Wybory zakończyły się 12 czerwca 2011. Głosy oddane po tym terminie nie będą się liczyć.
Wyniki ogłoszono 17 czerwca 2011.
Wybory do Rady 2011
Organizacja