Template:Board elections 2011 candidate/ne

संक्षिप्त विवरण
 • व्यक्तिगत:
  • नाम: {{{name}}}
  • उमेर: {{{age}}}
  • स्थान: {{{location}}}
  • भाषा: {{{languages}}}
 • सम्पादकीय:
  • विकिमीडियन बनेको वर्ष: {{{wikimedian since}}}
  • सक्रिय विकि: {{{active wikis}}}
अभिव्यक्ति {{{statement}}}