Translation requests/WMF/Local chapters/sv

Lokalavdelningar

edit
 
Världskarta som visar länder med lokalavdelningar i blått.

Wikimedia-projekten har en internationell räckvidd, och Wikimedia-rörelsen har redan påverkat världen märkbart. För att fortsätta denna framgång på en organisationsnivå bygger Wikimedia ett internationellt nätverk med anknutna organisationer. Det finns för närvarande Wikimedia-lokalavdelningar i 37 länder.

The Wikimedia projects have an international scope, and the Wikimedia movement has already made a significant impact throughout the world. To continue this success on an organizational level, Wikimedia is building an international network of associated organizations. There are currently Wikimedia chapters in 37 countries.

Lokala avdelningar är självständiga organisationer som delar samma mål som Wikimedia-stiftelsen och stöder dem inom en specifik geografisk region. De stöder Wikimedia-stiftelsen, Wikimedia-gemenskapen samt Wikimedia-projekten på olika sätt - genom att samla in donationer, organisera lokala händelser och projekt samt sprider budskapet om Wikimedia och fri kultur. De bistår också frivilliggemenskapen och möjliga partners och supportrar med en kontaktpunkt kapabel att uppfylla specifika lokala behov.

Local chapters are self-dependent organizations that share the goals of the Wikimedia Foundation and support them within a specified geographical region. They support the Wikimedia Foundation, the Wikimedia community and the Wikimedia projects in different ways - by collecting donations, organizing local events and projects and spreading the word of Wikimedia and Free Culture. They also provide the volunteer community and potential partners and supporters with a point of contact capable of fulfilling specific local needs.

Om du har frågor om lokalavdelningar eller om du vill starta en i ditt land, tveka inte att kontakta kommittén för lokalavdelningar.

If you have questions about local chapters or want to start one in your country, please don't hesitate to contact the Chapters committee.

Lägg märke till att lokalavdelningarna är självständiga organisationer utan laga kontroll över eller ansvar för webbsidorna för Wikimedia-stiftelsen, och vice versa.

Please note that the local chapters are independent associations with no legal control of or responsibility for the websites of the Wikimedia Foundation and vice versa.

Lokalavdelningar som deltar i den årliga kampanjen 2008/2009

edit

Chapters participating in the 2008/2009 Annual Campaign

edit

Följande lokalavdelningar har gått med på att delta i den årliga kampanjen 2008/2009. Detta innebär att avdelningarna investerar 50% av intäkterna under loppet av insamlingen i aktiviteter som de har kommit överens om med Wikimedia-stiftelsen, samt 50% i lokala programaktiviteter. Som ett exempel kan man ta en lokalavdelning som drar in 500 000 kronor. Den avdelningen kan då till exempel spendera 250 000 kronor på servrar för det europeiska datacentret, och 250 000 på lokala aktiviteter såsom händelser för att nå ut till exempelvis allmänhet, tävlingar, innehållspartnerskap med mera.

The following chapters have agreed to participate in the 2008/2009 Annual Campaign. This means that the chapters will invest 50% of the revenue raised during the course of the fundraiser in activities agreed upon with the Wikimedia Foundation, and 50% in local program activities. So, for example, if a chapter raises USD 50,000, it could spend USD 25,000 on servers for our European data-center, and USD 25,000 on local activities such as outreach events, contests, content partnerships, etc.

Avdelningar som deltar i kampanjen har också gått med på att skicka in veckovisa aktivitetsrapporter till Wikimedia-stiftelsen, samt att följa etablerad praxis vad gäller bokföring.

Chapters participating in the campaign have also agreed to submit weekly activity reports to the Wikimedia Foundation, and to follow generally established accounting practices.

  Argentina: Wikimedia Argentina

edit

Wikimedia Argentina, grundad den 1 september 2007 i Buenos Aires, Argentina, är den argentinianska lokalavdelningen av Wikimedia-stiftelsen och en ideell förening i enlighet med Civil Code of Argentina. Officiell webbsida: www.wikimedia.org.ar

  Argentina: Wikimedia Argentina

edit

Wikimedia Argentina, founded on 1 September 2007 in Buenos Aires, Argentina, is the Argentinian Chapter of the Wikimedia Foundation and a non-profit association run upon the Civil Code of Argentina. Official website: www.wikimedia.org.ar

  Australien: Wikimedia Australia

edit

Wikimedia Australia är en ideell organisation med säte i staten Victoria, grundad i augusti 2008. Den godkändes av Wikimedia-stiftelsen den 1 mars 2008. Officiell webbsida: www.wikimedia.org.au

  Australia: Wikimedia Australia

edit

Wikimedia Australia is a non-profit incorporated body incorporated in the state of Victoria in August 2008. It was approved by the Wikimedia Foundation on 1st March 2008. Official website: www.wikimedia.org.au

  Österrike: Wikimedia Österreich

edit

Wikimedia Österreich grundades i february 2008. Officiell webbsida: www.wikimedia.at

  Austria: Wikimedia Österreich

edit

Wikimedia Österreich was founded in February 2008. Official website: www.wikimedia.at

  Brasilien: Wikimedia Brasil

edit

Instituto Wikimedia Brasil har godkänts som den framtida brasilianska lokalavdelningen av Wikimedia-stiftelsen i oktober 2008. Den kommer officiellt att bli en lokalavdelning efter att den har grundats. Officiell webbsida: www.wikimedia.org.br eller sida på Meta-Wiki.

  Brazil: Wikimedia Brasil

edit

Instituto Wikimedia Brasil has been approved as the future Brasilian Chapter approved by the Wikimedia Foundation in October 2008. It will officially become a Wikimedia chapter after incorporation. Official website: www.wikimedia.org.br or page on Meta-Wiki.

  Tjeckien: Wikimedia Česká republika

edit

Wikimedia Česká republika grundades i mars 2008. Officiell webbsida: www.wikimedia.cz.

  Czech Republic: Wikimedia Česká republika

edit

Wikimedia Česká republika was founded in March 2008. Official website: www.wikimedia.cz.

  Frankrike: Wikimédia France

edit

Wikimédia France, grundad den 23 oktober 2004 i Paris, är en ideell förening i enlighet med den franska föreningslagen från juli 1901. Officiell webbsida: www.wikimedia.fr

  France: Wikimédia France

edit

Wikimédia France, founded on 23 October 2004, in Paris, is a non-profit association run upon the French law of July 1901. Official website: www.wikimedia.fr

  Germany: Wikimedia Deutschland

edit

Wikimedia Deutschland – Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e.V. (Wikimedia Germany - society for the promotion of free knowledge) was founded on 13 June 2004 in Berlin as Wikimedia's first local chapter. At the end of 2006 the membership association counted more than 300 members. Among other activities Wikimedia Deutschland initiated several important partnerships, for example with Directmedia Publishing, the publisher of the German Wikipedia-DVD, and the Deutsche Bibliothek (German national library). Donations to Wikimedia Deutschland are tax-deductible in Germany. More information on the official website: www.wikimedia.de

  Hong Kong: 香港維基媒體協會

edit

Wikimedia Hong Kong Limited (Chinese: 香港維基媒體協會有限公司) is the local chapter of the Wikimedia Foundation in the Hong Kong Special Administrative Region. It was founded on 14 July 2007 in Hong Kong, and was officially registered on 18 September 2007. It was recognized by the Foundation on 1 March 2008. More information on the official website in English and Traditional Chinese: www.wikimediahk.org.

  Hungary: Wikimédia Magyarország

edit

Wikimédia Magyarország Egyesület was founded in September 2008, and it was officially registered and recognized by the Foundation in November 2008 with the aim of pursuing the mission of the Wikimedia Foundation as an association of public benefit. Official website: wikimedia.hu

  Indonesia: Wikimedia Indonesia

edit

Wikimedia Indonesia is a non-profit association incorporated on 5 September 2008 in Jakarta, Indonesia, and approved as Wikimedia chapter on 7 October 2008. Official website: www.wikimedia.web.id

  Israel: Wikimedia Israel

edit

Wikimedia Israel (Hebrew: ויקימדיה-ישראל, Arabic: ويكيمديا إسرائيل) is the Israeli chapter of the Wikimedia Foundation. It was officially registered on 26 June 2007, after an organizing process that began on 15 December 2006, when the idea was brought before the local Wikimedian community in one of its conferences. Official website in Hebrew, Arabic and English: www.wikimedia.org.il

  Italy: Wikimedia Italia

edit

Wikimedia Italia - Associazione per la diffusione della conoscenza libera is the Italian Chapter of the Wikimedia Foundation, formed on 17 June 2005, in Canino. Official website: www.wikimedia.it

  Netherlands: Wikimedia Nederland

edit

Vereniging Wikimedia Nederland is the Dutch chapter of the Wikimedia Foundation. It was founded on 27 March 2006 in Eindhoven. Official website: nl.wikimedia.org

  Norway: Wikimedia Norge/Noreg/Norga

edit

Wikimedia Norge (Bokmål; Nynorsk Wikimedia Noreg, Northern Sami Wikimedia Norga) is the Norwegian Wikimedia chapter. It was founded on 23 June 2007, and registered in September 2008. Official website: Preliminary page on Meta-Wiki

  Poland: Wikimedia Polska

edit

Stowarzyszenie Wikimedia Polska (Wikimedia Polska Association) is the Polish Chapter of the Wikimedia Foundation. It was formed on 14 August 2005, and registered three months later, on 18 November. Official website: pl.wikimedia.org

  Russia: Викимедиа Россия

edit

Викимедиа РУ (Wikimedia RU) was approved in May 2008. Official website: www.wikimedia.ru

  Serbia: Wikimedia Србије

edit

Wikimedia Србије is the Serbian Chapter of the Wikimedia Foundation. It was formed on 3 December 2005, and it was registered almost two months later. Official website: rs.wikimedia.org

  Sweden: Wikimedia Sverige

edit

Wikimedia Sverige is the Swedish chapter of the Wikimedia Foundation. It was formed on 20 October 2007, and approved on 11 December 2007. Official website: se.wikimedia.org

  Switzerland: Wikimedia CH

edit

Wikimedia CH - Verein zur Förderung Freien Wissens is the Swiss Chapter of the Wikimedia Foundation. It was established in Olten on 14 May 2006. Donations to Wikimedia Switzerland are tax-deductible in Switzerland. Official website: www.wikimedia.ch

  Taiwan: 中華民國維基媒體協會

edit

Wikimedia Taiwan (Chinese: 中華民國維基媒體協會) is the Taiwan Chapter of Wikimedia Foundation. It was officially registered on Feburary 11, 2007 in Taipei, Taiwan, after an organization process that began in Feburary 19, 2006. It was approved by the Wikimedia Foundation as a Wikimedia Chapter on July 4, 2007. The official website is http://www.wikimedia.tw/wiki and will be available in both Chinese and English.

  United Kingdom: Wikimedia UK

edit

Wiki Educational Resources Ltd, t/a Wikimedia UK is the United Kingdom Chapter of the Wikimedia Foundation. It was incorporated 14 February 2006 following meetings starting in October 2005. It was formally recognised by the Foundation on 1 May 2007. Official website: www.wikimedia.org.uk

Other chapters

edit

Please see the list of chapters for a complete directory of Wikimedia chapter organizations. Please note that donations to these chapters may in some cases be used exclusively for local program activities.