Template:News draft/kcg

This page is a translated version of the page Template:News draft and the translation is 100% complete.

A̱yaakwak a̱son bwan: Ma̱sa̱kut YOK cat wat huni mat bwan BAH ma̱nang ku ni̱ ngyet draf ja a̱ni.

Á̱ ni̱ ntyia̱ kyangmami wusika-nkhang hu hyohyoot a̱zaghyi ncat nhu mat bwan, a̱wot ka̱nang á̱ si̱ cak nhu a̱zaghyi bwan hu a̱ni ku ni̱ mbeang ta̱m á̱nietjhyuk ba ba̱ beang di̱ mi̱n saai teang kurum a̱ni. A̱gwai!

Template documentation