Translation requests/PR-1mil/Sv:

Wikipedia uppnår 1 miljon artiklar

edit

20 september 2004 (Tampa, Florida): Stiftelsen Wikimedia meddelade idag att Wikipedia, ett projekt som syftar till att skapa en fri och öppen internetbaserad encyklopedi, har uppnått en miljon artiklar (Wikipedia.org). Projektet som startade i januari 2001 är både världens största och snabbast växande encyklopedi, med aktiva versioner på över 100 olika språk. Varje dag skapas nästan 2500 artiklar i Wikipedia och nästan tio gånger så många redigeras.

Wikipedia produceras helt och hållet av frivilliga som skapar, uppdaterar och förbättrar artiklar i en kontinuerlig samarbetsprocess. "Idén att dela kunskap är kraftfull" som Jimmy Wales, Wikipedias grundare, uttrycker det. Arbetet styrs av Wikipedias officiella grundprincip om en neutral utgångspunkt (NPOV), som eftersträvar att medarbetare ska undvika att partiskhet påverkar arbetet med artiklarna. Med denna policy kan även artiklar utvecklas kring känsliga ämnen. Medarbetare bygger på varandras förbättringar och felaktigheter repareras snabbt. "Allting övervakas av jämlikar i realtid", säger Wales.

Wikipedia rankas nu som en av de tio populäraste referenserna på Internet, enligt Alexa.com. Wikipedia används allt mer som en kunskapskålla av studenter, journalister och var och en som behöver en källa för att börja söka kunskap. Wikipedia har också blivit citerat i skilda så sammanhang som i nyheter, böcker, akademiska avhandlingar och t.o.m. juridiska handlingar.

Alla hängivna medarbetare som Wikipedia har dragit till sig har gjort att projektet fått stor uppmärksamhet som en internetplats där samarbete ligger i fokus. Detta resulterade i att Wikipedia fick två internationella priser 2004, Prix Ars Electronica i klassen "Digital Communities" och Webby Award för "Best Community".

Wikipedia använder en typ av wiki-programvara som kallas MediaWiki. Den gör att vem som helst alltid kan redigera en sida intuitivt när som helst för att kunna se resultatet i realtid (wiki betyder snabb på hawaiianska). Besökare kan också undersöka gamla versioner av sidor för att se hur en artikel utvecklats. Dessutom färdigställs statiska versioner av Wikipedia för att släppas på CD eller DVD. En tysk version kommer att släppas i samarbete med Directmedia Publishing, och franska och engelska versioner kommer att inkluderas i Mandrakesofts Linuxdistribution.

All text i Wikipedia publiceras under GNU Free Documentation License (GFDL), som låter medarbetare förbättra och förändra varandras arbete enligt en princip som är känd under namnet "copyleft". Licensen tillåter också tredjepartspublicering av wikipediaartiklar så länge som samma rätt också ges vidare till andra användaren. MediaWiki-programvaran är, även den, tillgänglig, under en liknande licens avsedd för programvara.

Under det senaste året har Wikipedia största tillväxt skett på andra språk än engelska, vilket understryker projektets allt mer mångspråkiga natur. Av mer än 100 versioner på olika språk har idag 14 språk fler än 10000 artiklar (Engelska: 342.000, Tyska: 137.000, Japanska: 70.000, Franska: 51.000, Svenska: 40.000, Polska: 37.000, Nederländska: 35.000, Spanska: 28.000, Italienska: 23.000, Danska: 20.000, Esperanto: 14.000, Portugisiska: 14.000, Kinesiska: 13.000, och Hebreiska: 10.000).

Förutom Wikipedia stödjer den icke-vinstdrivande stiftelsen Wikimedia (wikimediafoundation.org) också flera andra flerspråkiga systerprojekt, inklusive Wiktionary (lexikon och ordbok på wiktionary.org), Wikiqoute (en citatsamling på wikiquote.org), Wikibooks (en samling e-book-resurser, anpassade för studentbehov, på wikibooks.org), och Wikisource (ett arkiv för historiska dokument och böcker på wikisource.org). Alla dessa projekt publiceras under samma licens och använder samma programvara som Wikipedia. Sedan stiftelsen Wikimedia grundades har över 100.000 amerikanska dollar samlats in för att finansiera dessa projekt. Besök wikimediafoundation.org/fundraising för mer information.

Med redigeringar varje minut dygnet runt är det omöjligt att förutsäga hur långt Wikipedia och dess systerprojekt kommer nå under det kommande året. Om den exponentiella tillväxten fortsätter kommer Wikipedia att fördubbla antalet artiklar till någon gång i vår. Tack vare GNU-licensen är i vart fall en sak säker: innehållet och programvaran som gör det tillgängligt kommer att förbli fria.

Ytterligare information

edit

Om du har frågor eller vill ha en intervju, kontakta:

Mats Halldin, pressamordnare för svenska Wikipedia
Telefon: 046-08-843794 eller 046-0733-555274
Email: matsh@mbox302.swipnet.se

Jimmy Wales, Board of Trustees Chair, Wikimedia Foundation (English only)
Telefon: (+1)-727-644-3565
Email: jwales@wikimedia.org

För mera bakgrundsinformation, se:


Denna pressrelease skrevs gemensamt i ett wikisystem. Innan den publicerades redigerades den ?? gånger av ?? olika medarbetare, och den skrevs på ?? språk.