Translation requests/WMF/Give the gift of knowledge/nl

Voorzitter Wikimedia Foundation Florence Devouard

Wikipedia zal aan 2007 beginnen als een van de 10 meest bezochte websites ter wereld. Dat is een geweldige getuigenis van ons succes.
Tegelijk met dit succes komt er echter ook een nieuwe reeks aan uitdagingen en verantwoordelijkheden op ons af. Bij het maken van toekomstplannen voor Wikipedia en de andere Wikimedia-projecten zijn de twee belangrijkste doelstellingen nu de betrouwbaarheid van de inhoud en het op lange termijn in stand houden van de projecten waar we bij betrokken zijn.

Om aan deze doelstellingen te voldoen hebben we nog een hoop werk te verzetten, dus ik vraag u om uw hulp. In het komende jaar verwacht de Wikimedia Foundation dat het nodig zal zijn om de uitgaven drastisch te verhogen om aan de vraag naar servers en bandbreedte te kunnen voldoen, extra personeel aan te nemen op organisatorisch niveau, onze software te verbeteren en methoden te ontwikkelen om inhoud van betere kwaliteit te kunnen creëren, en dat allemaal om voortgang te boeken richting het doel om vrije kennis aan iedereen beschikbaar te stellen.


Onze bezoekers en schrijvers zijn in het verleden gul geweest, en hun bijdragen hebben ons werk mogelijk gemaakt in de eerste drie jaar. Ons recente accountantsonderzoek laat zien hoe verantwoordelijk wij zijn omgegaan met de vele donaties die we hebben ontvangen. Overweeg alstublief een donatie aan de Wikimedia Foundation, want we zullen nog meer fondsen nodig hebben om de projecten te kunnen laten voortbestaan en te kunnen laten groeien. Uw bijdrage zal een investering zijn in Wikipedia en alle aanverwante projecten, waarmee u ons helpt ervoor te zorgen dat deze bronnen van informatie toegankelijk en bruikbaar blijven, aangezien onze gemeenschap van gebruikers groeit.


Florence Devouard
Voorzitter van de Wikimedia Foundation - December 2006