Template:Community Wishlist Survey/Voting phase/fr