Template:Board elections 2009 candidate/vi

Chi tiết tóm tắt
 • Cá nhân:
  • Tên: {{{name}}}
  • Tuổi: {{{age}}}
  • Nơi ở: {{{location}}}
  • Ngôn ngữ: {{{languages}}}
 • Thành tích biên tập:
  • Là một Wikimedian từ: {{{wikimedian since}}}
  • Các wiki tích cực: {{{active wikis}}}
Tự bạch {{{statement}}}