Template:Wikimedia Sverige big

Wikimedia Sverige
Nyliga redigeringar
Senaste ändringarna
För medlemmarna
Medlemssidan
Protokoll
Mötesprotokoll
Diverse
Stadgar - en.
Kontonummer
Alla undersidor
Bilder och dokument
Maillista
Webshop
Om mallen
För att Wikimedia Sveriges egen senaste ändringar skall fungera måste den här mallen läggas in på alla våra sidor.

Wikimedia Sveriges stora navigationsbox

edit

Använd inte den här boxen direkt på någon sida, utan använd istället den här mallen:  {{Wikimedia Sverige}}

English
edit

This is the big navigation box for Wikimedia Sverige. Do not use this box directly on any page, instead use this template:  {{Wikimedia Sverige}}