Template:Community Wishlist Survey/heading-voting-phase/ko