Template:Board elections 2011 candidate/km

ពត៌មានលំអិតខ្លីៗ
 • ផ្ទាល់ខ្លួន:
  • ឈ្មោះ: {{{ឈ្មោះ}}}
  • អាយុ: {{{អាយុ}}}
  • ទីកន្លែង: {{{ទីកន្លែង}}}
  • ភាសា: {{{ភាសា}}}
 • វិចារណកថា:
  • អ្នកវីគីមីឌាតាំងពី: {{{អ្នកវីគីមីឌាតាំងពី}}}
  • អ្នកវីគីសកម្ម: {{{អ្នកវីគីសកម្ម}}}
សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ {{{សេចក្ដីថ្លែងការណ៍}}}