Template:Tulisan Bebas

Tresna.

Segarane wong akrami dudu bandha dudu rupa amung ati pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel, angel kelangkung tan kena tinambak arta “Pawitane wong omah-omah pancen ati. Tegese, nek atine padha senenge ya bakal dadi. Embuh sing lanang bagus, sing wadon ora utawa sewalike, nek dilambari ati tresna, kuwe ora ndadekna perkara.

/Waca Lanjutane

/Daftar Tulisan / Artikel Bebas