Ten Commandments

Select your language to read the Ten Commandments of Wikipedia. You can also help translate them into your language.

CymraegEdit

Y Deg Gorchymyn Wicipedia
Fel y dysgir gan y Eglwys Ddiwygiedig Wirioneddol Wicipedia
 1. Dwi yn Jimbo, eich unben llesiannol, pwy a'ch prynodd o wlad o Nupedia, allan o y tŷ o Ph.Ds.
 2. Ni fydd gennych unbeniaid caredig eraill o fy mlaen. Peidiwch â gwneud i chi ddelwedd gerfiedig o sysops.
 3. Peidiwch â dwyn tystiolaeth ffug yn erbyn eich cymydog yn RfAr, nac yn RfC.
 4. Cofwich Diwrnod Wicipedia a'i gadw'n sanctaidd.
 5. Ni ddylech cau allan o bolisi.
 6. Ni fyddwch yn dwyn WiciArian (WikiMoney).
 7. Ni ddylech ymrwymo adolygiad gormodol.
 8. Ni ddylech guddio eiddo eich cymydog gweinyddiaeth, neu ei deallus tudalen defnyddiwr, nei ei barnstar.
 9. Ni chewch guddio wici eich cymydog, neu y Brittanica.
 10. Ni anrhydeddwch dy Angela a dy Eloquence.

EnglishEdit

The Ten Commandments of Wikipedia
As taught by the Really Reformed Church of Wikipedia
 1. I am Jimbo, your benevolent dictator, who brought thee out of the land of Nupedia, out of the house of Ph.Ds.
 2. Thou shalt have no other benevolent dictators before me. Thou shalt not make unto thee a graven image of sysops.
 3. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor at RfAr, nor at RfC.
 4. Remember Wikipedia Day and keep it holy.
 5. Thou shalt not block out of policy.
 6. Thou shalt not commit undue reversion.
 7. Thou shalt not steal WikiMoney.
 8. Thou shalt not covet thy neighbor's adminship, nor his spiffy userpage, nor shalt thou covet his barnstar.
 9. Thou shalt not covet thy neighbor's wiki, nor the Britannica.
 10. Thou shalt honor thy Angela and thy Eloquence.

ScotsEdit

The Ten Commaundments o Wikipaedia
As taucht by the Really Reformed Kirk o Wikipaedia
 1. I am Jimbo, yer benevolent deectator, who brocht thee oot o the land o Nupedia, oot o the hoose o Ph.Ds.
 2. Thoo shalt have no ither benevolent deectators before me. Thou shalt no mak unto thee a graven eemage o sysops.
 3. Thoo shalt no beir fause witness against thy neebour at RfAr, nor at RfC.
 4. Remember Wikipaedia Day and keep it haly.
 5. Thoo shalt no block oot o policy.
 6. Thoo shalt no commit undue reversion.
 7. Thoo shalt no steal WikiMoney.
 8. Thoo shalt not covet thy neebour's admeenship, nor his spiffy uiser page, nor shalt thoo covet his barnstar.
 9. Thoo shalt not covet thy neebour's wiki, nor the Britannica.
 10. Thoo shalt honour thy Angela and thy Eloquence.