Translation requests/WMF/Finance report/vi

Báo cáo tài chínhEdit

Template:FinanceLang

Tài chính năm 2011–2012Edit

Kế hoạch tài chính thường niên

Tài chính năm 2010–2011Edit

Báo cáo thường niên

Báo cáo tài chính toàn năm, do KPMG kiểm toán:

Báo cáo tài chính giữa năm

Kế hoạch tài chính thường niên

Tài chính năm 2009-2010Edit

Báo cáo thường niên

Báo cáo tài chính toàn năm, do KPMG kiểm toán:

Báo cáo tài chính giữa năm

Kế hoạch tài chính thường niên

Đơn hàng năm của Sở Thuế Vụ

Tài chính năm 2008-2009Edit

Báo cáo thường niên

Báo cáo tài chính toàn năm, do KPMG kiểm toán:

Báo cáo tài chính giữa năm

Kế hoạch tài chính thường niên

Đơn hàng năm của Sở Thuế Vụ

Tài chính năm 2007-2008Edit

Báo cáo thường niên

Báo cáo tài chính toàn năm, do KPMG kiểm toán:

Báo cáo tài chính giữa năm

Đơn hàng năm của Sở Thuế Vụ

Tài chính năm 2006-2007Edit

Báo cáo tài chính toàn năm, do Gregory, Sharer & Stuart kiểm toán:

Đơn hàng năm của Sở Thuế Vụ

Năm trước đóEdit

Báo cáo tài chính toàn năm, do Gregory, Sharer & Stuart kiểm toán:

Đơn hàng năm của Sở Thuế Vụ

Thông tin thêm liên quan đến tài chínhEdit

 
Điều khoản cấp phép 501(c)(3) cho Wikimedia Foundation