Template:Main Page/Intro/yue

維基元

歡迎嚟到維基元,一個畀維基媒體基金會計劃同有關計劃嘅全域社群網頁,由協作同文書到計劃同分析。

其它重點wiki好似維基媒體外聯維基媒體戰略係以維基元為基嘅特定計劃。有關嘅討論亦都響維基媒體郵件名單(主要響wikimedia-l,同埋低流量嘅WikimediaAnnounce)、響freenode嘅IRC頻道、個別地方分會嘅wiki等進行。