Thời sự/2004/12

Này là thời sự về Wikimedia, chỗ trung ương để cho những người dùng lượm tin về những kế hoạch và báo cáo về những việc đang xảy ra. Trang này đâu cho thảo luận; chỉ cho báo các phân ban khác nhau về những vấn đề khắp cộng đồng. Xem: Tin tức về Wikimedia, Goings-on

Tháng 12 năm 2004Edit

  • Bây giờ có bầu cử hỏi có lý bắt phải có 66,7% (hai phần trăm) lá phiếu, giảm xuống từ khoảng 80%. Xem Democratic Wikipedia.
  • MediaWiki: Ngày 12, phiên bản 1.3.9 được phát hành có sửa đổi về an ninh và thêm hơn.
  • MediaWiki: bêta mới cho phiên bản 1.4 được phát hành rồi cái đặt trên nhiều website của Wikimedia. Xem đoạn Phần mềm (bên phải).
  • Sau khi một số người kêu là hình mũi tên cho những trang đổi hướng nhìn xấu lắm, có contest để thay nó cho một hình đẹp hơn.

Phần mềmEdit

Xem lộ trình MediaWiki để xem gì sẽ ở trong phiên bản MediaWiki mới.

Có thảo luận về thây đổi phần mềm ở Talk:MediaWiki roadmap, trong trang về tính năng tỉnh cầu, trên #mediawiki, và trên danh sách gửi thư.

  • Ngày 16, phiên bản 1.4b3 được cái đặt trên các website Wikiquote.
  • Ngày 12, phiên bản 1.3.9 và 1.4b3 được phát hành.

Bài dịch cho tuần nàyEdit

  1. w:en:Georgian Uprising of Texel: chưa dịch
  2. w:en:Moresnet: bắt đầu rồi
  3. w:ca:Muixeranga: chưa dịch
  4. w:en:Oradea: bắt đầu rồi