Template:Community Wishlist Survey/section-declined/vi

This page is a translated version of the page Template:Community Wishlist Survey/section-declined and the translation is 100% complete.
 

Mỗi đề xuất phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Đề xuất này là về một sự thay đổi kỹ thuật và không phải cho một chính sách hoặc thay đổi xã hội
  • Đề xuất là về vấn đề này và không nhất thiết phải yêu cầu một giải pháp cụ thể
  • Đề xuất này là một vấn đề được xác định rõ và không phải là một sự pha trộn và kết hợp của các vấn đề không liên quan khác nhau
  • Đề xuất chưa có trong lộ trình của một nhóm khác hoặc chưa bị các đội khác từ chối trong quá khứ
  • Đề xuất này chưa bị Community Tech hoặc các nhóm khác từ chối trong quá khứ
  • Đề xuất nằm trong phạm vi của nhóm

Các Nhóm Công nghệ Cộng đồng có thể từ chối các đề xuất không đáp ứng các tiêu chí trên.