Translation Requests/WQ/2/Cover/Pl

  • Wikimedia
  • Quarto
  • Wikinews donosi ze świata
  • Powstał magazyn dla dzieci - Wikijunior
  • Utworzono lokalne oddziały we Francji i w Niemczech
  • Zloty w Europie, Azji i Ameryce Północnej
  • Wikimania 2005 zaplanowana na sierpień we Frankfurcie
  • Francja utrzymuje dla Wikimediów bufory Squida na swoich serwerach
  • Hiszpański Wikiwersytet utworzony jako część Wikibooks
  • Zaplecze techniczne związane z popularnością Wikimediów rośnie jak na drożdżach