Translation requests/WMF/Give the gift of knowledge/cs

This is a closed translation request.

Florence Devouardová
Předsedkyně nadace Wikimedia

Wikipedie vstupuje do roku 2007 mezi 10 nejnavštěvovanějšími weby světa. Je to ten nejlepší důkaz našeho úspěchu.

A právě s takovými úspěchy přicházejí nové problémy a nová zodpovědnost. Ve výhledových plánech Wikipedie a všech projektů nadace Wikimedia Foundation se zaměřujeme na dva nejdůležitější cíle, kterými jsou spolehlivost obsahu a dlouhodobé stability každého projektu.

Abychom naplnili naše cíle, musíme udělat mnoho práce, a proto Vás žádáme o pomoc. V nadcházejícím roce Wikimedia Foundation očekává dramatický nárůst výdajů na udržení serverů a síťových kapacit, na nové zaměstnance na organizační úrovni, na zlepšení našeho softwaru a vývoj metod pro zvýšení kvality obsahu. To nám dovolí naplnit náš cíl umožnit všem svobodný přístup k lidským vědomostem.

Naši návštěvníci a uživatelé byli štědří a dary nás udržovaly v chodu během prvních tří let. Náš nedávný audit ukázal, jak zodpovědně jsme naložili se všemi dary, které jsme obdrželi. Protože potřebujeme více prostředků pro udržení chodu a růst projektů, zvažte prosím příspěvek nadaci Wikimedia Foundation. Poskytnete tím prostředky Wikipedii a všem přidruženým projektům, zajištění spolehlivosti našich služeb pro stále rostoucí obci uživatelů tak bude snadnější.

Florence Devouardová
Předsedkyně nadace Wikimedia - prosinec 2006