Template:IdeaLab/Idea/Infobox/vi

This page is a translated version of the page Template:IdeaLab/Idea/Infobox and the translation is 79% complete.
tình trạng: ý tưởng
dự án:
hãy thêm tiêu đề
Liên hệ dự án:
hãy điền một tên thành viên liên lạc hay địa chỉ email
người tham dự:
tóm tắt:
hãy điền tóm tắt từ 20 từ hoặc ít hơn
tạo trên:
Template documentation


Usage

This page determines categories based on proposal status:

{{#ifeq: {{{IdeaLab|}}} | YES | [[Category:IdeaLab/Ideas/IdeaLab]] | }}
{{#ifeq: {{{more participants|}}} | YES | [[Category:IdeaLab/Ideas/Participants]] | }}
{{#switch: {{{status|}}}
 | WITHDRAWN = [[Category:IdeaLab/Ideas/Withdrawn]]
 | COMPLETED = [[Category:IdeaLab/Ideas/Completed]]
 | #default = [[Category:IdeaLab/Ideas/Active]]
}}

Parameters:

| uselang = {{{uselang|{{pagelang}}}}}
| IdeaLab = {{{IdeaLab|}}}
| status = {{{status|}}}
| title = {{{title|}}}
| creator = {{{creator|}}}
| contact = {{{contact|}}}
| more participants = {{{more participants|}}}
| participants = {{{participants|}}}
| grantees = {{{grantees|}}}
| volunteers = {{{volunteers|}}}
| advisors = {{{advisors|}}}
| summary = {{{summary|}}}
| target = {{{target|}}}
| goal = {{{goal|}}}
| image = {{{image|}}}
| image caption = {{{image caption|}}}
| timestamp = {{{timestamp|}}}