Template:IPInfoFeedback/fa

This page is a translated version of the page Template:IPInfoFeedback and the translation is 100% complete.
  • انجام چه کاری برای سخت یا قابل فهیدن است؟: ...
  • چه قسمتی در این ابزار کم بود؟: ...
  • ما چگونه می‌توانیم بهبود پیدا کنیم?: ...
  • شما چه چیزی را در این ابزار دوست داشتید؟: ...