Training modules/dashboard/slides/11517-plagiarism-principle-quiz/sq

This page is a translated version of the page Training modules/dashboard/slides/11517-plagiarism-principle-quiz and the translation is 100% complete.

Kuizi i parimit të plagjiaturës

Testoni veten!
Cili është një parim i mirë për të shmangur plagjiaturën?
 1. Përdorni fjalët tuaja për të shpjeguar koncepte dhe ide është e rëndësishme, kështu që nuk keni pse citoni autorin origjinal. (klikoni për ta zmadhuar ose për ta zvogëluar)
  Pasaktë! Ju duhet të riformuloni idetë me fjalët tuaja, por gjithmonë përmendni burimin e atyre ideve.
 2. Gjeni burime të qarta, të shkruara mirë dhe të besueshme, dhe citojini sa më afër që të jetë e mundur, ndërsa referoni burimin e informacionit. (klikoni për ta zmadhuar ose për ta zvogëluar)
  Pasaktë! Ju duhet të shkruani kontributet tuaja në Wikipedia në një mënyrë krejtësisht unike, duke ruajtur lidhjet me burimin e informacionit.
 3. Vizato nga burimet për të kuptuar konceptet, faktet dhe figurat. Shpjegoni informacionin me fjalët tuaja dhe jepni referenca të qarta se nga ka ardhur informacioni. (klikoni për ta zmadhuar ose për ta zvogëluar)
  Saktë! Ky është parimi më i mirë për të shmangur të gjitha format e plagjiaturës.
 4. Meqenëse çdokush mund të kopjojë dhe ri-përdorë përmbajtjen e Wikipedia-s, sa më shumë informacion që kopjoni drejtpërdrejt nga libra, revista dhe burime të tjera të njohurive, aq më mirë bëhet bota. (klikoni për ta zmadhuar ose për ta zvogëluar)
  Pasaktë! Meqenëse njerëzit mund të kopjojnë dhe ri-përdorin përmbajtjen e Wikipedia-s, është e rëndësishme që gjithçka në Wikipedia të jetë shkrim origjinal i marrë nga burime të besueshme pa shkelur të drejtat e autorit.

(Diskutoni pyetjen)