmälliseen tietoon:

  1. Varmistamalla, että kaikenkielisillä projekteilla, jotka kuvaavat eläviä henkilöitä, on olemassa linjaukset, jotka kiinnittävät erityishuomiota neutraaliuden ja tarkistettavuuden periaatteille kyseisissä artikkeleissa;
  2. Huomioimalla ihmisarvo ja yksityisyydensuojan kunnioittaminen lisättäessä tai poistettaessa tietoa, erityisesti artikkeleissa, joilla on lyhytkestoista tai marginaalista kiinnostavuutta;
  3. Etsimällä uusia teknisiä keinoja muokkausten arviointiin, erityisesti kun ne koskevat eläviä henkilöitä, ja parantamaan lukijoiden mahdollisuuksia raportoida ongelmista;
  4. Kohtelemalla kärsivällisesti, ystävällisesti ja kunnioittavasti henkilöä, jolla on valitus projekteissamme esiintyvästä kuvauksestaan, ja kannustamalla muita tekemään samoin.