Translation requests/Benefactors/tl

[ Makabagong alpabetong Filipino ] [ ᜊᜌ᜔ᜊᜌᜒᜈ᜔ ]

Mga Tagapagpala

edit
<noinclude>{{SponsorLang}}</noinclude>
{{Benefactors
|intro = Bilang isang organisasyong 'di-kumikinabang, ang Pundasyong Wikimedia ay nakasalalay sa kahusayan at sa kabaitang-loob ng libu-libong katao sa buong mundo.  Sinasalamin ng pahinang ito ang mga natanggap na handog mula 1 Mayo 2009.

| press = Ulat
| anon = 'Diᜓ-kilala

| foundation-head = Suporta sa Pundasyon
| major-head = Mga Pangunahing Tagapagpala
| patrons-head = Mga Tagapagtangkilik
| leading-head = Mga Nangungunang Tagapagkaloob
| sustaining-head = Mga Nagpapanatiling Tagapagkaloob
| sustainingcorp-head = Mga Korporadong Nagpapanatiling Tagapagkaloob
| donations-head = Pagkakaloob ng Kagamitan at Serbisyo
| special-head = Maraming Salamat sa Aming mga Sangay
| special-intro = Nais pasalamatan ng Pundasyong Wikimedia ang mga sumusunod na sangay para sa kanilang mga donasyon:

| ch = Suwisa
| it = Italya

| contact-head = Tagasabi
| contact-intro = Mayroon ka bang tanong ukol sa mga antas ng pabibigay o sa pagkakaloob sa Pundasyong Wikimedia?  Maaaring magpadala ng e-liham kay [[User:Sma|Steven Ma]] sa giving{{@}}wikimedia.org.

| lang = tl
}}