Điều khoản sử dụng-Tóm tắt

This page is a translated version of the page Terms of use-Summary and the translation is 100% complete.
Điều khoản Sử dụng
Wikimedia-logo.svg
Đây là bản tóm tắt dễ đọc của Điều khoản Sử dụng. Để đọc các điều khoản đầy đủ, hãy nhấp vào đây.
Lời phủ nhận: Bản tóm tắt này không phải là một phần của Điều khoản Sử dụng và không phải là tài liệu pháp lý. Đây chỉ đơn giản là một tài liệu tham khảo bỏ túi giúp người đọc hiểu rõ các điều khoản đầy đủ. Hãy xem đây như một giao diện thân thiện cho ngôn ngữ pháp lý trong Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

Một phần sứ mệnh của chúng tôi là:

 • Giúp đỡ và Thu hút mọi người trên khắp thế giới cùng thu thập và phát triển những nội dung mang tính giáo dục và xuất bản nó theo một giấy phép tự do hoặc cống hiến vào phạm vi công cộng.
 • Phổ biến nội dung này một cách hiệu quả và rộng khắp, hoàn toàn miễn phí.

Bạn được tự do:

 • Đọc và In các bài viết và phương tiện âm thanh/hình ảnh khác của chúng tôi miễn phí.
 • Chia sẻ và Sử dụng lại các bài viết và phương tiện âm thanh/hình ảnh khác của chúng tôi theo các giấy phép tự do và mở.
 • Đóng góp và Sửa đổi tại các trang hoặc Dự án của chúng tôi.

Với những điều kiện sau:

 • Có trách nhiệm — Bạn tự chịu trách nhiệm với sửa đổi của mình (vì chúng tôi chỉ lưu giữ nội dung của bạn mà thôi)
 • Văn minh — Bạn ủng hộ một môi trường văn minh và không được quấy rối những người dùng khác
 • Có hành vi Hợp pháp — Bạn không được vi phạm luật bản quyền hoặc các luật pháp khác.
 • Không gây hại — Bạn không được xâm hại cơ sở hạ tầng kỹ thuật của chúng tôi
 • Điều khoản Sử dụng và Quy định — Bạn phải tuân theo Điều khoản Sử dụng ở dưới và các quy định của từng trang mà bạn ghé thăm và từng cộng đồng mà bạn tham gia.

Và luôn ghi nhớ rằng:

 • Bạn cấp phép tự do cho những đóng góp của mình — nói chung bạn phải cấp phép những đóng góp và sửa đổi của mình vào các trang hoặc Dự án của chúng tôi theo một giấy phép tự do và mở (trừ khi đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng).
 • Không phải lời khuyên của chuyên gia — nội dung các bài viết và dự án khác chỉ có mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên của chuyên gia.