Template:Thời sự/*

Bản mẫu này hiển thị một khoản trong phần Thời sự của Trang Chính. Nếu sự kiện xảy ra vào tương lai thì khoản sẽ bị giấu cho đến lúc xảy ra, còn nếu tin tức xảy ra trong vòng 7 ngày trước đây thì khoản sẽ có ngôi sao.

Thí dụEdit

{{Thời sự/*|2020-07-02|Meta đạt đến 93,926 mục từ.}}
 • 2 tháng 7: Meta đạt đến 93,926 mục từ.
 • {{Thời sự/*|2010-01-01/2010-01-31|Xin các bạn tham gia vòng 2 biểu quyết chọn biểu trưng mới.}}

 • 1–31 tháng 1 năm 2010: Xin các bạn tham gia vòng 2 biểu quyết chọn biểu trưng mới.
 • {{Thời sự/*|2006-10-14|Wiktionary tiếng Việt đạt đến 200.000 mục từ.}}

 • 14 tháng 10 năm 2006: Wiktionary tiếng Việt đạt đến 200.000 mục từ.
 • {{Thời sự/*|2004-05-02/2020-07-2|Wiktionary tiếng Việt đang mở cửa.}}

 • 2 tháng 5 năm 2004 – 2 tháng 7 năm 2020: Wiktionary tiếng Việt đang mở cửa.
 • Cú phápEdit

  Không bắt buộc phải định rõ tham số nào.

  1. Ngày tháng tin tức theo dạng yyyy-mm-dd.
   • Nếu tin tức xảy ra trong giai đoạn hơn một ngay không ngừng, hãy dùng yyyy1-mm1-dd1/yyyy2-mm2-dd2.
  2. Văn bản của khoản tin tức. Nếu có ký tự = thì cần phải đưa vào 2= đằng trước tham số. Nếu không định rõ tham số này thì khoản sẽ hiển thị bình thường (chỉ không có ngày tháng), nhưng nếu tham số này là ? (có nghĩa là sự kiện này xảy ra vào tương lai nhưng không biết khi nào) thì khoản sẽ bị giấu.