Training modules/dashboard/slides/11114-how-to-use-elsewhere/hy

This page is a translated version of the page Training modules/dashboard/slides/11114-how-to-use-elsewhere and the translation is 100% complete.
Other languages:

Ինչպե՞ս օգտագործել պատկերներն այլ տեղերում

Վիքիպահեստի աշխատանքները բացառապես Վիքիպեդիայի համար չեն։ Դուք կարող եք Վիքիպահեստի Ձեր աշխատանքները օգտագործել նաև այլ նախագծերում։

Անպայման ստուգեք հեղինակային իրավունքի սահմանափակումները նախքան օգտագործելը։ Շատերը կունենան պատկերի օգտագործման ապահանջներ, օրինակ պատկերի հեղինակին հիշատակել։ Որոշները որևէ սահմանափակում չեն ունենա։